Translation of "Jullie" in Spanish

0.015 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their spanish translations:

Jullie kennen jullie superkrachten.

Sabes cuáles son tus superpoderes.

- Jullie vlogen.
- Jullie stalen.

Tú robabas.

Neem jullie schriften en jullie pennen.

Saquen sus cuadernos y bolígrafos.

Weten jullie wel wat jullie vragen?

¿Sabes lo que estás preguntando?

Zijn jullie trots op jullie vader?

¿Estáis orgullosas de vuestro padre?

Studeren jullie?

- ¿Estudia?
- ¿Estudiáis?

Gedraag jullie!

¡Pórtense bien!

Jullie zongen.

- Vosotros cantabais.
- Usted cantaba.
- Ustedes cantaban.

Jullie studeerden.

- Estudiaban.
- Estudiabais.

Jullie schrijven.

- Usted escribe.
- Ustedes escriben.

En jullie?

¿Y ustedes?

Jullie eten.

Ustedes comen.

Gedraag jullie.

Pórtense bien.

Jullie liegen!

Ustedes están mintiendo.

Komen jullie?

¿Vendréis?

Jullie kopen.

Están haciendo las compras.

Jullie moeten beter opletten wat jullie zeggen.

- Deberías prestar más atención a lo que decís.
- Deberían prestar más atención a lo que dicen.

- Wat denken jullie?
- Wat is jullie mening?

¿Qué pensáis?

En jullie? Hoe gaat het met jullie?

- Y ustedes, ¿cómo están?
- Y vosotros, ¿cómo estáis?

- Zijn jullie gek?
- Zijn jullie gek geworden?

- ¿Estáis tontos?
- ¿Estáis locos?

Totdat jullie vrede sluiten met wie jullie zijn, zullen jullie niet tevreden zijn met wat jullie hebben.

Hasta que hagas paz con quien tú eres, nunca estarás satisfecho de lo que tú tienes.

- Jullie kunnen me geloven.
- Jullie mogen me geloven.

- Podéis creerme.
- Pueden creerme.

- Jullie werken te veel!
- Jullie werken te veel.

Trabajáis demasiado.

- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaan jullie heen?

¿Adónde van ustedes?

Als jullie maar proberen dan kunnen jullie het.

Lo podéis hacer si lo intentáis.

- Hou jullie klaslokaal zuiver.
- Hou jullie klaslokaal schoon.

Dejen su sala limpia.

- Ik begrijp jullie niet.
- Ik snap jullie niet.

No os entiendo.

- Hebben jullie hem nodig?
- Hebben jullie haar nodig?

¿Le necesitáis?

Nu jullie taak:

Ahora su tarea:

Jullie zijn jochies.

Sois unos jóvenes.

Jullie zijn dokters.

- Ustedes son doctores.
- Vosotros sois doctores.
- Sois médicos.

Sluit jullie boeken.

Cierren sus libros.

Zijn jullie Chinees?

- ¿Son ustedes chinos?
- ¿Sois chinos?

Jullie zijn verbazingwekkend.

- Ustedes son increíbles.
- Son increíbles.

Kent ze jullie?

¿Ella te conoce?

Hebben jullie rijst?

¿Tienen arroz?

Begrijpen jullie me?

- ¿Me entiende?
- ¿Me entendéis?
- ¿Me entiende usted?

Ga jullie wassen.

Lavaos.

Zoals jullie weten.

Como ustedes saben.

Doof jullie sigaretten!

¡Apaguen sus cigarrillos!

Ik begrijp jullie.

Te entiendo.

Zitten jullie ondergedoken?

¿Están escondidos?

Jullie zijn kinderen.

Sois unos niños.

Spelen jullie gitaar?

- ¿Tocas la guitarra?
- ¿Tocáis la guitarra?

Amuseren jullie je?

¿Os estáis divirtiendo?

Ruiken jullie iets?

¿Ustedes huelen algo?

Jullie zijn bang.

- Vosotros tenéis miedo.
- Usted tiene miedo.

Jullie zijn gestoord.

Está enferma.

Wanneer ontbijten jullie?

¿Cuándo desayunáis?

Beheers jullie zelf.

Controlaos.

Verveel ik jullie?

¿Os aburro?

Geloven jullie dat?

¿Ustedes creen?

Hebben jullie dieren?

¿Tenéis animales?

Waar waren jullie?

¿Dónde estabais?

Jullie zijn sterk.

Sois fuertes.

Huilen jullie nu?

¿Estabais llorando?

Zijn jullie gelukkig?

¿Estás feliz?

Wat willen jullie?

- ¿Qué quieren?
- ¿Qué queréis?

Wat lezen jullie?

¿Qué leéis?

Willen jullie dansen?

¿Queréis bailar?

Waar wonen jullie?

¿Dónde viven?

Kennen we jullie?

- ¿Acaso te conocemos?
- ¿Os conocemos?

Spreken jullie Turks?

¿Habláis turco?

Jullie kunnen het.

Podéis hacerlo.

Geloven jullie hem?

¿Le creéis?

Jullie hebben gewonnen.

Has ganado.

Waar zijn jullie?

- ¿Dónde están?
- ¿Dónde estáis?

Kennen jullie hem?

¿Ustedes le conocen?

Hoeveel betalen jullie?

¿Cuánto pagan ustedes?

Zijn jullie levensmoe?

- ¿Estás cansada de vivir?
- ¿Estás cansado de vivir?
- ¿Está cansado de vivir?
- ¿Está cansada de vivir?
- ¿Estáis casados de vivir?
- ¿Estáis cansadas de vivir?
- ¿Están cansados de vivir?
- ¿Están cansadas de vivir?

Jullie zijn zangers.

Son cantantes.

Werken jullie vandaag?

¿Hoy trabajas?

Jullie zijn idioten.

Ustedes son idiotas.

Zien jullie dit?

¿Vosotros veis esto?

Wie zijn jullie?

¿Quiénes sois?

Kennen jullie hen?

¿Les conocéis?

Hebben jullie besloten?

¿Os habéis decidido?

Hebben jullie dorst?

¿Tenéis sed?

Jullie werken mee.

Estás cooperando.

Jullie zijn gevangenen.

Son prisioneros.

Willen jullie suiker?

¿Queréis azúcar?

Zijn jullie broers?

- ¿Sois hermanos?
- ¿Son hermanos?
- ¿Son ustedes hermanos?

Zijn jullie zussen?

¿Son hermanas?

Spreken jullie Duits?

¿Habláis alemán?

Jullie zijn moe.

- Estás cansado.
- Estás cansada.

Werken jullie samen?

¿Trabajan juntos?

Horen jullie dat?

¿Escuchaste eso?