Translation of "Kan" in Japanese

0.012 sec.

Examples of using "Kan" in a sentence and their japanese translations:

- Ze kan schaatsen.
- Ze kan skaten.

彼女はスケートが出来る。

- Ik kan lopen.
- Ik kan rennen.

私は走ることができる。

- Kan ik reserveren?
- Kan ik een reservering maken?
- Kan men een reservatie maken?
- Kan men reserveren?

予約はできますか。

Wie niet kan vragen, kan niet leven.

人にものを聞くことができないものは生きることもできない。

- Ik kan het niet.
- Ik kan niet.
- Ik kan het niet doen.

- 俺には無理だ。
- 私にはできません。

- Kan ik u helpen?
- Kan ik je helpen?
- Kan ik jullie helpen?

- 手伝おうか。
- 何か手伝いましょうか。
- 手伝おうか?

- Dat kan niet waar zijn.
- Dit kan onmogelijk waar zijn.
- Dit kan niet kloppen.
- Dat kan niet kloppen.

それは本当であるはずはない。

- Hij kan niet zwemmen.
- Ze kan niet zwemmen.

彼女は泳ぎ方を知らない。

- Ze kan Japans spreken.
- Hij kan Japans spreken.

彼は日本語を話すことができる。

- Mijn grootmoeder kan vliegen.
- Mijn oma kan vliegen.

うちのおばあちゃん、空飛べるんだ。

Hoe kan dat?

こんなことが起こるなんて!

Kan je pianospelen?

ピアノが弾けますか。

Bob kan koken.

ボブは料理ができる。

Mayiko kan fietsen.

マユコは自転車に乗れる。

Mary kan zwemmen.

- メアリーは泳ぐ事ができます。
- メアリーは泳げます。

Kan je komen?

- 来られますか。
- 来れるの?
- 来られるの?
- 来れそう?

Kan ze fietsen?

彼女は自転車に乗れますか。

Hij kan autorijden.

彼は車の乗り方を知っている。

Hij kan zwemmen.

彼は泳げる。

Ik kan paardrijden.

私は馬に乗れるんだよ。

Ik kan springen.

私は飛べます。

Ik kan zwemmen.

私は泳げます。

Ik kan rennen.

私は走ることができる。

Kan ik helpen?

- 手伝おうか。
- 手伝おうか?

Kan ik eten?

食べてもいいですか?

Ik kan autorijden.

私は車を運転できる。

Ik kan skiën.

- スキーができます。
- 私はスキーの仕方を知っています。

Dat kan niet!

そんなのありえないよ。

Ik kan lezen.

私は読むことができます。

Kan zij fietsen?

彼女は自転車に乗れますか。

Ik kan tennissen.

- 私はテニスをすることが出来ます。
- 私はテニスができます。

Ik kan lopen.

- 私は走ることができる。
- 歩ける。

Ik kan wachten.

待てます。

Kan Tom koken?

トムは料理ができるの?

Kan ik beginnen?

始めていい?

Ik kan zingen.

- 歌える。
- 歌が歌える。

Ik kan blijven.

私は残れます。

Ik kan rijden.

- 私は運転することができます。
- 運転できるよ。
- 私は、運転ができます。

Kan hij pianospelen?

彼はピアノをひくことが出来ますか。

Ik kan vliegen.

私は飛べます。

Ik kan het.

- 私はそれができる。
- 私ならできる。

Hij kan vliegen.

彼は盗みをしかねません。

Hij kan zingen.

歌える。

Hij kan lopen.

歩ける。

Hij kan beter piano spelen dan ik dat kan.

彼は私よりピアノがうまい。

- Ik kan me niet bewegen.
- Ik kan niet bewegen.

動けないのです。

- Kan ik jouw schaar lenen?
- Kan ik uw schaar lenen?
- Kan ik jullie schaar lenen?

- はさみを貸してもらえますか。
- はさみを貸してくださいますか。

- Op hem kan gerekend worden.
- Op hem kan je rekenen.
- Je kan op hem rekenen.

彼は信頼できる。

- Ik kan op u wachten.
- Ik kan op je wachten.
- Ik kan op jullie wachten.

お前のこと待ってるよ。

- Iedereen kan dat doen.
- Om het even wie kan dat doen.
- Dat kan iedereen doen.
- Dat kan om het even wie doen.

- 誰でもそれはできるよ。
- 誰だってそんなことはできる。
- どなたでもできますよ。

Een common kan niet worden verkocht, kan niet worden weggegeven,

売却されたり 譲渡されたりしない 共有地のことです

- Op hem kan je rekenen.
- Je kan op hem vertrouwen.

- 彼に頼っておけばいい。
- 君は彼目当てにして良い。
- 君は彼をあてにしていい。
- 彼に頼ればいいんだよ。

- Ik kan niet meer wachten.
- Ik kan niet langer wachten.

- もうこれ以上待てません。
- もうこれ以上待てないよ。

- Ik kan je amper verstaan.
- Ik kan u nauwelijks horen.

- 君の話がほとんど聞き取れない。
- そっちの声がほとんど聞こえないの。

- Men kan hem niet vertrouwen.
- Je kan hem niet vertrouwen.

彼は信用できない。

- Hij kan goed Frans praten.
- Hij kan goed Frans spreken.

彼はフランス語を上手に話せる。

- Niemand kan de dood ontsnappen.
- Niemand kan de dood vermijden.

誰もが死を逃れる事ができない。

- Op hem kan gerekend worden.
- Op hem kan je vertrouwen.

彼は信頼できる。

Ik kan Chinees spreken, maar ik kan het niet lezen.

私は中国語を話すことはできますが、読むことはできません。

- Kan ik mijn vriend meebrengen?
- Kan ik mijn vriendin meebrengen?

友達も一緒でいい?

- Ik kan zonder bril lezen.
- Ik kan lezen zonder bril.

- 私は眼鏡なしで読書できる。
- 眼鏡なくても本は読めるんだよ。

- Het kan niet waar zijn.
- Dat kan niet waar zijn.

それは本当であるはずはない。