Translation of "Veel" in Chinese

0.008 sec.

Examples of using "Veel" in a sentence and their chinese translations:

- Veel geluk.
- Succes.
- Veel succes!
- Toi toi toi!
- Veel geluk!

祝你好运。

- Eet veel groenten.
- Eet veel groente.

多吃点蔬菜。

- Hij leest veel.
- Ze leest veel.

他读很多书。

- Reist gij veel?
- Reist u veel?

你们经常旅行吗?

Veel plezier!

玩得開心。

- U heeft veel boeken.
- Jij hebt veel boeken.
- Jullie hebben veel boeken.

- 您有很多书。
- 你有许多书。
- 你们有很多书。

- Heb je veel pennen?
- Heeft u veel pennen?
- Hebben jullie veel pennen?

你有很多笔吗?

- Veel geluk.
- Succes.
- Veel succes!
- Toi toi toi!

祝你好运。

- Ubuntu bevat veel programma's.
- Ubuntu bevat veel software.

Ubuntu包括的软件挺多。

- Zij heeft veel geld.
- Hij heeft veel geld.

她有很多钱。

Te veel geld?

钱太多了吗?

Reist u veel?

你们经常旅行吗?

Ik volleybal veel.

我常打排球。

Hij leest veel.

他读很多书。

Ze praat veel.

- 她讲话很多。
- 她的话很多。
- 她很健谈。

Zij sprak veel.

她谈了很多。

Reist gij veel?

你们经常旅行吗?

- Veel succes!
- Succes!

祝你成功!

Ik hik veel.

我经常打嗝。

Hij eet veel.

他吃得很多。

- Lees zo veel mogelijk boeken.
- Lees zo veel mogelijk.

盡可能地多閱讀書籍。

- Ik heb te veel gegeten.
- Ik at te veel.

我吃得太多了。

- Je hebt veel zorgzame vrienden.
- U heeft veel zorgzame vrienden.
- Jullie hebben veel zorgzame vrienden.

你身邊有很多關心你的朋友。

- Ge drinkt te veel koffie.
- Je drinkt te veel koffie.

你咖啡喝得太多了。

- Tom kijkt te veel tv.
- Tom kijkt te veel televisie.

汤姆电视看太多了。

Zij heeft veel geld.

她有很多钱。

Er is veel geld.

有很多錢。

Kyoto heeft veel universiteiten.

京都有很多所大学。

Ik wil veel meer.

我要多很多。

Dat is te veel.

- 太多了。
- 那太过分了。

Bill heeft veel vrienden.

- Bill有很多朋友。
- Bill的朋友很多。

Ik had veel honger.

我很饿。

Tom heeft veel vrienden.

汤姆有很多朋友.

Tom drinkt niet veel.

湯姆喝酒喝得不多。

Doet het veel pijn?

很痛嗎?

Ik heb veel boeken.

我有很多書。

Tom verdient veel geld.

汤姆赚很多钱。

Ik heb veel slaap.

我非常困。

Was dat te veel?

那太多了吗?

Ik heb veel vrienden.

我有好多朋友。

Je praat te veel.

你說太多了。

Ik heb veel huiswerk.

我有很多功課。

Ze eten veel rijst.

他们吃很多米饭。

Wij hebben veel gelopen.

我们走了很多路。

Hij heeft veel geld.

他有很多钱。

- Veel plezier!
- Amuseer je!

玩得開心。

Je denkt te veel.

你想太多了。

Mijn boek weegt veel.

我的书很重。

Ik heb veel platen.

我有许多唱片。

Ik heb veel gemist.

我错过了很多。

Tom heeft veel katten.

湯姆有很多貓。

Drink je veel melk?

你喝很多牛奶吗?

Ana heeft veel bewonderaars.

安妮有許多崇拜者。

Hij heeft veel gezag.

他有很多职权。

Het kost te veel.

这太贵了。

Jullie hebben veel boeken.

你们有很多书。

Hij heeft veel geschiedenisboeken.

他有很多历史书籍。

Ik weet te veel.

我知道的太多了。

- Ik wens veel zinnen te schrijven.
- Ik wil veel zinnen schrijven.

我想写很多句子

- Hij is veel groter dan gij.
- Hij is veel groter dan jij.

他比你高得多。

- Er moet nog veel gedaan worden.
- Er moet nog veel worden gedaan.

還有很多東西要做。

- Vorig jaar was er veel sneeuw.
- Het heeft afgelopen jaar veel gesneeuwd.

去年下了很多雪。