Translation of "Moeten" in Spanish

0.053 sec.

Examples of using "Moeten" in a sentence and their spanish translations:

- Wij moeten bezuinigen.
- Wij moeten besparen.

Tenemos que hacer economías.

- We moeten vertrekken.
- We moeten gaan.

Deberíamos irnos.

- Je zou moeten sporten.
- U zou moeten sporten.
- Jullie zouden moeten sporten.

Deberías hacer ejercicio.

- Zou ik moeten gaan?
- Zou hij moeten gaan?
- Zou ze moeten gaan?

¿Debería ir?

- We moeten opnieuw beginnen.
- We moeten weer beginnen.

Debemos recomenzar.

- Hij zou moeten komen.
- Zij zou moeten komen.

Debería venir.

- Waar moeten we heen?
- Waar moeten we naartoe?

¿A dónde tenemos que ir?

- Alle mensen moeten sterven.
- Alle mannen moeten sterven.

Todos los hombres deben morir.

We moeten samenwerken,

Tenemos que trabajar juntos,

Indringers moeten oppassen.

Intrusos, tengan cuidado.

We moeten opschieten.

Apresurémonos.

We moeten veranderen.

Debemos cambiar.

Mannen moeten werken.

- Los hombres tienen que trabajar.
- Los hombres deberían trabajar.

Mensen moeten werken.

La gente debería trabajar.

Kinderen moeten spelen.

Los niños necesitan jugar.

We moeten gaan.

- Deberíamos irnos.
- Nos debemos ir.
- Debemos irnos.

We moeten praten.

Tenemos que hablar.

We moeten beslissen.

Tenemos que tomar una decisión.

We moeten evacueren.

- Debemos evacuar.
- Tenemos que evacuar.

We moeten helpen.

- Tenemos que echar una mano.
- Tenemos que ayudar.

Ze moeten sterven.

Deben morir.

Jullie moeten gaan.

Tenéis que ir.

We moeten handelen.

Hay que actuar.

We moeten winnen.

Necesitamos ganar.

Jullie moeten beginnen.

Tenéis que empezar.

- Ge zoudt minder moeten roken.
- Jij zou minder moeten roken.
- U zou minder moeten roken.
- Jullie zouden minder moeten roken.

Deberías fumar menos.

- We moeten rustig blijven.
- We moeten de rust bewaren.

Debemos mantener la calma.

- Misschien moeten we praten.
- Misschien zouden we moeten praten.

Tal vez deberíamos hablar.

- Ze moeten op voorhand betalen.
- Ze moeten vooraf betalen.

Deben pagar por adelantado.

- U zou moeten beginnen.
- Jullie zouden moeten beginnen.
- U zou aan de slag moeten gaan.
- Jullie zouden aan de slag moeten gaan.

Deberíais empezar.

- Hij zou u moeten danken.
- Hij zou je moeten bedanken.

- Él debería agradecerle.
- Debería darte las gracias.

- We moeten je hier niet!
- We moeten jullie hier niet!

¡No te queremos aquí!

- Dat moeten beslist VS-burgers zijn.
- Dat moeten Amerikanen zijn.

- Seguramente sean estadounidenses.
- Seguro que son estadounidenses.
- Fijo que son estadounidenses.
- Tienen que ser estadounidenses.
- Deben de ser estadounidenses.

- We moeten ons aan de wet houden.
- We moeten de wet respecteren.
- We moeten de wet naleven.

Debemos cumplir la ley.

We moeten nu weten

Necesitamos saber que ahora

En we moeten erkennen

en un sistema injusto. Y hay que reconocer

Complexe levensvormen moeten ontstaan --

Deben surgir formas de vida complejas

Wat moeten we doen?

Bien, ¿qué haremos ahora?

Dus we moeten opschieten.

debemos apresurarnos.

Alles zal moeten veranderen

Todo tiene que cambiar.

Mensen zouden moeten nadenken

Los seres humanos deben razonar

We moeten plezier hebben.

y me divierto.

We moeten azijn kopen.

Tenemos que comprar vinagre.

We moeten iets doen.

Tenemos que hacer algo.

Soldaten moeten bevelen uitvoeren.

Los soldados deben cumplir órdenes.

We moeten hard werken.

Necesitamos trabajar duro.

We moeten vroeg vertrekken.

Debemos irnos temprano.

Dat zou moeten volstaan.

Eso debería bastar.

We zouden moeten winnen.

Deberíamos ganar.

Zij moeten dood zijn.

Deben de estar muertos.

We moeten ze waarschuwen.

Tenemos que avisarles.

Wij moeten Tom helpen.

Tenemos que ayudar a Tom.

Je zal moeten afwachten.

- Tendrás que esperar y ver.
- Tendrás que esperar a ver qué pasa.

We moeten het doen!

¡Tenemos que hacerlo!

We moeten hem waarschuwen.

- Tenemos que avisarle.
- Tenemos que advertirle.

Je zou moeten eten.

Deberías comer.

Zij moeten me helpen.

¡Tienen que ayudarme!

We moeten ons verstoppen!

¡Debemos escondernos!

We moeten snel handelen.

Debemos actuar rápido.

Je zult moeten slapen.

Necesitarás dormir.

We moeten allen sterven.

Todos tenemos que morir.

We moeten hen vertrouwen.

Tenemos que confiar en ellos.

Jullie zouden moeten beginnen.

Deberíais empezar.

Afspraken moeten gerespecteerd worden.

Los acuerdos deben ser respetados.

Soldaten moeten bevelen opvolgen.

- Los soldados deben seguir órdenes.
- Los soldados deben acatar órdenes.

We moeten gaan slapen.

Tenemos que dormir.

Je zou moeten slapen.

Deberías dormir.