Translation of "Omdat" in Russian

0.039 sec.

Examples of using "Omdat" in a sentence and their russian translations:

- Omdat je het verkoopt.
- Omdat u het verkoopt.
- Omdat jullie het verkopen.

Потому что ты его продаёшь.

omdat microgolven, of radar,

потому что волны СВЧ и радар

Omdat dat gemakkelijk is.

Потому что это просто.

Bedankt omdat je bestaat.

Спасибо, что ты есть.

Omdat ik Chinees spreek.

Потому что я говорю по-китайски.

Omdat hij me uitnodigde.

Потому что он меня пригласил.

- Ik bleef binnen omdat het regende.
- Ik bleef thuis omdat het regende.

- Я остался дома, потому что шел дождь.
- Так как шел дождь, я остался дома.

Ik heb dit niet gedaan omdat ik wou, maar omdat ik moest.

Я сделал это не потому, что хотел, а потому что должен был.

omdat lawaai zo alomtegenwoordig is

потому что шум есть везде

omdat de schemerzone bedreigd wordt.

так как сумеречная зона в опасности.

En omdat het online is,

Поскольку он виртуальный,

omdat ze haar zo bewonderen.

Для них она священна.

omdat ik zoveel wél kan.

потому что существует так много всего, что я могу.

Omdat je een idioot bent!

- Потому что ты дурак!
- Потому что ты идиот!

Omdat ze zich ziek voelde.

Потому что она плохо себя чувствовала.

Omdat het te groot is.

Потому что он слишком большой.

- Het is omdat je een idioot bent.
- Het is omdat je gek bent.

Потому что ты идиот.

- Omdat zij teevee aan het kijken zijn.
- Omdat ze televisie aan het kijken zijn.
- Omdat ze tv aan het kijken zijn.
- Omdat ze naar de televisie zitten te kijken.

Потому что они смотрят телевизор.

- Ik ging daar omdat ik dat wou.
- Ik ging erheen omdat ik dat wilde.

Я пошёл туда, потому что хотел.

omdat je ze niet kan meten.

потому что их нельзя измерить.

Omdat die taal niet nuttig is.

Потому что нет пользы от этого языка.

Omdat ik persoonlijk het traject doormaakte

Поскольку я сам прошёл путь

omdat de luchtkwaliteit zo slecht is

из-за ужасного качества воздуха

omdat ze het zelf meegemaakt hadden

либо потому что пережили это сами,

omdat ijs voor radar doorzichtig is.

потому что не способен увидеть лёд.

omdat ze hun gezin moeten onderhouden.

потому что должны кормить свои семьи.

Omdat ze geen andere keuze hebben.

У них просто нет другого выбора.

Omdat hij een geweldige muzikant was.

Потому что он был великим музыкантом.

Ik bleef binnen omdat het regende.

Так как шел дождь, я остался дома.

Ik eet omdat ik honger heb.

- Я ем, потому что голоден.
- Я ем, потому что голодна.

Omdat ik het te druk had.

Потому что я был слишком занят.

Zij bleven thuis omdat het regende.

Они остались дома, потому что шёл дождь.

- Omdat zij teevee aan het kijken zijn.
- Omdat ze naar de televisie zitten te kijken.

Потому что они смотрят телевизор.

- Omdat ik moe was, ben ik gaan slapen.
- Omdat ik moe was, ging ik naar bed.

Я устал и пошёл спать.

omdat we het antwoord wel weten, toch?

потому что мы знаем ответ, не так ли?

Omdat kunst is een krachtig hulpmiddel is.

Искусство — это мощный инструмент.

Omdat de Hindoekoesj-bergen in de Himalaya --

Потому что гималайские горы Гиндукуш,

omdat de technologie zelf de barrière vormt

потому что технологии сами по себе препятствуют

omdat steden niet plots oprijzen als onkruid.

потому что города не вырастают за ночь, как трава.

omdat ze ons iets magisch kunnen leren

потому что они учат нас чему-то волшебному,

omdat ik wist dat het beter kon.

ведь я знала, что всё может быть лучше.

Dit komt omdat het coronavirus anders is.

Потому что Covid-19 значительно отличается от него.

Ik bleef thuis omdat ik ziek was.

Я остался дома, потому что был болен.

omdat 'homoseksualiteit tegen de natuurlijke orde indruist.'

закон гласит, что «гомосексуализм противоречит законам природы».

Ik mag hem omdat hij eerlijk is.

Я люблю его, потому что он честный.

Ik doe het omdat ik het wil.

Я делаю это, потому что хочу.

Ik ben hier omdat ik dat wil.

Я здесь, потому что хочу.

Ik mag Tom, omdat hij eerlijk is.

Том мне нравится, потому что он честный.

De kinderen wenen omdat ze willen eten.

Дети плачут, потому что хотят есть.

Ik loop veel omdat dat gezond is.

Я много хожу пешком, потому что это полезно для здоровья.

Omdat zij teevee aan het kijken zijn.

Потому что они смотрят телевизор.

Ik haat mezelf omdat ik haar haat.

Я ненавижу себя за ненависть к ней.

Iedereen haat me omdat ik lelijk ben.

- Меня все ненавидят, потому что я некрасивый.
- Меня все ненавидят, потому что я урод.
- Меня все ненавидят, потому что я некрасивая.
- Меня все ненавидят, потому что я уродина.

Ik eet vruchten omdat ik honger heb.

Я ем фрукты, потому что голоден.

Ik kon niet gaan omdat het regende.

Я не мог выйти на улицу, потому что шёл дождь.

- Ik ben kwaad omdat iemand mijn fiets gestolen heeft.
- Ik ben boos omdat iemand mijn fiets heeft gestolen.

- Я зол, потому что кто-то украл мой велосипед.
- Я злая, потому что кто-то украл мой велосипед.

omdat de EU niets voor hem gedaan had.

потому что Евросоюз ничего для него не сделал.

Omdat wij hun salarissen betalen via onze belastingen.

Потому что они получают зарплату из наших налогов.

omdat gebruikers instemden met de voorwaarden en bepalingen.

так как пользователи соглашаются с существующими условиями.

Omdat gevoelens de reikwijdte aangeven van óns gezag

потому что наши чувства олицетворяют степень нашего авторитета,

Omdat bewijs je dwingt om het te bewijzen.

Потому что доказательства требуют подтверждения.

Dat komt omdat tien van hun grote rivieren

Потому что десять основных рек

Ze zijn niet grijs omdat ze onzeker zijn,

Они серые не потому что не уверены,

omdat water makkelijk warm wordt in de magnetron.

потому что вода в микроволновке легко нагревается.

omdat ik veel geef om deze fantastische dieren.

потому что я очень волнуюсь за этих прекрасных животных,

Omdat het moeilijk is geld in te zamelen,

Привлекать средства непросто, но я думаю,

omdat wanneer we het zien in een vrouw,

У женщин он влияет на раннее замужество

Dat is omdat je niet alleen wilt zijn.

Это потому, что ты не хочешь быть один.

Hij kon niet komen, omdat hij ziek was.

Он не мог прийти, так как был болен.

Omdat hij ziek is, kan hij niet komen.

Он не сможет прийти, потому что болен.

Ik kan niet uitgaan, omdat ik huiswerk heb.

Я не могу выйти, потому что у меня домашнее задание.

Ik moest lopen, omdat er geen taxi's waren.

Мне пришлось идти пешком, потому что такси не было.

Hij ging naar bed, omdat hij moe was.

Он отправился в кровать, поскольку устал.

Ik ga naar school omdat ik wil leren.

Я хожу в школу, потому что я хочу учиться.

Ik was mijn handen omdat ze vies zijn.

Я мою свои руки, потому что они грязные.

Ik begrijp geen Nederlands, omdat het moeilijk is.

Я не понимаю голландский язык, потому что он сложный.

Ze was afwezig omdat ze kou had gevat.

Её не было, потому что она простудилась.

Ik ben blij, omdat ik eindelijk Russisch studeer.

- Я счастлив, потому что я наконец-то изучаю русский.
- Я счастлива, потому что я наконец-то изучаю русский.

Ze kon niet komen omdat ze ziek was.

- Она не могла прийти, потому что была больна.
- Она не смогла прийти, потому что была больна.
- Она не могла прийти, потому что болела.

Ze is er niet omdat ze ziek is.

Она отсутствует, потому что больна.

Omdat je koorts hebt, moet je thuis blijven.

Так как у тебя высокая температура, тебе лучше остаться дома.

We gaan naar school omdat we willen leren.

Мы ходим в школу, потому что хотим учиться.