Translation of "Elkaar" in Spanish

0.008 sec.

Examples of using "Elkaar" in a sentence and their spanish translations:

- Ze verstaan elkaar.
- Ze begrijpen elkaar.

Ellos se entienden entre ellos.

- We hebben elkaar gekust.
- We kusten elkaar.

Nos besamos.

- Laat ons elkaar tutoyeren.
- Laten we elkaar tutoyeren.

Tuteémonos.

Ze waarschuwen elkaar.

Hacen sonar la alerta temprana.

Kennen we elkaar?

- ¿Te conozco?
- ¿Acaso nos conocemos?

Ze bekritiseerden elkaar.

Ellos se estaban criticando el uno al otro.

We kussen elkaar.

Nos besamos el uno al otro.

Kom bij elkaar.

Juntaos.

Ze haatten elkaar.

- Se odiaban a sí mismos.
- Ellos se odiaban.

Ze hielpen elkaar.

Se ayudaban mutuamente.

Kennen jullie elkaar?

¿Se conocen el uno al otro?

Ze verstaan elkaar.

Ellos se entienden entre ellos.

Ze begrijpen elkaar.

- Ellos se entienden entre ellos.
- Ellas se entienden entre ellas.

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

Las miradas se cruzaron.

- Ze waren elkaar aan het omhelzen.
- Ze omhelsden elkaar.

Estaban abrazados.

- We gaan uit elkaar.
- We zijn uit elkaar gegaan.

Nos separamos.

- Geef elkaar de hand, alsjeblieft.
- Geef elkaar de hand, alstublieft.

Por favor, dense las manos.

- Ze houden veel van elkaar.
- Ze houden erg van elkaar.

Ellos se aman mucho el uno al otro.

Waar zien we elkaar?

¿Dónde nos encontraremos?

De apen vlooien elkaar.

Los monos se espulgan unos a otros.

Deze broers haten elkaar.

Los hermanos se odian.

De drie haatten elkaar.

Los tres se odiaban.

Houden ze van elkaar?

¿Ellos se aman?

We kennen elkaar niet.

No nos conocemos.

We kennen elkaar al.

Ya nos conocemos el uno al otro.

We hebben elkaar gekust.

Nos besamos.

De geliefden kusten elkaar.

Los amantes se besaron.

Ze passen bij elkaar.

Hacen buena pareja.

We zien elkaar daar.

Nos vemos allí.

Ze houden van elkaar.

Ellos se aman el uno al otro.

We houden van elkaar.

- Nos amamos el uno al otro.
- Nos queremos.

Ze glimlachten naar elkaar.

Se sonrieron el uno al otro.

Tegenpolen trekken elkaar aan.

Los opuestos se atraen.

De kinderen beschuldigden elkaar.

- Los niños se acusaron los unos a los otros.
- Los niños se acusaron el uno al otro.

We zien elkaar morgen.

Nos vemos mañana.

We hebben elkaar omhelsd.

Nos abrazamos.

We hielden van elkaar.

Nos queríamos.

Vanwaar kennen jullie elkaar?

- ¿De dónde se conocen?
- ¿De dónde se conocen el uno al otro?

We zien elkaar naderhand.

Nos vemos después.

Laat ons elkaar tutoyeren.

Tuteémonos.

- We moeten proberen elkaar te begrijpen.
- We moeten proberen elkaar te verstaan.

- Debemos intentar entendernos los unos a los otros.
- Debemos tratar de entendernos el uno al otro.

- Waar zien we elkaar?
- Waar ontmoeten we elkaar?
- Waar spreken we af?

- ¿Dónde nos encontraremos?
- ¿Dónde nos encontramos?
- ¿Dónde quedamos?

- Zij kennen elkaar niet zo goed.
- Ze kennen elkaar niet erg goed.

No se conocen muy bien.

elkaar beconcurrerend met enorme middelen,

a pesar de las controversias por el uso de inmensos recursos.

Toen hebben we elkaar ontmoet.

Ahí nos conocimos.

Hebben we elkaar eerder ontmoet?

¿Nos hemos encontrado antes?

We kennen elkaar al jaren.

Nos conocemos desde hace años.

Waar kennen wij elkaar van?

¿De qué nos conocemos?

Wanneer zien we elkaar weer?

- ¿Cuándo nos volveremos a ver?
- ¿Cuándo volveremos a vernos?

De twee vrouwen kennen elkaar.

Las dos mujeres se conocen la una a la otra.

Tom en Mary omhelsden elkaar.

Tom y Mary se abrazaron.

Wij zijn voor elkaar geschapen.

Somos el uno para el otro.

We zullen elkaar morgen ontmoeten.

Nos vamos a encontrar mañana.

De drie jongens bekeken elkaar.

Los tres muchachos se miraron.

We zien elkaar volgende week.

Nos vemos la semana que viene.

De meisjes zitten naast elkaar.

Las niñas se sientan una al lado de la otra.

De twee mannen beschuldigden elkaar.

- Los dos hombres se acusaron mutuamente.
- Los dos hombres se acusaron el uno al otro.

We zijn uit elkaar gegaan.

- Nos separamos.
- Lo dejamos.
- Rompimos.

We ontmoetten elkaar op zondag.

Nos encontramos los domingos.

De meisjes zaten naast elkaar.

Las niñas estaban sentadas una al lado de otra.

Dat angst en pijn elkaar versterken.

que la ansiedad y el dolor realmente se dañan reciprocamente.

Ik knoop de takken... ...aan elkaar.

Estoy entrelazando... ...todas estas ramas.

Zo zit ons bestaan in elkaar.

Estos son los términos de nuestra existencia.

Want je zult elkaar weer tegenkomen.

porque se van a encontrar de nuevo.

Kleine families trekken naar elkaar toe.

Las familias pequeñas se acercan más.

De jongen zoeken veiligheid bij elkaar.

Los cachorros buscan seguridad en la cantidad.

De stukjes uit elkaar te halen.

separar las partes.

Maar beter niet door elkaar haalt !

rimas y medias rimas!