Translation of "Jullie" in Japanese

0.038 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their japanese translations:

- Waar waren jullie?
- Waar zaten jullie?
- Waar hebben jullie gezeten?

どこにいたの?

Weten jullie wel wat jullie vragen?

君の求めてるものがどんなものかしってるか。

Neem jullie schriften en jullie pennen.

ノートとペンを出しなさい。

Studeren jullie?

あなたは勉強していますか。

Gedraag jullie.

態度に気を付けなさい。

Komen jullie?

- 来ますか。
- 来る?

- Waar wachten jullie op?
- Waarop wachten jullie?

何待ってるの?

- Wat denken jullie?
- Wat is jullie mening?

何考えてるの?

Jullie moeten beter opletten wat jullie zeggen.

- 君の言うことにもっと注意を払うべきだ。
- あなたは自分の言うことにもっと注意を払うべきです。

Als jullie maar proberen dan kunnen jullie het.

君たちはやろうと思えばできるんだよ。

- Hou jullie klaslokaal zuiver.
- Hou jullie klaslokaal schoon.

教室をきれいにしておきなさい。

- Jullie werken te veel!
- Jullie werken te veel.

ずいぶん働きすぎですよ。

Nu jullie taak:

皆さん

Kennen jullie elkaar?

お知り合いなんですか?

Jullie moeten wachten.

お待ちいただくことになりますが。

Hebben jullie haast?

急いでるの?

Doe jullie best!

最善を尽くしなさい。

Kent ze jullie?

- 彼女は君を知っていますか。
- 彼女はあなたを知ってるの?

Begrijpen jullie me?

僕の言うことわかりますか?

Ik begrijp jullie.

私はあなたの事が分かっている。

Zitten jullie ondergedoken?

隠れてるの?

Waar waren jullie?

どこにいたの?

Jullie hebben gewonnen.

- あんたの勝ちだ。
- おまえの勝ちだ。

Wat denken jullie?

みんなはどう思う?

Amuseren jullie je?

- 楽しんでいますか。
- 楽しくやっていますか。
- 楽しんでますか。
- 楽しんでる?

Jullie zijn idioten.

あんたたちバカね。

Waarom lachen jullie?

なんでみんな笑ってんの?

Waren jullie uitgenodigd?

招待された?

Kijken jullie tv?

あなたはテレビを見ますか。

Hebben jullie zussen?

- 女性の御兄弟がおありですか。
- 女の兄弟がいますか。
- 姉妹がいますか。
- あなたには姉妹がいますか。

Jullie zijn dokters.

貴方達は、医者です。

Jullie zijn jochies.

君たちは若い男の子だ。

Zijn jullie studenten?

あなたたちは学生ですか。

Sluit jullie boeken.

本を閉じなさい。

Waar wonen jullie?

- どこに住んでいますか。
- どちらにお住まいですか。

Spreken jullie Volapük?

あなたたちはヴォラピュク語を話しますか?

Vertrouwen jullie haar?

彼女を信用しているのか?

Hebben jullie kinderen?

- お子さんがおありですか。
- お子さんはいらっしゃるの?

Zijn jullie tweeling?

あなたがたは双子ですか?

Zijn jullie klaar?

終わったのですか。

- Ben je blij?
- Zijn jullie gelukkig?
- Zijn jullie blij?

君は幸せですか。

Wat willen jullie doen, willen jullie naar huis gaan?

あなたはどうしたいの?家に帰る?

Jullie zijn studenten! Alleen nu kunnen jullie zoiets flikken!

君たちは学生なんだ、こんなことをやれるのは今だけだ。

- Wat koken jullie?
- Wat zijn jullie aan het koken?

何を料理しているの。

- Zijn jullie vanmiddag vrij?
- Zijn jullie deze middag vrij?

あなた達は、今日の午後は暇ですか?

Jullie weten dat allemaal.

皆さんも知ってますよね

Volgen jullie het nog?

ついて来れてますか?

Jullie eerste vraag is

第1問です

Ik wil jullie uitdagen.

みなさんに課題を出したいと思います

Ik toon het jullie.

お見せしましょう

Willen jullie dat doen?

心の準備はいいですか?

Het is jullie schuld.

お前のせいだぞ。

Ik ken jullie niet.

私はあなたを知りません。

- En u?
- En jullie?

- 君はどうだい?
- あなたはどう?

Hou jullie klaslokaal schoon.

教室をきれいにしておきなさい。

- Rookt u?
- Roken jullie?

- 煙草を吸いますか。
- たばこを吸わないの?

Willen jullie gaan zitten?

お座りになりませんか。

Dit is jullie sleutel.

こちらがあなたの鍵だ。

Jullie zijn Duitsers, toch?

ドイツの方ですよね?

Waar praten jullie over?

- 君たちは何の話をしているのですか。
- 君たちは何について話しているのですか。
- 何の話をしているのですか。
- 何の話?

Hebben jullie het druk?

忙しいんですか?

Waar gaan jullie naartoe?

- どちらに行くのですか。
- どこに行くの?

Tom haat jullie niet.

トムはあなたのことを憎んではいない。

Willen jullie me helpen?

手伝ってくれるの?

Zijn jullie echt OK?

みんな、本当に大丈夫?

Zijn jullie twee vrienden?

二人は友達なの?

Voelen jullie je vermoeid?

疲れてきた?

Zijn jullie niet moe?

みんな眠くないの?

Hebben jullie een lift?

エレベーターはありますか?

Hou jullie klaslokaal zuiver.

あなたたちの教室をキレイにしなさい。

Jullie zijn allemaal lafbekken.

おまえらはみんなチキン野郎だ。

Hoeveel boeken hebben jullie?

- 君は何冊の本をお持ちですか。
- あなたは何冊の本を持っていますか。
- 本は何冊持ってるの?

Zijn jullie handen schoon?

君の手は清潔ですか。

- Jullie liegen!
- Je liegt.

嘘をついているね。

Jullie moeten geduldig zijn.

気長に構える必要があります。

Dat is jullie boek.

あれはあなたの本です。

Wanneer willen jullie gaan?

いつ行きたいのですか。

Jullie zijn nog jong.

あなたはまだ若い。

- Snappen jullie?
- Snap je?

分かってるの。

Willen jullie vandaag dineren?

今日夕食たべに行かない?

Bevalt San Fransisco jullie?

サンフランシスコは気に入りましたか。

Bedankt voor jullie hulp.

- 助けてもらいありがとう。
- 助けていただいてありがとうございます。
- 手伝ってくれてどうもありがとう。
- 手伝ってくれてありがとう。
- 手伝ってくれてありがとうね。

Ik nodig jullie uit.

僕がおごるよ。

Houden jullie van dansen?

踊るのは好きですか。

Hoeveel pennen hebben jullie?

鉛筆何本持ってるの?

Waarom lopen jullie niet?

なんだってずらからねえんだ!

Jullie begrijpen het niet.

君、わかってないね。