Translation of "Zou" in Japanese

0.012 sec.

Examples of using "Zou" in a sentence and their japanese translations:

Het zou wel goed zou komen, dacht ik.

大丈夫だと思いました

- Je zou moeten slapen.
- Je zou beter slapen.

眠った方がいいよ。

Het zou kunnen.

おそらく無駄でしょう

- Ik zou graag willen tekenen.
- Ik zou graag tekenen.

私は絵を描きたい。

Het zou mooi zijn als het morgen zou opklaren.

あした晴れてくれるといいなあ。

Dat zou iets zijn wat ik zou moeten programmeren.

それは私が調整しなければいけなかった何かだったんだろう。

Zodra je de tv zou aanzetten, zou alles daarover gaan.

テレビをつけたら そのことばかりのはずだし

Wat zou u doen als u een spook zou zien?

もし幽霊を見たら、どうしますか。

- Zou je even kunnen wachten?
- Zou u even kunnen wachten?

ちょっと待っていてもらえますか。

Ik zou ongelukkig zijn, maar ik zou geen zelfmoord plegen.

僕は不幸かも知れないけれど自殺はしない。

Wat zou je doen áls je 10.000.000 yen zou hebben?

もし君が1000万円持っていたら、どうするだろうか。

Als je me zou helpen, zou ik erin kunnen slagen.

もし君の助けがあるならば、私は成功できるでしょう。

- Als ik herboren zou zijn, zou ik viool willen leren spelen.
- Als ik opnieuw zou worden geboren, zou ik viool willen leren spelen.

生まれ変わったらヴァイオリン習いたい。

Hier zou het kunnen.

ここがいい

Wat zou ik eten?

何を食べたらいいですか。

Wat zou er gebeuren?

何が起こるだろう。

Dat zou genoeg zijn.

それだけで十分足りるだろう。

Hij zou het kunnen.

- 彼ならできるでしょうが。
- 彼だったらできるよ。

Ik zou graag tekenen.

私は絵を描きたい。

Je zou moeten eten.

食べた方がいいよ。

Je zou moeten slapen.

眠った方がいいよ。

Wat zou er gebeuren als de aarde zou stoppen met draaien?

地球の自転が止まったら、いったいどうなるんだろう。

Als je Zwitserland zou strijken, zou het groter zijn dan Duitsland.

もしさスイスにアイロンかけたら、ドイツより大きくなるだろうね。

Als er geen zon zou zijn, zou leven niet mogelijk zijn.

太陽がなければ、誰も生きれないだろう。

- Ik zou haar graag willen zien.
- Ik zou haar willen zien.

- 彼女にお目にかかりたい。
- 彼女にお会いしたいのですが。
- 私は彼女に会いたい。

- Daar zou ik het mee eens zijn.
- Dat zou ik beamen.

私は同意するだろう。

Wat zou je doen als je hier een leeuw zou tegenkomen?

ここでライオンに出会ったとしたらどうしますか。

Soms voelde ik dat ik eerst zou achteruitgaan voor ik zou verbeteren.

上達する前には 更に腕が落ちたと感じた時期がありました

- Ik zou dit kleed willen passen.
- Ik zou deze jurk willen passen.

このドレスを試着してみたいのですけれど。

- Je zou je schulden moeten aflossen.
- Je zou je schulden moeten betalen.

- 君は借金を払うべきだ。
- あなたは借金を払うべきだ。

- Ik zou graag iets drinken.
- Ik zou graag iets te drinken hebben.

何か飲み物がほしいのですが。

Als ik zou overlijden, wie zou er dan voor mijn kinderen zorgen?

仮に私が死んだとしたら、誰が私の子供の面倒を見てくれるだろう。

- Je zou dat nu moeten doen.
- Dat zou je nu moeten doen.

それ、今した方がいいよ。

- Je zou moeten sporten.
- U zou moeten sporten.
- Jullie zouden moeten sporten.

運動した方がいいよ。

- Zou je contact met hem kunnen opnemen?
- Zou je hem kunnen contacteren?

彼と連絡がとれましたか。

- Wie zou dat kunnen schelen?
- Wie zou zich daar druk om maken?

誰も気にしませんよ。

- Dat zou een Japanner nooit doen.
- Een Japanner zou zoiets nooit doen.

日本人ならそんなことはけっしてしないでしょう。

Zou jij ook moeten doen.

皆さんも認めてはいけません

Dat zou groot nieuws zijn.

凄いことです

zou een astronomisch toeval zijn.

天文学的に確率の低い偶然であり

Hoe zou je het testen?

その仮説をどう証明しますか?

Het zou mijn land vernietigen.

壊滅的な被害を受けるでしょう

Zo zou ik kunnen zeggen:

例えば

Je zou jezelf moeten kennen.

自分自身を知るべきだ。

Ik zou willen miljonair zijn.

私が百万長者であればよいのにな。

Ik zou graag rijk zijn.

金持ちであればいいのに。

Ik zou graag gaan zwemmen.

泳ぎに行きたいものです。

Ik zou graag tennis spelen.

テニスがしたいのですが。

Je zou beter moeten weten.

君はもっと分別を持つべきだったのに。

Ik zou liever thuis blijven.

- 家にいたいな。
- どちらかと言えば私は家にいたい。

Ik zou graag iets eten.

何か食べるものが欲しいのですが。

Wie zou hem kunnen vervangen?

誰が彼のかわりをすることが出来ようか。

Ik zou niet moeten lachen.

笑ってはいけない。

Ik zou je graag kussen.

あなたにキスしたい。

Ik zou graag tv kijken.

- 私はテレビを見たい。
- テレビが観たい。

Ik zou graag leren bloemschikken.

生け花を習いたい。

Zou je me kunnen helpen?

手伝ってくれますか。

Zou u even kunnen wachten?

ちょっと待っていてもらえますか。

Zou je stil kunnen zijn?

静かにしてもらえますか?

Dat zou ik gezegd hebben.

私ならそう言っただろうと思う。

Iedereen zou moeten kunnen zwemmen.

- 本当はみんな泳げなくちゃならないんだがな。
- 本当はみんな泳げるはずなんだが。

Je zou onmiddellijk moeten beginnen.

すぐに始めたほうがよいでしょう。

Hoe zou jij "geluk" omschrijven?

あなたは「幸福」をどのように定義しますか。

Ik zou graag Frans studeren.

フランス語を勉強したいんです。

Ik zou je graag bezoeken.

私はあなたを訪ねたいものです。

Zou je even kunnen wachten?

ちょっと待っていてもらえますか。

Ik zou graag gaan skiën.

スキーに行きたいな。

Ik zou hier willen rusten.

ここで一休みしたいものです。

Waar zou u willen zitten?

- 席はどこがよろしいですか。
- どこに座りたい?

Jonathan Swift zou mij verdedigen.

ジョナサン・スウィフトなら私を弁護するでしょう。

Ik zou rijk willen zijn.

お金持ちだったらなあ。

Ik zou precies hetzelfde kiezen.

私も全く同じものを選びます。