Translation of "Ook" in Polish

0.032 sec.

Examples of using "Ook" in a sentence and their polish translations:

- Jij ook.
- U ook.
- Jullie ook.

Ty również.

- Ik ook.
- Ik ook!

- Ja także.
- Ja też.

- Ik ook.
- Insgelijks.
- Idem.
- Hetzelfde.
- Voor u ook.
- Voor u hetzelfde.
- Jij ook.
- U ook.
- Jullie ook.
- Ik ook!

Nawzajem.

- Gaan jullie ook?
- Gaat u ook?

Pójdziesz też?

Ook glibberig.

Jest też śliski.

Ik ook.

Ja też.

Jij ook.

Ty również.

- Ga jij ook?
- Ga je ook mee?

Też idziesz?

- Ik ben ook leraar.
- Ook ik ben leraar.

Też jestem nauczycielem.

- Tom is ook nerveus.
- Tom is ook zenuwachtig.

- Tom też jest nerwowy.
- Tom też jest zdenerwowany.

- Hij studeert ook Chinees.
- Hij leert ook Chinees.

Uczy się też chińskiego.

- Ik denk het ook.
- Ik denk er ook zo over.
- Dat denk ik ook.

Ja też tak myślę.

Maar ook concurrentie.

Ale także konkurencję.

Maar pythons ook.

Ale pytony też.

Nooit geweest ook.

Nigdy nie byliśmy.

Ik ging ook.

- Ja również poszłam.
- Ja również poszedłem.
- Ja także poszłam.
- Ja także poszedłem.

Mannen huilen ook.

Mężczyźni też płaczą.

Clowns huilen ook.

Klauni też płaczą.

Ook dat nog!

Jeszcze tego brakowało!

Gij ook, Brutus?

I ty, Brutusie?

Jij ook, zoon!

Ty także, mój synu.

Kom morgen ook!

Przyjdź też jutro!

Ik ga ook.

Też idę.

- Hij heeft het ook gezien.
- Hij zag het ook.

Też to widział.

- Ook mijn moeder is lerares.
- Mijn moeder is ook lerares.

Moja matka też jest nauczycielką.

Dat werkt hier ook.

To samo pomoże tutaj.

Maar brengt ook gevaar.

Ale stanowi też zagrożenie.

Ze krijgen ook hulp.

I mogą liczyć na pomoc.

Deze ook trouwens, kijk.

Spójrzcie tutaj.

Dat dacht ik ook.

Dokładnie to o czym myślałem

Ook ik ben zeventien.

Ja też mam 17 lat.

Hij spreekt ook Russisch.

On umie też mówić po rosyjsku.

Ik ben ook leraar.

Też jestem nauczycielem.

Ik wil het ook!

- Ja też to chcę!
- Chcę to też!

Ook dat is waar.

- To też prawda.
- To także jest prawdą.

Ik spreek ook Frans.

Również mówię po francusku.

Hij spreekt ook Frans.

On mówi również po francusku.

Ik heet ook Tom.

Też mam na imię Tom.

Ik drink ook thee.

Piję też herbatę.

Is Tom daar ook?

Czy Tom też tam jest?

Ik dacht ook zo.

Też tak myślałam.

Dan werd ook gearresteerd.

Dan też został aresztowany.

Werkt u daar ook?

Czy również Ty pracujesz tam?

En je moeder ook.

A twoja mama też.

Hij komt ook niet.

On też nie przyjdzie.

Tom spreekt ook Frans.

Tom mówi również po francusku.

Ben je ook nieuw?

Też jesteś nowy?

Hij studeert ook Chinees.

On uczy się też chińskiego.

- Ik kan het ook niet verklaren.
- Ik kan het ook niet uitleggen.

Ja także nie potrafię tego wyjaśnić.

- Jij bent moe en ik ook.
- U bent moe en ik ook.

Jesteś zmęczony, ja też.

Is ook zelfrapportage gedragsmatige output.

tak, mówienie o sobie jest sygnałem behawioralnym.

Het zorg ook voor veranderingen

Powoduje też kilka zmian,

ook verband houdt met overlijdensrisico.

także wiąże się z umieralnością.

...het was ook een opluchting.

w jakiś dziwny sposób to była ulga.

En dat doen wij ook.

I my też tak zrobimy.

Kun je ook anderen zien

potrafisz również dostrzec innych:

...hebben de jachtluipaarden ook gedood.

polowanie powiodło się także gepardom.

Andere mannetjes zijn ook bezig.

Inne samce robią to samo.

Een mannetjespoema, ook op jacht.

Samiec pumy także poluje.

Maar er zijn ook reuzen.

Ale są też giganci.

Dat kun je ook eten.

Jest jadalny,

En de fakkel flakkert ook.

Patrzcie, jak płomień migocze.

Hij is ook oud geworden.

Postarzał się.

Dit is ook een appel.

To jest jabłko, też.

Ik hou ook van jou.

- Też cię kocham.
- Także ja was kocham.

Hij zou ook China bezoeken.

On też odwiedziłby Chiny.

Ik ben ook een toerist.

Też jestem turystą.

Ik hou ook van schilderen.

- Lubię też malować.
- Ja też lubię malarstwo.

Heeft hij ook Japans geleerd?

- Czy też i on nauczył się japońskiego?
- Czy on nauczył się również japońskiego?

Ik wil het ook weten!

Ja też chcę to wiedzieć!

Ik hou ook van appels.

Ja też lubię jabłka.

Ook mijn moeder is lerares.

Moja matka też jest nauczycielką.

Ook ik heb niets begrepen.

- Ja też nic nie zrozumiałem.
- Ja też nic nie zrozumiałam.
- Ja też nic nie rozumiałem.
- Ja też nic nie rozumiałam.

Heeft u ook buitenlands bier?

Czy jest jakieś zagraniczne piwo?

Ook spinnen hebben liefde nodig.

Również pająki potrzebują miłości.

Er zijn ook Franse toeristen.

Tu są też francuscy turyści.

"Ik reis graag." "Ik ook."

"Lubie podróżować." "Ja tak samo."

Tom kocht ook een woordenboek.

Tom też kupił słownik

Wat dan ook anti-natuur betekent --

czyli jesteś też przeciwko naturze,

Heb je die ook van ideeën.

istnieje również genealogia pomysłów.

Maar snelheid heeft ook een prijs.

Bycie szybkim kosztuje.

Oceaangegevens zijn hoe dan ook schaars.

Ilość danych oceanicznych jest znikoma według jakiegokolwiek standardów.