Translation of "Had" in Japanese

0.010 sec.

Examples of using "Had" in a sentence and their japanese translations:

- Hij had koppijn.
- Hij had hoofdpijn.

彼は頭痛がした。

- Ik had erge trek.
- Ik had veel honger.

とてもお腹がすいた。

Zelf had bedacht.

した複雑なスタッフシステムを継承しました 。

Had ik ongelijk?

私、間違ってた?

Ik had geluk.

- 私は運が良かった。
- 私って、運が良かったのよ。
- 俺って、ツイてたよ。
- 私ね、運に恵まれてたわ。

Hij had ambitie.

彼は大望を抱いていた。

Hij had dorst.

彼の喉はかわいていた。

Ik had ongelijk.

私が間違っていました。

Ik had honger.

おなかが空いた。

Ik had kraamvloed.

悪露があった。

- Je had het kunnen doen.
- U had het kunnen doen.
- Jullie had het kunnen doen.

君はそれを出来ただろうに。

Ik had lang hard gewerkt en ik had mezelf uitgeput.

長いこと働きづめで 心身がすり減っていた 長いこと働きづめで 心身がすり減っていた クレイグ・フォスター

Hij had haar gezien. Ik had hem zo vaak meegenomen.

‎何度も彼女のところへ ‎連れて行った

Ik had veel honger.

とてもお腹がすいた。

Hij had vijftig dollar.

彼は50ドル持っていました。

Hij had drie zoons.

彼には三人の息子がいた。

Ze had overal pijn.

彼女は体中が痛んでいた。

Hij had een verkeersongeval.

彼は交通事故に遭った。

Gisteren had ik tandpijn.

私はきのう歯が痛かった。

Ik had erge trek.

私の食欲はすごかった。

Tom had een hersentumor.

トムには脳腫瘍があった。

Ik had het koud.

私は寒いと感じた。

Hij had het druk.

彼は忙しかった。

Ik had mijn twijfels.

- 私はいぶかしく思った。
- 私は疑いを持った。
- 私は疑問を抱いた。
- 私は疑問を感じた。
- 私は疑問を持った。
- 私は疑問に思った。
- 私は疑念を抱いた。

Tom had een geweer.

トムは銃を持ってたんだ。

Hij had lang haar.

彼女は長い髪をしています。

Hij had één dochter.

彼には娘が1人いました。

Tom had geen kinderen.

トムには子供がいなかった。

Hij had een ongeluk.

彼は事故にあった。

Zijn moeder had gelijk.

- 彼の母親が言ったことはうそではありませんでした。
- 彼の母親は正しかった。

Monica had amper geleerd.

モニカはあまり勉強しなかった。

Als ik het had geweten, had ik het je wel verteld.

- 知っていれば教えてあげたんだけど。
- もし私がそのことを知っていたら、君に話していただろうに。

- Ik had me niet moeten afmelden.
- Ik had niet moeten uitloggen.

ログアウトするんじゃなかったよ。

Als ik de waarheid had geweten, had ik je die gezegd.

本当のことを知ってたら、あなたにお話しましたよ。

- Ik had een regenscherm, maar mijn vriend had er geen.
- Ik had een paraplu maar mijn vriend niet.

私は傘を持っていたが、友人は持っていなかった。

Ik had graag gehad, dat je me toen de waarheid had verteld.

君はあのとき本当のことを話してくれたらよかったのに。

- U had de vergadering moeten bijwonen.
- Je had de vergadering moeten bijwonen.

- 君は会合に出席すべきだったのに。
- 君はその会合に出席すべきだったのに。

- Het oude echtpaar had geen kinderen.
- Het bejaarde echtpaar had geen kinderen.

その老夫婦には子供がなかった。

- Had u graag suiker en melk?
- Had je graag suiker en melk?

- 砂糖とミルクはどうされますか。
- 砂糖とミルクはいりますか?

- Maar hij had een job nodig.
- Maar hij had een baan nodig.

しかし、仕事が必要でした。

Maar niemand had het erover.

でも 誰も その話を していません

Ik had geen leukemie meer,

白血病が治癒し

Ik had hun adviezen nodig

アドバイスが欲しかったし

En toen had ik door

その時 気付いたのは

Belle had nooit kanker gehad.

彼女はガンになど なっていませんでした

En mijn zus had gelijk.

そして姉の言うとおりでした

Ik had het kunnen weten,

ただ 気付いているべきでした

Ik had maanden slecht geslapen.

‎何カ月も眠れず——

Ik had veel post vanmorgen.

今朝は郵便がたくさんきた。

George had een gebroken hart.

ジョージは失恋した。

Je had je moeten voorstellen.

君は自己紹介すべきだったのに。

Ik had vorig jaar middenoorontsteking.

去年中耳炎をわずらいました。

Ik had eerder moeten komen.

もっと早く来るべきだった。

Iedereen had een goed jaar.

みんないい年を過ごした。

Ik had een vreselijke maagpijn.

ひどい腹痛がした。

Ik had een astma-aanval.

喘息の発作が起きました。

Ze had witte schoenen aan.

彼女は白い靴をはいていた。

Ze had een vreemde droom.

彼女は奇妙な夢を見た。

Ze had een aangename droom.

彼女は楽しい夢を見た。

Hij had geen jas aan.

彼は上着を着ていなかった。

Hij had drie stuks bagage.

彼は手荷物が三個あった。

Hij had een gelukkig leven.

- 彼は幸福な生活を送った。
- 彼は幸福な人生を送りました。
- 彼は幸せな生涯を送った。

Hij had maar honderd dollar.

彼はたった100ドルしか持っていなかった。

Hij had niet genoeg geld.

彼には必要なだけの金がなかった。

Ik had een rare droom.

私は不思議な夢を見た。

Hij had een gebroken hart.

- 彼は悲嘆にくれた。
- 彼は悲しみに打ちひしがれた。

Ik had heel hoge koorts.

- 私はとても高い熱があった。
- すごく高い熱が出たんだ。

Mijnheer Wood had geen zonen.

ウッドさんには息子がいませんでした。

Ze had een vroeg ontbijt.

彼女は早い朝食をとった。

Ik had een goed idee.

良いアイデアが思いついた。

- Dat werkte.
- Dat had gewerkt.

うまくいった。

Uiteindelijk had hij toch gelijk.

彼は結局正しかった。

Ik had het gisteren druk.

- 私は昨日忙しかった。
- 昨日は忙しかったんだよ。

Elk huis had een tuin.

どの家にも庭がありました。

Hij had een nieuw idee.

彼は新しい考えを思いついた。