Translation of "Jullie" in Spanish

0.406 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their spanish translations:

Jullie kennen jullie superkrachten.

Sabes cuáles son tus superpoderes.

- Jullie vlogen.
- Jullie stalen.

Tú robabas.

Zijn jullie trots op jullie vader?

¿Estáis orgullosas de vuestro padre?

Weten jullie wel wat jullie vragen?

¿Sabes lo que estás preguntando?

Neem jullie schriften en jullie pennen.

Saquen sus cuadernos y bolígrafos.

Studeren jullie?

- ¿Estudia?
- ¿Estudiáis?

Gedraag jullie!

¡Pórtense bien!

Gedraag jullie.

Pórtense bien.

Jullie zongen.

- Vosotros cantabais.
- Usted cantaba.
- Ustedes cantaban.

Jullie studeerden.

- Estudiaban.
- Estudiabais.

Jullie schrijven.

- Usted escribe.
- Ustedes escriben.

En jullie?

¿Y ustedes?

Jullie eten.

Ustedes comen.

Jullie liegen!

Ustedes están mintiendo.

Komen jullie?

¿Vendréis?

Jullie kopen.

Están haciendo las compras.

En jullie? Hoe gaat het met jullie?

- Y ustedes, ¿cómo están?
- Y vosotros, ¿cómo estáis?

- Wat denken jullie?
- Wat is jullie mening?

¿Qué pensáis?

Jullie moeten beter opletten wat jullie zeggen.

- Deberías prestar más atención a lo que decís.
- Deberían prestar más atención a lo que dicen.

- Zijn jullie gek?
- Zijn jullie gek geworden?

- ¿Estáis tontos?
- ¿Estáis locos?

Totdat jullie vrede sluiten met wie jullie zijn, zullen jullie niet tevreden zijn met wat jullie hebben.

Hasta que hagas paz con quien tú eres, nunca estarás satisfecho de lo que tú tienes.

- Jullie kunnen me geloven.
- Jullie mogen me geloven.

- Podéis creerme.
- Pueden creerme.

- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaan jullie heen?

¿Adónde van ustedes?

Als jullie maar proberen dan kunnen jullie het.

Lo podéis hacer si lo intentáis.

- Hou jullie klaslokaal zuiver.
- Hou jullie klaslokaal schoon.

Dejen su sala limpia.

- Jullie werken te veel!
- Jullie werken te veel.

- Trabajáis demasiado.
- Trabajan demasiado.

- Ik begrijp jullie niet.
- Ik snap jullie niet.

No os entiendo.

- Hebben jullie hem nodig?
- Hebben jullie haar nodig?

¿Le necesitáis?

Beeld jullie niet in dat jullie iets unieks zijn, want jullie zijn het niet.

No se crean que son algo especial, porque no lo son.

Nu jullie taak:

Ahora su tarea:

Kennen jullie elkaar?

¿Se conocen el uno al otro?

Hebben jullie haast?

- ¿Estás apurado?
- ¿Vas apresurado?
- ¿Tenéis mucha prisa?

Spreken jullie Duits?

¿Habláis alemán?

Spreken jullie Turks?

- ¿Usted habla turco?
- ¿Habla usted turco?

Ik begrijp jullie.

- Le entiendo.
- Os entiendo.
- Os comprendo.

Zijn jullie moe?

- ¿Estáis cansados?
- ¿Están ustedes cansados?

Zijn jullie Chinees?

- ¿Son ustedes chinos?
- ¿Sois chinos?

Jullie mogen vertrekken.

Podéis iros.

Hebben jullie zussen?

¿Tenéis hermanas?

Jullie zijn verbazingwekkend.

- Ustedes son increíbles.
- Son increíbles.

Hebben jullie dorst?

¿Tenéis sed?

Zoals jullie weten.

Como ustedes saben.

Kent ze jullie?

¿Ella te conoce?

Jullie zijn dokters.

- Ustedes son doctores.
- Vosotros sois doctores.

Hebben jullie rijst?

¿Tienen arroz?

Ga jullie wassen.

Lavaos.

Begrijpen jullie me?

- ¿Me entiende?
- ¿Me entendéis?
- ¿Me entiende usted?

Doof jullie sigaretten!

¡Apaguen sus cigarrillos!

Zitten jullie ondergedoken?

¿Están escondidos?

Jullie zijn kinderen.

Sois unos niños.

Spelen jullie gitaar?

- ¿Tocas la guitarra?
- ¿Tocáis la guitarra?

Jullie zijn bang.

- Vosotros tenéis miedo.
- Usted tiene miedo.

Ruiken jullie iets?

¿Ustedes huelen algo?

Wanneer ontbijten jullie?

¿Cuándo desayunáis?

Amuseren jullie je?

¿Os estáis divirtiendo?

Jullie zijn gestoord.

Está enferma.

Beheers jullie zelf.

Controlaos.

Willen jullie suiker?

¿Queréis azúcar?

Jullie zijn gevangenen.

Son prisioneros.

Jullie werken mee.

Estás cooperando.

Verveel ik jullie?

¿Os aburro?

Hebben jullie dieren?

¿Tenéis animales?

Geloven jullie dat?

¿Ustedes creen?

Waar waren jullie?

- ¿Dónde habías estado?
- ¿Dónde has estado?

Zijn jullie zussen?

¿Son hermanas?

Zijn jullie broers?

- ¿Sois hermanos?
- ¿Son hermanos?
- ¿Son ustedes hermanos?

Jullie kunnen het.

Podéis hacerlo.

Geloven jullie hem?

¿Le creéis?

Kennen we jullie?

- ¿Acaso te conocemos?
- ¿Os conocemos?

Waar zijn jullie?

- ¿Dónde están?
- ¿Dónde estáis?

Jullie moeten gaan.

Tenéis que ir.

Kennen jullie hem?

¿Ustedes le conocen?

Jullie zijn moe.

- Estás cansado.
- Estás cansada.

Jullie hebben gewonnen.

Has ganado.

Hoeveel betalen jullie?

¿Cuánto pagan ustedes?

Zijn jullie levensmoe?

- ¿Estás cansada de vivir?
- ¿Estás cansado de vivir?
- ¿Está cansado de vivir?
- ¿Está cansada de vivir?
- ¿Estáis casados de vivir?
- ¿Estáis cansadas de vivir?
- ¿Están cansados de vivir?
- ¿Están cansadas de vivir?

Werken jullie vandaag?

¿Hoy trabajas?

Jullie zijn idioten.

Ustedes son idiotas.

Wie zijn jullie?

¿Quiénes sois?

Zien jullie dit?

¿Vosotros veis esto?

Hebben jullie besloten?

¿Os habéis decidido?

Kennen jullie hen?

¿Les conocéis?

Huilen jullie nu?

¿Estabais llorando?