Translation of "Elkaar" in German

0.011 sec.

Examples of using "Elkaar" in a sentence and their german translations:

- Ze verstaan elkaar.
- Ze begrijpen elkaar.

Sie verstehen einander.

- We hebben elkaar gekust.
- We kusten elkaar.

Wir haben uns geküsst.

„Van elkaar schrijven” schrijft men van elkaar.

„Getrennt schreiben“ schreibt man getrennt.

- Laat ons elkaar tutoyeren.
- Laten we elkaar tutoyeren.

Duzen wir uns.

Ze waarschuwen elkaar.

Sie schlagen früh Alarm.

Kennen we elkaar?

Kennen wir uns?

Ze bekritiseerden elkaar.

Sie kritisierten einander.

Ze haatten elkaar.

Sie hassten sich.

Ze hielpen elkaar.

- Sie halfen sich gegenseitig.
- Sie halfen einander.

Kennen jullie elkaar?

Kennt ihr euch?

Alles bij elkaar!

Alle zusammen!

Ze verstaan elkaar.

Sie verstehen sich.

Ze kietelden elkaar.

Sie kitzelten einander.

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

Ihre Blicke trafen sich.

- We vousvoyeren elkaar.
- We spreken elkaar met u aan.

Wir siezen uns.

- Geef elkaar de hand, alsjeblieft.
- Geef elkaar de hand, alstublieft.

- Bitte gebt euch die Hände.
- Bitte geben Sie sich die Hände!

- Ze houden veel van elkaar.
- Ze houden erg van elkaar.

Sie lieben einander sehr.

Waar zien we elkaar?

Wo wollen wir uns treffen?

De apen vlooien elkaar.

Die Affen lausen sich.

Deze broers haten elkaar.

- Die Brüder hassen einander.
- Die Brüder hassen sich.

De geliefden kusten elkaar.

Die Liebenden küssten sich.

Zij keken naar elkaar.

- Sie schauten sich gegenseitig an.
- Sie haben sich gegenseitig angeschaut.
- Sie schauten sich an.

Houden ze van elkaar?

Lieben sie sich?

Vanwaar kennen jullie elkaar?

- Von wo kennt ihr euch?
- Von wo kennen Sie sich?

We kennen elkaar niet.

- Wir kennen uns nicht.
- Wir kennen einander nicht.

We hebben elkaar gekust.

Wir haben uns geküsst.

Zij zaten naast elkaar.

- Sie saßen Seite an Seite.
- Sie saßen nebeneinander.

Ze passen bij elkaar.

Sie passen zueinander.

We correspondeerden met elkaar.

Wir korrespondierten miteinander.

We praten met elkaar.

- Wir reden miteinander.
- Wir sind miteinander bekannt.

- Vergeef elkaar!
- Vergeeft elkander!

Vergebt einander!

Hou je van elkaar?

Liebt ihr euch?

Ze houden van elkaar.

Sie lieben einander.

En vooral, helpt elkaar.

Vor allem müsst ihr euch gegenseitig helfen.

We houden van elkaar.

Wir lieben uns.

Ze glimlachten naar elkaar.

- Sie lächelten sich gegenseitig an.
- Sie lächelten sich an.

Tegenpolen trekken elkaar aan.

Gegensätze ziehen sich an.

De kinderen beschuldigden elkaar.

Die Kinder beschuldigten sich gegenseitig.

We kennen elkaar al.

Wir kennen uns schon.

We zien elkaar morgen.

Wir werden uns morgen sehen.

Zij hielden van elkaar.

- Sie liebten einander.
- Sie liebten sich gegenseitig.

Jullie hebben elkaar nodig.

Ihr braucht einander.

We hielden van elkaar.

- Sie liebte mich so wie ich sie liebte.
- Wir liebten einander.

We moeten elkaar respecteren.

Wir müssen uns gegenseitig respektieren.

We moeten elkaar beschermen.

Wir müssen einander beschützen.

Wij spreken met elkaar.

Wir sprechen miteinander.

Wij praten met elkaar.

Wir sprechen miteinander.

Laat ons elkaar tutoyeren.

Duzen wir uns.

- We houden erg van elkaar.
- We houden heel veel van elkaar.

Wir lieben uns sehr.

- Waar zien we elkaar?
- Waar ontmoeten we elkaar?
- Waar spreken we af?

- Wo treffen wir uns?
- Wo wollen wir uns treffen?
- Wo sollen wir uns treffen?

- Zij kennen elkaar niet zo goed.
- Ze kennen elkaar niet erg goed.

Sie kennen sich nicht sehr gut.

Toen hebben we elkaar ontmoet.

Damals trafen wir uns.