Translation of "Ding" in Polish

0.004 sec.

Examples of using "Ding" in a sentence and their polish translations:

Doe dat ding open!

- Otwórz to.
- Otwórzcie to.

Maar... ...dit ding liegt niet.

Ale... To nie kłamie.

Maar dit ding liegt niet.

Ale... to nie kłamie.

Om... -Je doet één ding...

Robisz jedno...

Kan je dat ding eten?

Czy to jest jadalne?

Laat mij een ding zeggen.

Pozwól, że coś powiem.

Waarom is dit ding duur?

Dlaczego ta rzecz jest droga?

Dit ding geeft niet mee. Man.

W ogóle nie chce się ruszyć. O rety!

Ze trok het ding gewoon omver.

Po prostu ją przewracała.

Tom heeft het zelfde ding gedaan.

Tom zrobił to samo.

Waar heb je dat rare ding gevonden?

Gdzie znalazłeś tę dziwną rzecz?

- Hoeveel kost dat?
- Hoeveel kost dit ding?

Ile to kosztuje?

We willen dit ding veilig lanceren en vliegen.

Chcemy wystartować i wylądować bezpiecznie na dole.

Ze beseft dat dit ding niet gevaarlijk is.

Zrozumiała, że nie jestem niebezpieczny,

En dat snel vallende ding schrikt dat dier af.

i jej szybki upadek przestraszył zwierzę.

- Ieder zijn ding.
- Over smaak valt niet te twisten.

Ilu ludzi, tyle opinii.

Nu alleen nog het touw binnenhalen. En dan gaan we dat ding zoeken.

Ściągnę linę i spróbujemy zlokalizować wrak.