Translation of "Zorg" in Polish

0.010 sec.

Examples of using "Zorg" in a sentence and their polish translations:

Ze verdienen goede zorg!

a one zasługują, by o nie dbać.

Tom vereist voortdurend zorg.

Tom potrzebuje stałej opieki.

Het zorg ook voor veranderingen

Powoduje też kilka zmian,

Dat moet zijn grootste zorg zijn.

Podejrzewam, że to jego główne zmartwienie.

Hij koos elk woord met zorg.

Dobiera każde słowo z rozwagą.

Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.

Jego zachowanie jest moją największa troską.

- Stuur ze weg.
- Zorg dat je van hen afkomt.
- Zorg dat je hen kwijt raakt.

Pozbądź się ich.

- Zorg voor jezelf.
- Pas goed op jezelf.
- Zorg goed voor jezelf.
- Wees voorzichtig.
- Hou je haaks.

Trzymaj się!

Ingegeven door mijn zorg om ons milieu.

zrodzony z mojej troski o środowisko.

Bingo. Het komt. Zorg dat je het niet verstikt.

Bingo! Udało się! Upewnijcie się, że się tli.

En ik zorg dat ik het vuur de hele nacht brandende houd.

Upewnię się też, że ogień płonie całą noc.

- Stuur Tom weg.
- Zorg dat je van Tom afkomt.
- Poeier Tom af.

Pozbądź się Toma.

- Dump haar.
- Stuur haar weg.
- Poeier haar af.
- Zorg dat je van haar afkomt.

Pozbądź się jej.

- Hou Tom goed in de gaten en zorg ervoor dat hij niet in de problemen raakt.
- Houd Tom goed in de gaten en zorg ervoor dat hij niet in de problemen raakt.

Miej Toma na oku i nie pozwól, żeby wplątał się w jakieś kłopoty.

Zorg dat je zeker weet dat de locatie vrij is van beesten die je pijn kunnen doen. O, kijk eens.

Upewnijcie się, że wokół nie ma nic, co może przynieść wam kłopoty. Spójrzcie na to.