Translation of "Erin" in Korean

0.010 sec.

Examples of using "Erin" in a sentence and their korean translations:

We kruipen erin.

어디 한번 가보자고요

En dit erin.

그리고 스키를 넣습니다

De tanden erin.

독니를 꽂습니다

En ze erin meenemen.

권하는지 볼 수 있습니다.

Wrijf het erin, ontspan je,

충분히 흡수시켜 주시고 긴장도 풀어주고

Spring erin; het water is heerlijk.

여러분도 함께합시다. 인류의 물결은 거대합니다.

Dan gif erin, als een slang...

‎껍데기에 구멍을 뚫어 ‎뱀처럼 독을 떨어뜨려서

De tanden erin. Die doen we af.

독니를 꽂습니다 좋아요, 독니를 빼고

Ik kan niet zien wat erin zit.

안에 뭐가 있는지 안 보이죠

Als ze erin zitten... ...vul je het gat.

스키를 넣었으면 눈을 덮어 주세요

En ze slaagden erin de top te bereiken.

덕분에 성공적으로 정상을 향해 오를 수 있었지요.

Beter ontdekken we dat nu, voordat we erin zitten.

우리가 타기 전에 확인하길 잘했어요

En slaagde erin zich op haar buik te rollen

배 쪽으로 몸을 돌리려했죠.

Helaas worden de bossen vaak gerooid om erin te voorzien

안타깝게, 숲을 밀어 버리기도 하는데

Die vulden ze vroeger met chemicaliën en dan wipten ze de stenen erin...

여기에 화학 약품을 채워두고 광석을 있는 대로 집어넣은 뒤

En dan gieten we dit erin en kijken we of hij eruit komt.

그럼 물을 부어서 녀석이 나오는지 보겠습니다

Als het erin trekt, kan het blaren veroorzaken... ...en je handen laten bloeden.

수액이 피부에 침투하면 물집을 유발하고 손에 피가 날 수도 있어요

Ze is erin geslaagd op de minst gevaarlijke plek te gaan zitten. Op de rug van de haai.

‎문어가 위험이 제일 적은 곳으로 ‎교묘하게 자리를 옮겼더군요 ‎상어의 등 위로요