Translation of "Voor" in Spanish

0.010 sec.

Examples of using "Voor" in a sentence and their spanish translations:

voor rechten voor immigranten, voor het milieu,

los derechos de inmigrantes, el medio ambiente,

"Voor hoeveel personen?" "Voor drie."

"¿Para cuántas personas?" "Para tres."

Taak voor taak, dataset voor dataset,

tarea por tarea, grupo de datos tras grupo de datos,

Niet voor individuen, niet voor gezinnen,

para los individuos, las familias,

Eén voor allen, allen voor één.

Uno para todos, todos para uno.

- Goed voor jullie.
- Goed voor u.

Bien por ti.

- Alleen voor volwassenen.
- Enkel voor volwassenen.

- Sólo para adultos.
- Solo para adultos.

- Wat heb je voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Wat hebt u voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Wat hebben jullie voor haar gekocht voor Kerstmis?

¿Qué le compraste para la navidad?

- Heb je iets voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Hebt u iets voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Hebben jullie iets voor haar gekocht voor Kerstmis?

- ¿Le compraste algo para Navidad?
- ¿Le has comprado un regalo por Navidad?

Voor mij.

- Me lo pillo.
- Mío.
- Me lo quedo.

- Bedankt voor jouw eerlijkheid.
- Bedankt voor uw eerlijkheid.
- Bedankt voor jouw oprechtheid.
- Bedankt voor uw oprechtheid.

Gracias por tu honestidad.

- Voor wie werkt u?
- Voor wie werk je?
- Voor wie werken jullie?
- Voor wie werkt hij?

¿Para quién trabajas?

voor problemen waar de mensheid voor staat,

a los problemas que nos enfrentamos,

Goed voor jezelf en voor het klimaat.

son buenas para ti y para el clima.

Voor kunst en voor liefde volstaat intuïtie.

En el arte, como en el amor, el instinto es suficiente.

- Voor wie werkt u?
- Voor wie werk je?
- Voor wie werken jullie?

¿Para quién trabajas?

- Bedankt voor je hulp.
- Bedankt voor de hulp.
- Bedankt voor het helpen.

- Gracias por la ayuda.
- Gracias por ayudarme.

- Ik werk voor jou.
- Ik werk voor u.
- Ik werk voor jullie.

Trabajo para ti.

- Wat goed is voor u, is goed voor mij.
- Wat goed voor jou is, is goed voor mij.

Lo que es bueno para ti es bueno para mí.

- Wat heb je voor Kerstmis voor je vriendin gekocht?
- Wat hebt u voor Kerstmis voor uw vriendin gekocht?

¿Qué le has comprado a tu novia por Navidad?

- Lucht is voor mensen wat water is voor vissen.
- Lucht is voor mensen, wat water is voor vissen.

El aire es para el hombre lo que el agua es para el pez.

- Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan!
- Bedankt voor alles wat u voor me hebt gedaan.

Gracias por todo lo que has hecho por mí.

“Macdonald voor Frankrijk”, werd er gezegd, “Oudinot voor het leger; Marmont voor vriendschap. "

“Macdonald para Francia”, se decía, “Oudinot para el ejército; Marmont por la amistad ".

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor deze informatie!
- Dank u voor deze informatie!

Gracias por la información.

- Dat is genoeg voor vandaag.
- Genoeg voor vandaag.

- Es todo por hoy.
- Es suficiente por hoy.

- Zorg goed voor uzelf!
- Zorg goed voor jezelf!

¡Cuídense!

De dokter schreef medicijnen voor voor de patiënt.

El doctor recetó medicina para el paciente.

- Bedankt voor uw gastvrijheid.
- Bedankt voor jullie gastvrijheid.

- Gracias por su hospitalidad.
- Gracias por vuestra hospitalidad.

- Dames voor alles!
- Dames eerst.
- Dames gaan voor.

Las damas primero.

- Bedankt voor uw geduld.
- Bedankt voor je geduld.

- Gracias por tu paciencia.
- Le agradezco su paciencia.

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor de informatie!

Gracias por la información.

- Ze waren bang voor je.
- Zij waren bang voor je.
- Ze waren bang voor u.
- Zij waren bang voor u.
- Ze waren bang voor jullie.
- Zij waren bang voor jullie.

Ellos te temían.

Stel je voor:

Imaginen eso:

Stap voor stap.

Paso a paso.

Stuk voor stuk.

Cada uno de ellos.

Voor de buitenwacht

Para el mundo

Voor het zenuwstelsel.

Para el sistema nervioso.

Voor de duidelijkheid:

Permítanme aclarar algo:

Niet voor samenlevingen.

para las sociedades.

...voor drugs worden.

para que vayan a drogarse, no, no, no...

Schudden voor gebruik.

- Agitar antes de usar.
- Agite antes de usar.

Klaar voor november?

¿Listo para noviembre?

Bedankt voor vandaag.

Gracias por hoy.

Bedankt voor alles.

Gracias por todo.

Zorg voor jezelf.

Cuídate.

Bereid je voor.

Prepárate.

Enkel voor volwassenen.

- Sólo para adultos.
- Solo para adultos.

Dames voor alles!

¡Las damas primero!

Bedankt voor gisteravond.

Gracias por lo de anoche.

Voor geen goud!

¡Ni por todo el oro del mundo!

Loop voor mij!

¡Ve adelante!

Goed voor jou.

Bien por ti.

Ga voor hulp.

Ve por ayuda.

Roep voor hulp.

- Pedí ayuda.
- Pide ayuda.
- Pida ayuda.
- Pidan ayuda.
- Pedid ayuda.

Alleen voor volwassenen.

- Sólo para adultos.
- Solo para adultos.

Kook voor me.

Cocíname.

Is het moeilijk voor iedereen en ook voor mij

es difícil para cualquiera, incluso para mí,

In 400 voor Christus werden tempels voor genezing opgericht

En el 400 a. C. se erigieron templos de sanación

En dat geldt evenzeer voor robots als voor mensen.

y eso es así, ya bien se sea un robot o una persona.

De meeste studenten bereiden zich voor voor de eindexamens.

- La mayoría de los estudiantes están preparando el examen final.
- La mayoría de los estudiantes se está preparando para las pruebas finales.

- Bedankt voor de uitnodiging.
- Erg bedankt voor de uitnodiging.

Muchas gracias por la invitación.

Lucht is voor mensen, wat water is voor vissen.

El aire es al hombre lo que el agua al pez.

Wat goed is voor u, is goed voor mij.

Lo que es bueno para ti es bueno para mí.

Lucht is voor mensen wat water is voor vissen.

El aire es para el hombre lo que el agua es para el pez.

- Bedankt voor je cadeau.
- Dank je voor het cadeau.

Gracias por el obsequio.