Translation of "Terug" in Spanish

0.026 sec.

Examples of using "Terug" in a sentence and their spanish translations:

- Keer terug, alsjeblieft.
- Keer terug, alstublieft.
- Ga terug, alsjeblieft.
- Ga terug, alstublieft.

Voltéate, por favor.

- Geef het terug!
- Geef terug!

¡Devuélvemela!

- Geef het terug!
- Geef terug.

¡Devuélvelo!

- Schiet terug.
- Terugschieten!
- Vuur terug.

Responded a sus disparos.

- Kom onmiddellijk terug.
- Kom meteen terug.

Regrese pronto.

- Kom snel terug.
- Kom meteen terug.

Vuelve enseguida.

Welkom terug!

- Bienvenido de vuelta.
- Bienvenido de nuevo.

Stap terug.

Da un paso atrás.

Kom terug.

Vuelve.

- Ik ben zo terug.
- Ik kom terug.

Volveré.

- Wanneer keer je terug?
- Wanneer kom je terug?
- Wanneer ben je terug?

- ¿Cuándo vuelves?
- ¿Cuándo volverás?

- Wanneer komt ge terug?
- Wanneer ben je terug?

- ¿Cuándo vuelves?
- ¿Cuándo volverás?

- Wanneer keer je terug?
- Wanneer kom je terug?

- ¿Vosotros cuándo volveréis?
- ¿Cuándo volverás?

- Hij komt zo terug.
- Zij komt zo terug.

Volverá pronto.

- Hij kwam snel terug.
- Hij kwam meteen terug.

Él volvió enseguida.

- Ik ben zo terug.
- Ik kom snel terug.

Volveré rápido.

Hij komt terug.

Volverá.

Kom snel terug.

- Vuelve enseguida.
- No tardes mucho.

Ik kom terug.

- Volví.
- Voy de vuelta.

Ik ga terug.

Voy de regreso.

Geef het terug!

¡Devuélvelo!

Ik moet terug.

Tengo que regresar.

Kom hier terug.

- Vuelve aquí.
- Regresa.
- Vuelva aquí.

Kom onmiddellijk terug.

Vuelve inmediatamente.

Kijk niet terug.

No mires atrás.

Kom morgen terug.

Vuelvan mañana.

Ik bel terug.

Vuelvo a llamar.

Yanni keerde terug.

Yanni volvió.

Geef dit terug.

- Regresa esto.
- Regresad esto.
- Regresen esto.

- Achteruit, alsjeblieft.
- Achteruit, alstublieft.
- Stap alsjeblieft terug.
- Stap alstublieft terug.

Por favor, retroceda.

- Ik ben zo terug.
- In twee tellen ben ik terug.

- Volveré pronto.
- Volveré en seguida.
- Vuelvo en seguida.
- Yo regresaré pronto.

Perlman belde me terug.

Y Perlman me devolvió el llamado.

Terug naar mijn vader.

Así que de vuelta a mi papá.

Betaalden hun leningen terug

pagaron sus préstamos

Het mannetje is terug.

El macho volvió.

Is hij al terug?

¿Él ya volvió?

Kom zo meteen terug.

- Regresa pronto.
- Vuelve pronto.

Schrijf alsjeblieft gauw terug.

Escríbeme pronto por favor.

Ik ben zo terug.

- Volveré pronto.
- Volveré en seguida.

"Kom terug!" riep hij.

"¡Regresa!" gritó él.

De ambassadeur keerde terug.

- El embajador regresó.
- El embajador ha vuelto.
- El embajador está de vuelta.

Wanneer komt hij terug?

¿Cuándo va a volver?

De jongen kwam terug.

- El niño volvió.
- El niño regresó.

Hij is zo terug.

- Él volverá en seguida.
- Vuelve enseguida.

Kom je morgen terug?

- ¿Vuelves mañana?
- ¿Volverás mañana?

Ik ga niet terug.

No voy a volver.

Hij kwam snel terug.

Él volvió enseguida.

Zij komt zo terug.

Ella va a volver pronto.

Dat neem je terug.

- Devuélvelo.
- Llevátelo otra vez.

Ga terug naar bed.

Vuelve a la cama.

Ze willen het terug.

- Ellos lo quieren de vuelta.
- Lo quieren de vuelta.

Ga terug naar huis.

Devuélvete a la casa.

We willen het terug.

Lo queremos de vuelta.

Wanneer ben je terug?

¿Cuándo volverás?

Wanneer komt ge terug?

¿Cuándo vuelves?

Hij komt morgen terug.

Él volverá mañana.

Hij komt straks terug.

Vuelve enseguida.

Ik neem alles terug.

Reconozco mi error.

Kom terug naar huis.

Vuelve a casa.

Ik ben weer terug.

Ya estoy de vuelta.