Translation of "Aankomen" in Turkish

0.012 sec.

Examples of using "Aankomen" in a sentence and their turkish translations:

- Niet aanzitten.
- Niet aankomen.

Dokunma.

De brief zal morgen aankomen.

Mektup yarın gelecek.

Ik zag dit niet aankomen.

Bunun olacağını ummadım.

Tom zal morgenochtend in Boston aankomen.

Tom Boston'a yarın sabah varacak.

Dat heb je moeten zien aankomen.

Onun geldiğini görmeliydin.

Dat had ik kunnen zien aankomen.

Onun geldiğini görmeliydim.

John zou op elk moment moeten aankomen.

John her an gelebilir.

Is 'idioot druk' zien aankomen en daarop anticiperen.

deliyi beklemek ve onun için plan yapmak.

...dus ze kunnen gevaar maar moeilijk zien aankomen.

O yüzden tehlikenin geldiğini görmeleri zordur.

Ze zal aankomen in Tokio begin volgende maand.

Önümüzdeki ayın başında Tokyo'ya gidecek.

Hoelang zal het duren, totdat we daar aankomen?

- Oraya varıncaya kadar daha ne kadar sürecek?
- Oraya varmamız daha ne kadar alacak?

Ik wil weten wanneer mijn bagage zal aankomen.

Bagajımın ne zaman geleceğini merak ediyorum.

Ik weet niet zeker wanneer hij zal aankomen.

Onun ne zaman geleceğini kesin olarak bilmiyorum.

Laten we hopen dat we op tijd aankomen.

Oraya zamanında varacağımızı umalım.

Tom zal waarschijnlijk voor twee uur dertig aankomen.

Tom muhtemelen 2.30'dan önce varacaktır.

Tom weet niet zeker wanneer Mary zal aankomen.

Tom Mary'nin ne zaman varacağını kesin olarak bilmiyor.

De trein moet om tien uur in Osaka aankomen.

Tren saat on'a kadar Osaka'ya varmalı.

De hogesnelheidstrein uit Parijs zal om tien uur aankomen.

Paristen gelen ekspres tren saat onda varır.

De trein zal voor 12 uur aankomen op het station.

Tren öğleden önce istasyona varacak.

Ik kan je niet zeggen wanneer Tom hier zal aankomen.

Tom'un buraya ne zaman varacağını sana söyleyemem.

- Dat had ik niet verwacht.
- Dat zag ik niet aankomen.

Onun geldiğini görmedim.

Mijn vlucht moest normaal om half drie 's middags aankomen.

Uçağımın 14.30'da gelmesi gerekiyordu.

Tom kan niet met zekerheid zeggen wanneer Maria zal aankomen.

Tom Mary'nin ne zaman varacağını kesin olarak söyleyemiyor.

We zullen om 12 uur op het station van Tokyo aankomen.

Öğleyin Tokyo İstasyonu'na varacağız.

De politie zal straks aankomen op de plaats van de misdaad.

Polis birazdan olay yerine gelecek.

Als het zo doorgaat, kunnen we pas in de avond aankomen.

Böyle giderse, ancak akşama varırız.

We moeten opschieten als we op tijd bij het station willen aankomen.

Biz, zamanında istasyona varmak istiyorsak acele etmeliyiz.

We zullen waarschijnlijk om 12 uur op het station van Tokyo aankomen.

Biz muhtemelen öğlenleyin Tokyo istasyonuna varacağız.

Ik zag dit ook niet niet aankomen, dus we zien het wel.

Bunun olacağını tahmin edemedim, bu yüzden göreceğiz.

Door de storm zijn we niet op de voorziene tijd kunnen aankomen.

Fırtınadan dolayı, kararlaştırılan zamanda varamadık.