Translation of "Elkaar" in Russian

0.008 sec.

Examples of using "Elkaar" in a sentence and their russian translations:

- We hebben elkaar gekust.
- We kusten elkaar.

Мы поцеловались.

„Van elkaar schrijven” schrijft men van elkaar.

«Пишется раздельно» пишется раздельно.

- Laat ons elkaar tutoyeren.
- Laten we elkaar tutoyeren.

Давай на "ты".

- Ze lijken op elkaar.
- Zij lijken op elkaar.

Они похожи.

Ze waarschuwen elkaar.

Они издают раннее предупреждение.

Kennen we elkaar?

Мы знакомы?

Ze hielpen elkaar.

Они помогли друг другу.

Ze haatten elkaar.

Они ненавидели друг друга.

Iedereen kende elkaar.

Все друг друга знали.

Ze respecteren elkaar.

Они друг друга уважают.

Kennen jullie elkaar?

- Вы знаете друг друга?
- Вы знакомы?

Ze verstaan elkaar.

- Они ладят друг с другом.
- Они понимают друг друга.

Ze begrijpen elkaar.

Они понимают друг друга.

Ze kietelden elkaar.

Они щекотали друг друга.

Ze bekritiseerden elkaar.

Они критиковали друг друга.

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

- Их глаза встретились.
- Их взгляды встретились.

- Ze waren elkaar aan het omhelzen.
- Ze omhelsden elkaar.

- Они обнимали друг друга.
- Они обнимались.
- Они были в обнимку.

- Geef elkaar de hand, alsjeblieft.
- Geef elkaar de hand, alstublieft.

Пожалуйста, пожмите друг другу руки.

- Ze houden veel van elkaar.
- Ze houden erg van elkaar.

Они очень любят друг друга.

- We zien elkaar morgen dan.
- Dan zien we elkaar morgen.

Тогда увидимся завтра.

Waar zien we elkaar?

- Где мы встретимся?
- Где встретимся?

Deze broers haten elkaar.

Братья ненавидят друг друга.

De drie haatten elkaar.

Все трое друг друга ненавидели.

Ze zaten naast elkaar.

Они сидели рядом.

Zij keken naar elkaar.

Они посмотрели друг на друга.

We kennen elkaar niet.

- Мы не знакомы.
- Мы не знаем друг друга.
- Мы друг друга не знаем.

We hebben elkaar gekust.

Мы поцеловались.

De geliefden kusten elkaar.

Любовники поцеловались.

Ze passen bij elkaar.

Они подходят друг другу.

We correspondeerden met elkaar.

Мы вели переписку.

We kennen elkaar al.

Мы уже знакомы.

We zien elkaar daar.

Увидимся там.

Hou je van elkaar?

Вы любите друг друга?

Ze houden van elkaar.

Они любят друг друга.

Zij hielden van elkaar.

Они любили друг друга.

We moeten elkaar beschermen.

Мы должны защитить друг друга.

We houden van elkaar.

Мы любим друг друга.

Houden ze van elkaar?

Они любят друг друга?

Tegenpolen trekken elkaar aan.

- Противоположности сходятся.
- Противоположности притягиваются.

De kinderen beschuldigden elkaar.

Дети обвиняли друг друга.

We zien elkaar morgen.

Увидимся завтра.

We hielden van elkaar.

Мы любили друг друга.

Ze glimlachten naar elkaar.

Они улыбнулись друг другу.

We moeten elkaar respecteren.

- Нам надо уважать друг друга.
- Мы должны уважать друг друга.

Vanwaar kennen jullie elkaar?

Откуда вы друг друга знаете?

We zien elkaar naderhand.

Увидимся позже.

Ze blijven bij elkaar.

Они всё ещё вместе.

- We houden erg van elkaar.
- We houden heel veel van elkaar.

Мы очень любим друг друга.

- Onze banen hebben elkaar gekruist.
- Zijn weg en mijn weg hebben elkaar gekruist.
- Onze wegen hebben elkaar gekruist.

- Наши пути пересеклись.
- Наши дороги пересеклись.

- We moeten proberen elkaar te begrijpen.
- We moeten proberen elkaar te verstaan.

Мы должны попытаться понять друг друга.

- Waar zien we elkaar?
- Waar ontmoeten we elkaar?
- Waar spreken we af?

- Где мы встретимся?
- Где встречаемся?
- Где встретимся?

- Zij kennen elkaar niet zo goed.
- Ze kennen elkaar niet erg goed.

- Они не знакомы друг с другом очень хорошо.
- Они не очень хорошо знают друг друга.

- Ze keken elkaar aan en lachten.
- Ze keken elkaar aan en glimlachten.

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись.

elkaar beconcurrerend met enorme middelen,

с участием больших тендеров, с привлечением огромных ресурсов,

Hebben we elkaar eerder ontmoet?

Мы уже встречались?

Ze zijn aan elkaar verwant.

Они родственники.

We kennen elkaar al jaren.

- Мы знакомы уже много лет.
- Мы знаем друг друга много лет.
- Мы много лет друг друга знаем.
- Мы много лет знакомы.

Ze passen perfect bij elkaar.

Они идеально подходят друг другу.

Waar kennen jullie elkaar van?

Откуда вы друг друга знаете?

Alle drie haatten ze elkaar.

Все трое ненавидели друг друга.

Ze hadden elkaar ooit geholpen.

Как-то раз они помогли друг другу.

De twee vrouwen kennen elkaar.

Обе женщины знают друг друга.

Tom en Mary omhelsden elkaar.

Том и Мэри обнялись.

Wij zijn voor elkaar bestemd.

Мы созданы друг для друга.

We ontmoetten elkaar gisteren nog.

Мы только вчера познакомились.

Jullie houden van elkaar, niet?

Вы ведь любите друг друга?