Translation of "Geschiedenis" in Korean

0.008 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their korean translations:

De geschiedenis, het geweld,

흑인의 역사, 휘둘러진 폭력,

De geschiedenis van de natie

바로 지금, 바로 여기 일어나고 있는

Mijn persoonlijke geschiedenis rond dit woord.

저의 개인적인 역사를 더 밀접하게 알게 됐어요.

Terwijl ik de geschiedenis van de koolstofcyclus

탄소순환의 역사를 지질연대를 따라

Mijn studenten willen deze geschiedenis leren kennen.

저희 학생들은 이 역사를 알고 싶어하는 겁니다.

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

인류의 역사에서 드러나는 실로 대단한 실상이죠.

Nu is toekomstige geschiedenis net hoe het klinkt.

"미래사"는 말 그대로예요.

Dus waarom die zorg over de geschiedenis van onze planeet

그렇다면 먼 과거는 우리 삶과 관련이 없는 것 같은데

En voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dit ook.

이제 최초로 그것이 실제로 가능하게 되었답니다.

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

에베레스트 등정 역사상 최다 기록입니다.

De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei is een gevecht om rechten.

사우스 웨일스 계곡의 역사는 권리를 위한 투쟁이었습니다.

Weinig mannen hebben ooit zo'n impact gehad op de loop van de geschiedenis als Alexander de Grote.

알렉산드로스 대왕처럼 역사의 흐름에 영향을 끼친 인물은 드물다.