Translation of "Had" in Hungarian

0.026 sec.

Examples of using "Had" in a sentence and their hungarian translations:

- Hij had koppijn.
- Hij had hoofdpijn.

Fájt a feje.

- Ik had geen alternatief.
- Ik had geen keus.
- Ik had geen keuze.

Nem volt más választásom.

- Waarschijnlijk had Tom gelijk.
- Tom had waarschijnlijk gelijk.

Tamásnak valószínűleg igaza volt.

Hij had iets dat ik niet had: geloof.

Volt neki hite, - ami nekem nem volt.

Tom had geluk.

Tom szerencsés volt.

Ik had geluk.

Szerencsém volt.

Tom had blindedarmontsteking.

Tomnak vakbélgyulladása volt.

Hij had dorst.

Szomjas volt.

Hij had ambitie.

Voltak törekvései.

Het had gesneeuwd.

- Havazott.
- Esett hó.
- Esett a hó.

Tom had gelijk.

Tominak igaza volt.

Ik had hulp.

Volt segítségem.

Ik had gelijk.

Igazam volt.

Hij had ontbijt.

Megreggelizett.

Tom had ontbijt.

- Tom reggelizett.
- Tom megreggelizett.

Maria had ontbijt.

Mari megreggelizett.

Hij had buikpijn.

Hasfájása volt.

Ze had buikpijn.

Hasfájása volt.

Gandhi had gelijk.

- Igaza volt Gandhinak.
- Gandhinak volt igaza.
- Gandhinak igaza volt.

Had ik ongelijk?

Tévedtem volna?

Je had gelijk.

Igazad volt.

- U had gelijk.
- Je had gelijk.
- Jullie hadden gelijk.

Igazad volt.

- Ik had helemaal hetzelfde gevoel.
- Ik had precies hetzelfde gevoel.
- Ik had exact hetzelfde gevoel.

Pontosan ugyanazt éreztem.

- Je had het kunnen doen.
- U had het kunnen doen.
- Jullie had het kunnen doen.

Megcsinálhattad volna.

- Zij had haar mond moeten houden.
- Zij had beter gezwegen.
- Zij had haar kop moeten houden.

Tartania kellett volna a száját.

Ik had lang hard gewerkt en ik had mezelf uitgeput.

Azelőtt hosszú időn át keményen dolgoztam, és kimerültem.

Hij had haar gezien. Ik had hem zo vaak meegenomen.

Találkozott vele, megismerte őt. Sokszor elkísért a mélybe.

- Ik had geen geschenk verwacht.
- Ik had geen cadeau verwacht.

- Nem vártam ajándékot.
- Nem számítottam bármi ajándékra.

Je had het enkel hoeven vragen en ik had je zoveel geld geleend als je nodig had.

Csak kérned kellett volna, és én adtam volna neked annyi pénzt kölcsön, amennyi kell.

Ik had verlammende krampen,

Rettenetes görcsök kínoztak,

Adam Smith had gelijk.

Adam Smithnek igaza volt.

Voor wat je had.

Az iránt, amid volt.

Hij had lang haar.

Neki hosszú haja volt.

Hij had vijftig dollar.

Ötven dollárja volt.

Tom had het koud.

Tom fázott.

Tom had geen geld.

Tamásnak nem volt pénze.

Tom had geen kinderen.

Tamásnak nem voltak gyerekei.

Hij had één dochter.

Egy lánya volt.

Tom had hulp nodig.

Tomnak segítségre volt szüksége.

Tom had het druk.

Tom elfoglalt volt.

Tom had Maria nodig.

- Tominak Máriára volt szüksége.
- Mária kellett Tominak.

Tom had bescherming nodig.

Tomnak védelemre volt szüksége.

Tom had rust nodig.

- Pihenésre volt szüksége Tominak.
- Pihennie kellett Tominak.

Tom had water nodig.

Víz kellett Tominak.

Tom had je nodig.

- Te kellettél Tominak.
- Tominak szüksége volt rád.
- Rátok volt szüksége Tominak.

Ik had grijs haar.

- Ősz hajam volt.
- Nekem ősz volt a hajam.

Tom had geen tijd.

Tamásnak nem volt ideje.

U had mij nodig.

- Szükséged volt rám.
- Kellettem neked.

Ik had mijn twijfels.

Kételkedtem benne.

Ik had verschrikkelijke hoofdpijn.

- Szörnyű fejfájásom volt.
- Rémes fejfájásom volt.
- Borzalmas fejfájásom volt.

Ik had een kat.

Volt macskám.

Wat had Tom nodig?

Tamásnak mi kellett?

Tom had een kat.

Tominak volt egy macskája.

Ik had erge trek.

Nagy volt az étvágyam.

Tom had een hersentumor.

Agydaganata volt Tomnak.

Tom had blauwe ogen.

Tomnak kék szeme volt.

Tom had één dochter.

Tomnak volt egy lánya.

Ik had hulp nodig.

Szükségem volt segítségre.

Ik had geen problemen.

Nem voltak problémáim.

Ik had het koud.

- Úgy éreztem, hogy fázom.
- Fáztam.

Hij had drie zoons.

Három fia volt.

Tom had veel vrienden.

Tamásnak sok barátja volt.

Ik had geen dorst.

Nem voltam szomjas.

Tom had verborgen motieven.

Tomnak hátsó szándéka volt.

Tom had een zenuwinzinking.

- Tomnak idegösszeomlása volt.
- Tom kiborult idegileg.

Ze had gitzwarte ogen.

Koromfekete szeme volt.

Tom had een biertje.

Tomnak volt söre.

Ik had veel honger.

Nagyon éhes voltam.

Inktvis Paul had gelijk.

Paul polipnak igaza volt.

Hij had tientallen boeken.

Tucatnyi könyve van.

Gisteren had ik tandpijn.

Tegnap fájt a fogam.

Ik had wind tegen.

Ellenszélben vagyok.

Hij had het druk.

Dolga volt.

Ik had erg dorst.

Nagyon szomjas voltam.

Ik had het nodig.

Kellett nekem.

Ik had je nodig.

Kellettél nekem.

- Tom had niks om te lezen.
- Tom had niets om te lezen.

Tomnak semmi olvasnivalója nincs.

- U had in Boston moeten blijven.
- Je had in Boston moeten blijven.

Bostonban kellett volna maradnod.

Ik had het kunnen weten,

Tudnom kellett volna,

En toen had ik door

Ezen a ponton ismertem fel,

Belle had nooit kanker gehad.

Sosem volt rákos.

Ik had geen leukemie meer,

nem voltam leukémiás,

Ik had hun adviezen nodig

Szükségem volt a tanácsaikra,

Ik had maanden slecht geslapen.

Hónapok óta nem aludtam rendesen.