Translation of "Moeten" in Turkish

0.040 sec.

Examples of using "Moeten" in a sentence and their turkish translations:

- We moeten vertrekken.
- We moeten gaan.

Gitmeliyiz.

- Wij moeten bezuinigen.
- Wij moeten besparen.

- Tasarruf yapmak zorundayız.
- Tasarruf etmek zorundayız.
- Kemer sıkmak zorundayız.

- We moeten vlug zijn.
- We moeten opschieten.

Acele etmeliyiz.

- Je zou moeten sporten.
- U zou moeten sporten.
- Jullie zouden moeten sporten.

Egzersiz yapmalısın.

- Je had moeten stoppen.
- U had moeten stoppen.
- Jullie hadden moeten stoppen.

Sen durmalıydın.

- Hij zou moeten komen.
- Zij zou moeten komen.

- O gelmeli.
- Gelmeli.

- Waar moeten we heen?
- Waar moeten we naartoe?

Nereye gitmemiz gerekiyor?

- Alle mensen moeten sterven.
- Alle mannen moeten sterven.

Bütün insanlar ölmeli.

"Alle mannen moeten sterven." "Alle mannen moeten dienen."

"Her insan ölecektir." "Her insan hizmet edecektir."

We moeten samenwerken,

Birlikte çalışmak zorundayız,

Indringers moeten oppassen.

Davetsiz misafirler, kollayın kendinizi.

We moeten opschieten.

Acele etmeliyiz.

We moeten veranderen.

Bunu değiştirmek zorundayız.

Jullie moeten wachten.

Beklemeniz gerekecek.

Mannen moeten werken.

Erkekler çalışmalı.

Mensen moeten werken.

İnsanlar çalışmalı.

We moeten gaan.

Gitmeliyiz.

We moeten ervandoor.

Gitmeliyiz.

Kinderen moeten spelen.

Çocuklar oyun oynamalı.

We moeten praten.

Konuşmalıyız.

We moeten beslissen.

- Bir karar almak zorundayız.
- Karar vermemiz gerek.

We moeten evacueren.

Tahliye etmeliyiz.

We moeten helpen.

Yardım etmeliyiz.

Ze moeten sterven.

- Onlar ölmek zorunda.
- Ölmeliler.

We moeten ontsnappen.

Kaçmamız gerekiyor.

Jullie moeten gaan.

Siz arkadaşlar gitmek zorundasınız.

We moeten handelen.

Hareket etmeliyiz.

We moeten winnen.

Biz kazanmak zorundayız.

- Ge zoudt minder moeten roken.
- Jij zou minder moeten roken.
- U zou minder moeten roken.
- Jullie zouden minder moeten roken.

Daha az sigara içmelisin.

- Misschien moeten we praten.
- Misschien zouden we moeten praten.

Belki konuşmalıyız.

- We moeten rustig blijven.
- We moeten de rust bewaren.

Sakin kalmak zorundayız.

- Ze moeten op voorhand betalen.
- Ze moeten vooraf betalen.

Onlar peşin ödemek zorunda.

- Je zou ontslag moeten nemen.
- U zou ontslag moeten nemen.
- Jullie zouden ontslag moeten nemen.

İstifa etmelisin.

- Je zou daar moeten zijn.
- U zou daar moeten zijn.
- Jullie zouden daar moeten zijn.

Orada olmalısınız.

- Je zou voorzichtig moeten zijn.
- Jullie zouden voorzichtig moeten zijn.
- U zou voorzichtig moeten zijn.

Dikkatli olmalısın.

- Hij zou u moeten danken.
- Hij zou je moeten bedanken.

O sana teşekkür etmeli.

- We moeten de trap nemen.
- We moeten met de trap.

Merdiveni kullanmak zorundayız.

- We moeten je hier niet!
- We moeten jullie hier niet!

Seni burada istemiyoruz.

- Je zou hen moeten raadplegen.
- Je zou haar moeten raadplegen.

Onlara danışmalısın.

- We zouden meer moeten recyclen.
- We zouden meer moeten recycleren.

Geri dönüşümü artırmalıyız.

En we moeten erkennen

ve kabul etmeliyiz ki

Complexe levensvormen moeten ontstaan --

Karmaşık yaşamın ortaya çıkışı.

Wat moeten we doen?

Pekâlâ, burada ne yapacağız?

Dus we moeten opschieten.

yani acele etmeliyiz.

Alles zal moeten veranderen

Her şeyin değişmesi gerek

We moeten plezier hebben.

ve eğlenin.

We moeten hard werken.

Biz çok çalışmalıyız.

We moeten vroeg vertrekken.

Biz erken çıkmalıyız.

Afspraken moeten gerespecteerd worden.

- Ahde vefa.
- Antlaşmalara uyulmalıdır.

Zij moeten dood zijn.

Onlar ölmüş olmalı.

We moeten ze waarschuwen.

Onları uyarmalıyız.

We moeten vlug zijn.

Acele etmeliyiz.

Wij moeten Tom helpen.

Tom'a yardım etmeliyiz.

Dat zou moeten volstaan.

O yeterli olmalı.

Je zal moeten afwachten.

Beklemek ve görmek zorunda kalacaksın.

Je zou moeten eten.

Yemek yemelisin.

We moeten het doen!

Öyle yapmalıyız.

We zouden moeten studeren.

Çalışmalıyız.

We moeten ons concentreren.

Odaklanmalıyız.

We moeten ons verstoppen!

Gizlenmeliyiz!

We moeten snel handelen.

- Hızlı hareket etmeliyiz.
- Hızlı hareket etmek zorundayız.
- Çabuk davranmalıyız.
- Çabuk davranmak zorundayız.

We moeten ermee beginnen.

Başlamak zorundayız.

Je zult moeten slapen.

Uykuya ihtiyacın olacak.

We moeten allen sterven.

Hepimiz ölmek zorundayız.

U zult moeten rijden.

Sen sürmek zorunda olacaksın.

We moeten hier weg.

Buradan çıkmalıyız.

Jullie moeten nu vertrekken.

Şimdi gitmek zorundasınız.

We moeten azijn kopen.

Sirke almamız gerekiyor.

We moeten elkaar beschermen.

Birbirimizi korumalıyız.