Translation of "Dankbaar" in Korean

0.003 sec.

Examples of using "Dankbaar" in a sentence and their korean translations:

Je buren zullen je dankbaar zijn.

이웃들이 고마워 할 것입니다.

Ik vind het niet bepaald dankbaar.

정말 배은망덕한 소리로 들리더군요.

En ik ben jullie zo dankbaar.

여러분께도 정말 감사드립니다.

Ben ik ongelooflijk dankbaar voor het leven,

삶에 대해 놀랍도록 감사한 마음입니다.

En dat hij dankbaar was dat ze zoveel geduld had.

여자친구가 참아준 게 얼마나 고마운지 말했습니다.