Translation of "Denken" in Finnish

0.015 sec.

Examples of using "Denken" in a sentence and their finnish translations:

- Denken doet pijn.
- Denken kwetst.

- Ajattelu sattuu.
- Ajattelu tekee kipeää.

- Niet denken!
- Denk niet na!

Älkää ajatelko.

Ik kon alleen maar aan haar denken.

Ajattelin sitä koko ajan.

Haar hele wezen is denken, voelen, ontdekken.

Sen koko olemus ajattelee, tuntee ja tutkii.

Ik ben te moe om te denken.

Olen liian väsynyt ajatellakseni.

Veel mensen denken dat vleermuizen vogels zijn.

Monet luulevat lepakkojen olevan lintuja.

Jouw ogen doen me denken aan sterren.

Silmäsi muistuttavat minua tähdistä.

En de manier waarop we denken over projecties.

tapamme ajatella projektioita.

De meeste mensen denken dat ik gek ben.

- Useimmat pitävät minua hulluna.
- Suurin osa ihmisistä pitää minua hulluna.

Ik heb tijd nodig om na te denken.

- Tarvitsen harkinta-aikaa.
- Tarvitsen aikaa miettiä.

En dan moet je gaan denken als een octopus.

Sitten piti ajatella - kuin mustekala.

denken de meesten van ons liever over dingen dichtbij,

useimmat ajattelevat mieluummin läheisempiä asioita

Misschien zijn orang-oetangs meer nachtdieren dan we denken.

Ehkä orangit ovat yöaktiivisempia kuin luulemmekaan.

Het kan Tom niet schelen wat andere mensen denken.

Tomia ei kiinnosta mitä muuta ihmiset ajattelevat.

Tom wil dat wij denken dat hij gelukkig is.

Tomi haluaa meidän ajattelevan, että hän on onnellinen.

- Waar denk je aan?
- Waarover zit je te denken?

- Mitä sinä ajattelet?
- Mitä sä mietit?

Vraag niet wat ze denken. Vraag wat ze doen.

Älä kysy mitä he ajattelevat. Kysy mitä he tekevät.

- Dat park doet mij denken aan toen ik klein was.
- Dat park doet me aan mijn kindsheid denken.
- Dit park doet me aan mijn jeugd denken.
- Dit park herinnert me aan mijn jeugd.

Tämä puisto tuo mieleeni lapsuuteni.

- Ik zal het proberen te onthouden.
- Ik zal eraan denken.

Yritän muistaa tuon.

Je begint na te denken over je eigen dood en kwetsbaarheid.

Mietin kuolemaa ja haavoittuvaisuuttani -

Want we denken allemaal dat we alles in een flits kunnen zien,

Me kaikki luulemme tajuavamme ensimmäisellä kerralla,

En zou ik je graag laten denken aan wat je nu hoort.

ja miettikää sitä, mitä kuulette nyt.

- Denk je aan Tom?
- Denkt u aan Tom?
- Denken jullie aan Tom?

- Ajatteletko Tomia?
- Mietitkö Tomia?

- Ik heb tijd nodig om na te denken.
- Ik heb bedenktijd nodig.

Tarvitsen harkinta-aikaa.

Zou ik je graag laten denken aan wat je in het begin hoorde,

miettikää sitä, mitä kuulitte heti alussa,

- Wat denk je?
- Wat denkt u?
- Wat denken jullie?
- Wat vind jij ervan?

Mitä mieltä sinä olet?

- Waar denk je aan?
- Waar denkt u aan?
- Waarover zit je te denken?

- Mitä sinä mietit?
- Mitä sinä ajattelet?

Hoe ze zo snel kan denken en die beslissingen kan nemen... Het is ongelooflijk.

Se, että se tekee päätöksiä elämästä ja kuolemasta niin nopeasti, on aivan uskomatonta.

Wetenschappers denken dat je besmettelijk kunt zijn tijdens het grootste gedeelte van deze periode.

Tutkijat uskovat, että saatat olla tartuntavaarallinen lähes koko tämän ajan.

De mensen zijn slecht, ze denken alleen aan zichzelf; alleen ik denk aan mij.

Ihmiset ovat pahoja, ajattelevat vain itseään. Minua ajattelen vain minä.

We hebben allemaal de neiging te denken dat de wereld zich moet conformeren aan onze vooroordelen. De tegenovergestelde opvatting brengt enig denkwerk met zich mee en de meeste mensen zouden eerder sterven dan denken - eigenlijk doen ze dat.

Me tapaamme ajatella, että maailman tulee sopeutua ennakko-odotuksiimme. Päinvastainen teko vaatisi hiukan ajattelua ja monet ennemmin kuolisivat kuin ajattelisivat — itse asiassa juuri niin he tekevät.

- Wat denk je van dat plan?
- Wat denkt u van dat plan?
- Wat denken jullie van dat plan?

Mitä mieltä olet tästä suunnitelmasta?

- Het is moeilijker dan je denkt.
- Het is moeilijker dan u denkt.
- Het is moeilijker dan jullie denken.

Se on vaikeampaa kuin luulet.