Translation of "Vuur" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Vuur" in a sentence and their korean translations:

Laten we het vuur aansteken.

자, 불을 붙입시다

Goede beslissing, over het vuur.

불을 피운 건 좋은 결정입니다

Vuur is onze hoogste prioriteit.

최우선순위는 불입니다

Dit vuur maakt het verschil.

불을 피우면 큰 도움이 됩니다

Dit wordt het vuur en de hitte...

이 나무가 불타 열을 낼 거고요

We kunnen hier een klein vuur maken...

여기 불을 피워도 되겠어요

We kunnen hier een klein vuur maken...

여기 불을 피워도 되겠어요

Of stop ik om een vuur te maken?

아니면 멈춰서 불을 피울까요?

Jullie hebben gezien hoe verzengende hitte, droogte en vuur

찌는 듯한 열기와 가뭄, 화재가

Maar we kunnen 'n groot vuur ter afschrikking gebruiken.

불을 크게 피우면 막을 수 있을 겁니다

Maar als we een groot vuur maken dat afschrikt...

그래도 불을 크게 피우면 재규어를 막을 수 있을 겁니다

Zolang ik dit vuur gedurende de nacht gaande houd.

이 불이 밤새도록 꺼지지 않는 한

Dus jij denkt dat we moeten stoppen en een vuur moeten maken?

좋습니다, 여기 멈춰서 불을 피워야 한다고 생각하시는군요?

Het is altijd goed 'n vuur te maken. Het schrikt roofdieren af.

불을 피우는 건 항상 옳죠 포식자를 막아줄 겁니다

En ik zorg dat ik het vuur de hele nacht brandende houd.

그리고 밤새 불이 꺼지지 않도록 확실히 해두기도 할 거고요

Het is altijd goed een vuur te stoken. Het houdt de roofdieren weg...

불을 피우는 건 항상 옳죠 포식자를 막아줄 겁니다