Translation of "Elkaar" in Hungarian

0.009 sec.

Examples of using "Elkaar" in a sentence and their hungarian translations:

- Ze verstaan elkaar.
- Ze begrijpen elkaar.

Kölcsönösen megértik egymást.

- We hebben elkaar gekust.
- We kusten elkaar.

- Megpusziltuk egymást.
- Puszizkodtunk.
- Megcsókoltuk egymást.

- Ze lijken op elkaar.
- Zij lijken op elkaar.

Ők hasonlók.

- Laat ons elkaar tutoyeren.
- Laten we elkaar tutoyeren.

Tegeződjünk!

Ze waarschuwen elkaar.

Figyelmeztetik egymást.

Ze bekritiseerden elkaar.

Kritizálták egymást.

Kennen we elkaar?

- Ismerjük egymást?
- Ismerjük mi egymást?

Ze hielpen elkaar.

Segítettek egymásnak.

Ze haatten elkaar.

- Utálták egymást.
- Gyűlölték egymást.
- Ki nem állhatták egymást.

Kennen jullie elkaar?

Ismeritek egymást?

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

A pillantásuk találkozott.

- Geef elkaar de hand, alsjeblieft.
- Geef elkaar de hand, alstublieft.

Fogjunk kezet!

Waar zien we elkaar?

Hol találkozunk?

De geliefden kusten elkaar.

A szerelmesek csókolóztak.

Zij zaten naast elkaar.

Egymás mellett ültek.

We praten met elkaar.

Beszélőviszonyban vagyunk.

Hou je van elkaar?

Szeretitek egymást?

Ze houden van elkaar.

Szeretik egymást.

We houden van elkaar.

Szeretjük egymást.

Tegenpolen trekken elkaar aan.

Az ellentétek vonzzák egymást.

De apen vlooien elkaar.

Tetvészkednek a majmok.

Zij hielden van elkaar.

Szerették egymást.

We hielden van elkaar.

Szerettük egymást.

We zien elkaar morgen.

- Holnap látjuk egymást!
- Holnap találkozunk!

- We houden erg van elkaar.
- We houden heel veel van elkaar.

Nagyon szeretjük egymást.

- Waar zien we elkaar?
- Waar ontmoeten we elkaar?
- Waar spreken we af?

Hol találkozunk?

elkaar beconcurrerend met enorme middelen,

hatalmas konfliktusok árán, óriási költségekkel,

Toen hebben we elkaar ontmoet.

Ekkor találkoztunk.

Hebben we elkaar eerder ontmoet?

Találkoztunk már?

Ze zijn aan elkaar verwant.

Rokonságban vannak egymással.

Waar kennen jullie elkaar van?

Honnan ismeritek egymást?

Wanneer kunnen we elkaar weerzien?

- Mikor látjuk viszont egymást?
- Mikor fogjuk viszontlátni egymást?

Ze kwamen dichter bij elkaar.

Közeledtek egymáshoz.

We ontmoetten elkaar gisteren nog.

Éppen tegnap találkoztunk.

We zien elkaar volgende week.

- Találkozunk jövő héten!
- Jövő héten találkozunk!

De meisjes zitten naast elkaar.

A lányok egymás mellett ülnek.

Jullie lijken erg op elkaar.

Ti ketten nagyon hasonlítotok egymásra.

We zijn uit elkaar gegaan.

Szétváltunk.

We hebben elkaar eerder ontmoet.

- Találkoztunk már.
- Találkoztunk mi annak idején.

We kennen elkaar al jaren.

Évek óta ismerjük egymást.

- Komen jullie goed met elkaar overeen?
- Kunnen jullie het goed met elkaar vinden?

Ti jól kijöttök egymással?

Zo zit ons bestaan in elkaar.

Ezek az élet feltételei.

Want je zult elkaar weer tegenkomen.

Mert még találkoznak.

Kleine families trekken naar elkaar toe.

A kis családok közelebb húzódnak egymáshoz.

De jongen zoeken veiligheid bij elkaar.

A kölykök próbálnak összetartani.

De twee dames glimlachten naar elkaar.

A két hölgy egymásra mosolygott.

We gingen recht tegenover elkaar zitten.

Leültünk szemtől szemben.

Laten we vanavond bij elkaar komen.

Találkozzunk ma este!

Ah, wanneer ontmoeten ze elkaar weer?

Ah, és mikor találkoznak újra?

We slaagden erin elkaar te verstaan.

Sikerült megérteni egymást.

Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.

Ezek a virágok mind ugyanúgy néznek ki.

Dat echtpaar is voor elkaar geschapen.

Az a pár egymásnak volt teremtve.

Zij verdeelden het geld onder elkaar.

Elosztották a pénzt egymás között.

We moeten vaker met elkaar praten.

Gyakrabban kell egymással beszélnünk.

Waarom kunnen ze elkaar niet uitstaan?

Miért gyűlölik egymást?

We moeten eerlijk tegen elkaar zijn.

Őszintének kell lennünk egymáshoz!

Deze twee bladeren lijken op elkaar.

Ez a két levél majdnem ugyanúgy néz ki.

Deze kleuren passen mooi bij elkaar.

Ezek a színek jól illenek egymáshoz.

Tom en Mary horen bij elkaar.

Tamás és Mária összetartoznak.

Tom en Maria kennen elkaar al.

Tomi és Mari már ismerik egymást.

Deze sokken passen niet bij elkaar.

Ezek a zoknik nem passzolnak.

We kennen elkaar al zes jaar.

Hat éve ismerjük már egymást.

- Kun je zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunt u zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunnen jullie zilver en tin uit elkaar houden?

Ön meg tudja-e különböztetni az ezüstöt a bádogtól?

- Wij hadden vier jaar geleden elkaar ontmoet.
- Het was vier jaar sinds we elkaar hadden ontmoet.

Négy évvel azelőtt találkoztunk.

We hebben het meeste met elkaar gemeen.

Úgy értem, rá hasonlítottam a leginkább.

Kan ik ze ooit uit elkaar houden?

Legyőzöm őket valaha?

Het hele concept in elkaar zou storten.

az egész koncepcióm dugába dőlne.

Maar deze miniatuurmonsters jagen vaak op elkaar.

Ez a sok miniatűr szörnyeteg sokszor egymásra vadászik.

Ingebouwde nachtlampjes om elkaar te kunnen zien.

Beépített világítótestek segítségével találják meg egymást.

Roofdier en prooi zijn aan elkaar gewaagd.

A ragadozó és a préda esélyei egyenlőek.

Hier zien we twee universa naast elkaar.

Figyeljük meg egymás mellett a két rendszert!

Hebben wij elkaar niet al eerder ontmoet?

Nem találkoztunk mi már ezelőtt?

Laten we elkaar ontmoeten voor het theater.

Találkozzunk a színház előtt!

- Komt voor de bakker.
- Komt voor elkaar.

Tekintsd megtörténtnek.

Tom en Maria bekeken elkaar en lachten.

Tom és Mary egymásra néztek és elnevették magukat.

Wij zeggen alleen maar goeiedag tegen elkaar.

Csak köszönő viszonyban vagyok vele.

- Zonder hen had ik het niet voor elkaar gekregen.
- Zonder haar had ik dat niet voor elkaar gekregen.

Nélküle nem sikerült volna.

Vandaag zijn ze nooit in oorlog met elkaar.

Ma nincs közöttük háború.

Op een vreemde manier spiegelden onze levens elkaar.

Az életem különös módon az ő életének tükörképe volt.

Ken en zijn broer lijken erg op elkaar.

Ken és fivére nagyon hasonlítanak egymásra.

- Waar zien we elkaar?
- Waar spreken we af?

Hol találkozunk?

Ze lijken op elkaar als twee druppels water.

Úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás.

Tom kon de tweeling niet uit elkaar houden.

Tom nem tudta megkülönböztetni a két ikret.

En roepen hun zetten naar elkaar door het maaltijdluikje --

és az ételbeadó nyíláson keresztül játszanak.

En probeerde om het opnieuw aan elkaar te tapen,

és szigszalaggal próbálja összeragasztani,

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

a tudomány minden területe összefügg.

- We spraken elkaar aan de telefoon.
- We hebben gebeld.

Telefonon beszélünk.