Translation of "Terugkomen" in Spanish

0.022 sec.

Examples of using "Terugkomen" in a sentence and their spanish translations:

- Hij zal terugkomen.
- Zij zal terugkomen.
- Hij komt terug.

Volverá.

Zullen die haaien terugkomen?

¿Volverían los tiburones?

- Je moet voor negen uur terugkomen.
- U moet voor negen uur terugkomen.
- Jullie moeten voor negen uur terugkomen.

Debes volver antes de las nueve en punto.

De angst dat het zou terugkomen,

los temores de recaída,

Ze zullen altijd op je terugkomen.

Siempre te van a volver.

Bob zal om zes uur terugkomen.

Bob estará de vuelta a las seis.

Op 25 januari zal hij terugkomen.

Volverá el veinticinco de enero.

- Hij zal terugkomen.
- Hij komt terug.

Volverá.

Wanneer zal Hans terugkomen uit Nederland?

¿Cuándo regresará Hans de Holanda?

- Ik denk dat hij nooit meer zal terugkomen.
- Ik geloof dat hij nooit meer zal terugkomen.

- Creo que él no volverá jamás.
- Creo que nunca volverá.
- Creo que no volverá nunca.

Waarop wij vragen: "Zullen we later terugkomen?"

Entonces dijimos: "¿Volvemos más tarde?".

Je moet hier blijven totdat we terugkomen.

Tú te debes quedar aquí hasta que nosotros volvamos.

Maar laat me eventjes terugkomen op de controlegroep.

pero regresemos al grupo de control por un momento.

Ik denk dat hij nooit meer zal terugkomen.

- Creo que él no volverá jamás.
- Creo que nunca volverá.
- Creo que no volverá nunca.

Ik geloof dat hij nooit meer zal terugkomen.

- Creo que él no volverá jamás.
- Creo que nunca volverá.
- Creo que no volverá nunca.

De hoop dat hij zou terugkomen, gaf mij moed.

La esperanza en su regreso me dio valor.

- Wanneer zal je terugkomen naar school?
- Wanneer kom je terug naar school?

¿Cuándo volverás a la escuela?

- Ik zou graag deze stad verlaten en nooit meer terugkeren.
- Ik zou graag deze stad verlaten en nooit meer terugkomen.

Querría dejar esta ciudad y no volver nunca.