Translation of "Prioriteit" in Korean

0.007 sec.

Examples of using "Prioriteit" in a sentence and their korean translations:

Meubels hebben nu prioriteit.

지금 가장 급한 것은 비품입니다.

Vuur is onze hoogste prioriteit.

최우선순위는 불입니다

Wel zo slim in de woestijn. De eerste prioriteit is drinken.

사막에선 현명한 결정이겠죠 최우선 순위는 수분 섭취입니다