Translation of "Niet" in Chinese

0.018 sec.

Examples of using "Niet" in a sentence and their chinese translations:

- Overdrijf niet!
- Niet overdrijven.

不要再夸张了。

- Niet schieten!
- Niet schieten.

停火。

- Leer niet.
- Studeer niet.

你不要学习了。

- Niet bewegen.
- Niet bewegen!

- 不要动。
- 不要动.

- Praat niet.
- Niet praten!

別作聲!

- Blijkbaar niet!
- Klaarblijkelijk niet!

当然不行!

- Lieg niet.
- Lieg niet!

- 别说谎!
- 别扯了!

- Niet vouwen.
- Niet vouwen!

不要折叠。

- Wie niet waagt, die niet wint.
- Wie niet waagt, niet wint.

- 不入虎穴,焉得虎子。
- 没有挑战就没有收获。

Niet?

不是吗?

- Ga niet dood.
- Sterf niet.

不要死!

- Dat kan niet!
- Niet waar!

- 不可能!
- 没门!

Wie niet waagt, niet wint.

没有挑战就没有收获。

- Ik weet het niet.
- Dat weet ik niet.
- Ik weet niet.
- Weet ik niet.

- 我不知道。
- 我不晓得。
- 不知道啦。

- Ik weet het niet.
- Ik weet niet.
- Weet ik niet.

我不知道。

- Lang niet gek gedaan.
- Niet slecht.

不错。

- Lang niet gezien.
- Lang niet gesproken!

- 好久不见了!
- 好久不见!

- Ga niet weg.
- Ga niet weg!

別走!

- Wees niet onbeleefd.
- Wees niet onbeleefd!

不要失礼。

Wat niet weet, wat niet deert.

無知就是幸福。

- Dwaal niet zo af.
- Niet kletsen.

不要东拉西扯。

- Niet bewegen.
- Geen beweging!
- Niet bewegen!

别动!

- Wees niet verdrietig.
- Wees niet treurig.

- 別傷心。
- 别伤心。

Wie niet waagt, die niet wint.

- 不冒險, 不會贏。
- 不入虎穴, 焉得虎子。

- Doe niet zo stom.
- Doe niet zo dom.
- Doe niet zo gek.
- Wees niet dom.

别傻了

- Wat niet weet, wat niet deert.
- Wat het oog niet ziet, het hart niet deert.

無知就是幸福。

Helaas niet.

恐怕不行。

Waarom niet?

为什么不?

Vraag niet.

請不要問。

Lieg niet!

别说谎!

Wacht niet.

不要等待!

Niet hier.

沒有。

Huil niet!

别哭。

Klaag niet!

別抱怨!

Glimlach niet.

不要微笑。

Niet springen!

别跳!

Niet vergeten.

别忘记。

Niet aanzitten.

- 請勿觸摸。
- 別碰。

Schreeuw niet.

不许大叫。

Beslist niet.

不可能。

Niet aanraken.

別碰它。

Niet vouwen!

请勿折叠!

Nog niet.

- 還沒有。
- 还没有。

Lach niet.

别笑!

Leer niet.

別學了。

Niet slecht.

不错。

Lieg niet.

别说谎!

- Stel me niet teleur!
- Stel me niet teleur.
- Ontgoochel me niet.

别让我失望。

- Ik weet het niet.
- Ik weet niet.

- 我不知道。
- 不知道。

- Val haar niet lastig.
- Stoor haar niet.

别去打扰她。

"Ge moogt nu niet uitgaan." "Waarom niet?"

"你現在不要出去。" "為什麼不要?"

- Dat zal niet gebeuren.
- Dat gebeurt niet.

那是不會發生的。

Hij wilde niet gaan, ik ook niet.

他不想去, 我也不想。

- Ik kan het niet.
- Ik kan niet.

我做不到。

- Ik weet het niet.
- Weet ik niet.

我不知道。

- Je begrijpt het niet.
- U begrijpt het niet.
- Jullie begrijpen het niet.

你不了解。

- Vergeet je schoolboeken niet.
- Vergeet uw schoolboeken niet.
- Vergeet jullie schoolboeken niet.

千萬不要忘記帶教科書。

- Ik kan het niet.
- Ik kan niet.
- Ik kan het niet doen.

- 我無法做到這一點。
- 我做不到。

- Ik begrijp het niet.
- Dat snap ik niet.
- Ik snap het niet.

- 我不明白。
- 我不懂。
- 不明白。

- Ik weet het niet.
- Dat weet ik niet.
- Ik weet dat niet.

- 我不晓得。
- 不知道。
- 不知道啦。

- Dat kan niet waar zijn.
- Dit kan niet kloppen.
- Dat kan niet kloppen.
- Dit kan niet juist zijn.

这不可能是真的。

- Praat niet zo.
- Zo moet je niet praten.
- Praat niet op die manier.

- 別這樣說話。
- 不要这样说。

- Waarom kwam je niet?
- Waarom kwamen jullie niet?

你怎麼沒有來?

- Zijt gij Tom niet?
- Ben jij Tom niet?

- 你不是湯姆嗎?
- 你不是湯姆嗎?

- Hij kan niet zwemmen.
- Ze kan niet zwemmen.

她不會游泳。

- Hij is niet gek.
- Hij is niet dom.

- 他不蠢。
- 他不是傻子。

- Luister niet naar hem.
- Luister niet naar haar.

別聽她的。

- Doe niet zo kinderachtig.
- Wees niet zo kinderachtig.

不要那么幼稚。

- Kom niet te laat!
- Wees niet te laat!

不要迟到。

- Dit is niet grappig.
- Dat is niet grappig!

那样不好玩!

- Probeer niet te huilen.
- Probeer niet te wenen.

盡量別哭。

- Dat versta ik niet.
- Ik snap het niet.

- 我不懂。
- 我不理解。

- Ben je niet moe?
- Bent u niet moe?

- 你不累嗎?
- 你们不累吗?

- Onderschat mijn macht niet.
- Onderschat mijn kracht niet.

- 不要小看我的力量。
- 不要低估我的力量。

- Is hij niet zwart?
- Is het niet zwart?

它不是黑色的嗎?

- Dat is niet veilig.
- Dit is niet veilig.

这不安全。

We weten niet of hij komt of niet.

我们不知道他会不会来。

- Ga je dan niet?
- Wil je niet gaan?

你不去吗?