Translation of "Genoeg" in Japanese

0.009 sec.

Examples of using "Genoeg" in a sentence and their japanese translations:

Genoeg!

もう十分よ!

Genoeg geslapen.

十分寝なさい。

- Dat is genoeg voor vandaag.
- Genoeg voor vandaag.

今日は終わりです。

Ik heb genoeg.

お腹がいっぱいです。

Is het genoeg?

それで十分?

- Het lijkt duurzaam genoeg.
- Het ziet er duurzaam genoeg uit.

これは耐久性に欠けているようです。

Zoals, jammer genoeg, vluchtelingenkampen,

その中には悲しいことに 難民キャンプもあれば

Onderwerping is niet genoeg.

‎服従しても立ち去らない

Er is genoeg voedsel.

‎餌にも困らない

Ben jij mannelijk genoeg

そして 「男同士の卑猥な話」を耳にしたときに

Dat zou genoeg zijn.

それだけで十分足りるだろう。

Jammer genoeg regende het.

あいにく雨が降った。

Is duizend yen genoeg?

1000円で十分ですか。

Vreemd genoeg faalde hij.

不思議なことに彼は失敗した。

We hebben genoeg water.

水は十分ある。

Wij hebben genoeg tijd.

時間は十分にある。

Is dit genoeg geld?

これでお金は十分かな?

Ik ben gelukkig genoeg.

- 十分に幸せだ。
- 十分幸せだよ。

We hebben genoeg tijd.

- 時間はたっぷりあります。
- 私たちは時間がたくさんある。

Ik heb genoeg geld.

- 私はお金が十分ある。
- お金は十分にあります。
- お金は十分にあるんです。

Is tienduizend yen genoeg?

1万円でたりる?

Zijn er genoeg stoelen?

椅子は足りそうですか?

Dat is voorlopig genoeg.

今のところそれで間に合うでしょう。

Ik heb genoeg gegeten.

もうおなかいっぱいです。

- Ik heb er genoeg van.
- Ik heb er genoeg van gehad.

- 十分頂きました。
- もうおなかいっぱいです。
- もう懲り懲りよ!
- もうこりごりだよ。

- Zo is het wel genoeg.
- Zo is het genoeg.
- Dat volstaat.

- もうそれで十分だ。
- それで結構です。
- それで間に合うでしょう。
- それでよろしい。

En meer dan genoeg tijd.

たくさんの時間です

Ze hadden er genoeg van.

もう うんざりだ と

Hij drinkt niet genoeg moedermelk.

充分母乳を飲んでくれません。

Mayuko heeft niet genoeg geslapen.

マユコは十分ねむってはいない。

We hebben nog tijd genoeg.

まだたっぷり時間はあります。

Hij had niet genoeg geld.

彼には必要なだけの金がなかった。

Dat is genoeg voor vandaag.

- 今日は終わりです。
- 今日はこれまでです。
- 今日はこれまで。
- 今日はこれでおしまいにしときます。
- 今日はこれでおしまいにしておきます。
- 今日はこのくらいにしておこう。
- 今日は、ここまで。

Verrassend genoeg zong hij goed.

驚いたことに、彼は歌が上手かった。

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

いい加減にしろよ。

Ik heb niet genoeg geslapen.

僕は寝が足りない。

Ik ben niet rijk genoeg.

私は金持ちなのに足りない。

Deze kamer is groot genoeg.

- この部屋は十分大きい。
- この部屋の広さで十分だ。

Spijtig genoeg regende het gisteren.

あいにく昨日は雨だった。

Ik heb er genoeg van.

- こりごりだよ!
- うんざりだわ!

Als het goed genoeg is voor orang-oetans... ...is het goed genoeg voor mij.

オランウータンにも おれにも十分だ

Genoeg om een zeehond te waarschuwen.

‎アザラシにも存在がバレる

Maar zanderig genoeg om te graven.

‎でも掘れる場所があった

Vanavond is er genoeg voor iedereen.

‎今夜は誰もが腹を満たせる

Ik kan u niet genoeg bedanken.

お礼の申し上げようもございません。

Ik heb genoeg van dit programma.

- もうこの番組はたくさんだ。
- もうこの番組には飽きた。

Zijn er genoeg stoelen voor iedereen?

- みんなが座れるだけのいすはありますか。
- 全員分のイスはあるの?

Ik kan hem niet genoeg bedanken.

- 彼にはいくら感謝してもしきれない気持ちだ。
- 彼にはお礼の言葉もありませんよ。

Ik heb genoeg van haar klachten.

私は彼女の愚痴にはうんざりしている。

Nee, bedankt. Ik heb genoeg gehad.

- いいえ、結構です。お腹が一杯ですから。
- もう結構です。十分いただきました。
- いや、いいよ。もう十分だよ。

Wij zijn hier lang genoeg geweest.

私たちはもうずいぶん長くここにいます。

- Ik heb genoeg.
- Ik ben tevreden.

- 満足です。
- 満足しています。

Deze koffie is niet warm genoeg.

- このコーヒーはぬるいです。
- このコーヒー、ぬるいね。

Ik heb niet genoeg RAM-geheugen.

私は十分なメモリがありません。

Een scheur is genoeg voor een begin.

全ては一つの割れ目から始まります

We hebben genoeg tijd om te eten.

食事をする時間はたっぷりある。

En er is zelfs niet genoeg water.

そして十分な水さえない。

Het recept is genoeg voor zes mensen.

その作り方の分量は六人分です。

Het is warm genoeg om te zwemmen.

泳ぐのには十分暖かい。

Nee, het is genoeg. Ik zit vol.

ううん、もういいよ。お腹いっぱい。

Deze maaltijd is genoeg voor drie personen.

3人にはこの食事で十分だ。

Dit eten is genoeg voor twee personen

この食事は二人分ある。

Deze maaltijd is genoeg voor twee personen.

この食事は二人分ある。

We hebben genoeg dingen om te eten.

私たちに十分な食べ物がある。

- Het ijs is dik genoeg om erop te stappen.
- Het ijs is dik genoeg om erop te lopen.

- その上を歩けるほど氷は厚い。
- 氷の厚さは、歩くのに十分な厚さです。

- Deze rivier is diep genoeg om in te zwemmen.
- De rivier is diep genoeg om in te zwemmen.

この川は泳げるくらい深い。

De sprong ging goed, het was diep genoeg.

深さは十分あった

...en of hij stabiel en sterk genoeg is.

十分に丈夫なのか分からない

Ik hoop dat het touw lang genoeg is.

届くといいね

Gelukkig zijn er genoeg manieren om te slagen.

幸い 成功への道はたくさんある

Vreemd genoeg daalt ieder jaar het aantal studenten.

奇妙にも、学生の数が毎年減ってきている。

We hebben nauwelijks genoeg tijd om te ontbijten.

朝食をとる時間がほとんどない。

- Is duizend yen genoeg?
- Is duizend yen voldoende?

千円で足りる?

- Dat is niet voldoende.
- Dat is niet genoeg.

それは十分ではありません。