Translation of "Dit" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Dit" in a sentence and their korean translations:

Dit betekent voedsel. Dit betekent energie.

식량이고 에너지예요

Dit is anders. Dit is interessant.

‎색다른 느낌이라 신기했을 거예요

Dit jaar...

‎올해는

Dit is serieus.

심각한 일입니다.

Dit is scherp.

이쪽은 날카롭지만

Dit wordt moeilijk.

이거 어렵겠는데요

En dit erin.

그리고 스키를 넣습니다

Dit gaat daarop.

이건 여기에 겁니다

Dit is ongelooflijk.

믿을 수가 없네요

Door dit ijs.

얼음을 뚫을게요

Dit gaat eromheen.

자, 이렇게 걸고

Dit wordt gevaarlijk.

갈수록 너무 위험해집니다

Neem dit fruit.

이 열매를 받으세요.

Dit verbaasde me,

이 점이 혼란스러웠는데

Dit is buitengewoon.

엄청난 일이에요.

Dit ontdekten we.

이런 것을 찾았습니다.

Dit is onverstandig.

이것은 현명하지 못합니다.

Lijkt dit vergezocht?

설득력 없지 않나요?

Dit is Hala.

마지막으로 할라를 소개합니다.

Door dit programma

그러나 이 프로그램을 만난 후

Dit wordt krap.

갈수록 비좁아지네요

dit is echt.

농담이 아닙니다.

'Dit is ongelooflijk.'

‎그때 기가 막힌 광경을 봤죠

-- dit heet formele meditatie --

이것은 형식적 명상이라고 부릅니다.

Dit zijn de frontlinies.

이것이 기본 전제이어야 하며

We kunnen dit, mensen.

우리 함께 해낼 수 있습니다.

In dit specifieke geval

그리고 특정한 경우에

Hoe kunnen we dit?

어떻게 가능했을까요?

Kijk dit gebied eens.

여기 좀 보세요

Dit is ruig terrein.

지형이 정말 거칠군요!

Dit werkt best goed.

이 방법이 잘 통하네요

Dit is jouw keuze.

잊지 마세요 선택은 당신 몫입니다

Dit werkt vrij goed.

자, 아주 성공적입니다

Laten we dit proberen.

자, 좀 먹어보죠

Kom op, probeer dit.

좋아요, 가봅시다

Dit is vrij riskant.

점점 더 위험해지네요

Dit loopt gewoon dood.

이쪽은 막혔습니다

Dit is niet goed.

이런, 이거 안 좋은데요!

Kijk dit dan allemaal.

와, 이것 좀 보세요

Dit is vrij ondiep.

물이 꽤 얕네요

Dit is jouw avontuur.

잊지 마세요 이건 당신의 모험입니다

...en dit tegengif aanvullen.

이 해독제를 보충하는 것이죠

Dit is vernieuwde technologie.

지금은 제3세대 기술의 시대입니다.

Natuurlijk is dit belachelijk.

물론, 이건 말도 안되는 일이죠.

Dit bewijst helemaal niets

어떤 증거가 되는 것은 아니고

Dit vraagt veel controle.

그리고 이 사이엔 조절 능력이 많이 필요합니다.

Kijk naar dit kunstwerk.

이 작품을 한번 봐주세요.

Om dit te illustreren,

이를 설명하기 위해

Dit is de vraag:

제 질문은 이겁니다.

Zag ik dit rapport.

이 보고서를 접하게 되었죠.

Wat toont dit aan?

이것은 무엇을 의미할까요?

Onderzoekers hebben dit bestudeerd

연구원들이 조사했을 때,

Is dit echt noodzakelijk?

정말 필요한 일인가요?

Dit soort veelzijdige verkenningen

이렇게 대규모로 이루어지는, 다차원적 탐험을 위해

...maar dit knaagdiertje niet.

‎하지만 이 작은 설치류는 다르죠

...is dit een baken.

‎등대와도 같죠

Is dit een toekomstbeeld?

‎이게 미래의 비전이 ‎될 수 있을까요?

Dit zijn blue ghosts.

‎푸른유령반딧불이입니다

Dit is het broedseizoen.

‎지금은 산란기입니다

Dit maakt ons ongemakkelijk.

이것은 내면의 불편으로 느껴집니다.

Dit zijn de gevolgen.

결론은 이것이었습니다.

Dit komt eruit voort:

이것이 저의 결론입니다:

Dit kunnen we realiseren

그리고 이건

Wat is dit nu?

그럼 정확이 이것은 무엇일까요?

Georganiseerd in dit patroon,

이런 모양을 갖도록 모였다가

Dit werkt voor vormen.

이 방법은 도형에 적용할 수 있습니다

Dit gaat bliksemsnel gaan.

제 강연은 정말 짧을 겁니다.

Dit verandert de hersenontwikkeling,

이를 통해 성적 지향을 바꾸고

dit bezwaar luidt als volgt:

그 의견은 다음과 같습니다.

Dit zegt mijn leraar altijd

자, 제 선생님이 제게 말씀하신 것은

Dit kon je altijd al,

여러분은 항상 해낼 능력을 가지고 계셨습니다.

Dit is mijn Japanse achternaam:

[小田] 오다, 이게 저의

Dit zal leiden tot klimaatgentrificatie

이것은 기후변화에 따른 거주지 차별을 일으키게 될 것이며

Dit is waar we beginnen.

여기서 출발해야 합니다.

Maar weinig mensen doen dit.

막상 방문하는 사람은 매우 드뭅니다.

Dit was 10 jaar geleden

10년 전에 있었던 일인데요

Dit was zo'n radicale zet

이건 일부 사람들이 아직도 불만을 갖고 있는

Over dit en andere zaken.

영문과 대학 전체를 보이콧하는 사건이 최근 벌어졌습니다.

Maar ik zal dit zeggen:

하지만 이 말은 꼭 하고 싶습니다.

Dit is mijn Mincecraft personage.

이건 제 마인크래프트 캐릭터입니다.

Dit wordt een armspieroefening. Oké.

팔 운동 좀 되겠는걸요 좋아요

Dit zijn meer buitenaardse ninjakrabben.

이 게들은 닌자처럼 생긴 이국적인 게입니다

Maar dit is een ramp.

이런, 정말 대참사네요

Maar... ...dit ding liegt niet.

하지만... 기계는 거짓말을 안 합니다

Maar dit ding liegt niet.

하지만 기계는 거짓말을 안 합니다

Dit was 'n goede vondst.

우리한텐 잘된 일이죠

Dit vuur maakt het verschil.

불을 피우면 큰 도움이 됩니다