Translation of "Ziek" in Korean

0.014 sec.

Examples of using "Ziek" in a sentence and their korean translations:

Voornamelijk worden we echter ziek.

그럼에도 우리는 보통 아프게 됩니다.

Als dat gebied ziek wordt,

그 지역이 병들면

Is de regio niet alleen ziek --

그 지역이 병든 것뿐만 아니라

Die óf ziek óf gezond aangeeft,

즉, 아프거나 튼튼하거나

En ik werd ziek van de druk.

‎저는 부담감에 짓눌려 병이 났어요

Het zit vol viezigheid dat je ziek maakt.

온갖 더러운 게 가득해서 마시면 탈이 날 겁니다

Mijn vader is al een decennium lang ziek,

제 아버지는 10년 째 투병 중인데

Ik weet alleen niet of ze me ziek maken.

하지만 먹고 탈이 날지도 모르는 일이죠

Alleen al de gedachte eraan maakt je toch ziek, niet?

여러분이 아프길 바라기라도 하는 것처럼 말이죠.

Voordat je er zelf achter komt dat je ziek bent.

당신이 아프기 전에 당신에게 발생하기 전에.

Beide smaken vrij smerig... ...maar slechts eentje kan me ziek maken.

둘 다 맛은 끔찍하겠지만 먹고 탈이 날 수 있는 건 하나죠

Maar het is niet zonder risico. Je wilt niet ziek worden.

하지만 위험이 따르죠 병들고 싶진 않겠죠?

Beide zijn vrij smerig... ...maar slechts eentje kan me ziek maken.

둘 다 맛은 끔찍하겠지만 먹고 탈이 날 수 있는 건 하나죠

Soms beeldde ik me in dat ik weer ziek aan het worden was.

가끔은 다시 병에 걸리기를 희망하기도 했습니다.

Het virus is er nog steeds en kan u en anderen ziek maken.

이렇게 되면, 바이러스는 손에 남아있게 되고 당신과 다른 이들을 해칠 수 있겠죠.

Maar wat ik niet weet is of het eentje is die me ziek maakt.

하지만 이걸 먹고 탈이 날지 안 날지는 모르죠

Maar wat ik niet weet is of het eentje is die me ziek maakt.

하지만 이걸 먹고 탈이 날지 안 날지는 모르죠

Ik had ook niet die helderheid van geest die ik had toen ik zo ziek was.

저는 제가 가장 아팠을 때 느꼈던 명료한 느낌이 그리웠습니다.

Als de griep een R-naught heeft van 1.3 dan betekent dat, dat elke persoon die ziek is ongeveer 1 of 2 personen kan besmetten.

독감의 R-naught가 1.3이라면, 이것은 각 사람이 한 명 혹은 두 명씩 병에 걸리게 한다는 것을 의미합니다