Translation of "Wint" in Korean

0.006 sec.

Examples of using "Wint" in a sentence and their korean translations:

Wie niet waagt, die niet wint.

아무것도 걸지 않으면 아무것도 얻을 수 없어요

Met haar dapperheid wint ze tijd.

‎대담한 반격 덕에 ‎시간을 벌었습니다

Wie wint de prijs? Dieren zijn niet gelijk.

과연 승자는 누가 될까요? 모든 동물이 똑같이 태어나진 않습니다

Wie niet waagt, die niet wint. Je moet doortastend zijn.

아무것도 걸지 않으면 아무것도 얻을 수 없어요 과감해야 합니다

In een een-op-een strijd tegen een mens wint hij zeker.

인간이 일대일로 맞서면 상대가 안 됩니다

...en wint een kameelspin van een adelaar die net zo statig als dodelijk is?

과연 낙타거미는 치명적이고 우아한 독수리를 넘어설까요?

Het kleine mannetje wint zijn partner. In een lawaaiige wereld loont het soms om stil te zijn.

‎작은 수컷은 짝을 얻었습니다 ‎시끄러운 세상에서 ‎때론 조용한 게 득이 됩니다