Translation of "Kunnen" in Hungarian

0.027 sec.

Examples of using "Kunnen" in a sentence and their hungarian translations:

Zonder dat ze naar buiten kunnen, de zon kunnen zien, iets kunnen doen.

ahonnan nem mehetnek ki, nem érezhetik a napsütést, nem csinálhatnak semmit.

kunnen we leren hoe we ervan kunnen profiteren.

képesek leszünk a legjobbat kihozni belőlük,

- Wij kunnen je helpen.
- Wij kunnen u helpen.

Tudunk neked segíteni.

- Dat zou waar kunnen zijn.
- Dat zou kunnen.

Lehet, hogy így van.

- Kunnen wij een handje helpen?
- Kunnen we helpen?

Tudunk segíteni?

Het zou kunnen.

Lehet.

Kunnen we praten?

Beszélhetnénk?

Honden kunnen zwemmen.

A kutyák tudnak úszni.

Kunnen olifanten niezen?

Tudnak az elefántok tüsszenteni?

Kunnen mensen veranderen?

Az emberek képesek változni?

We kunnen helpen.

Tudunk segíteni.

Kunnen konijnen zwemmen?

A nyulak tudnak úszni?

Kunnen we helpen?

Tudunk segíteni?

Kunnen we stoppen?

Meg tudunk állni?

Zij kunnen helpen.

Ők tudnak segíteni.

Kunnen vogels ruiken?

A madarak érzik a szagokat?

Kunnen jullie lezen?

Tudtok olvasni?

Mensen zouden kunnen verhongeren en regeringen zouden kunnen vallen.

Emberek éhezhetnek, kormányok bukhatnak.

- We kunnen beter opschieten.
- We kunnen ons beter haasten.

- Jobb lesz sietni.
- Jobb lesz, ha sietünk.

- We kunnen dit oplossen.
- We kunnen een oplossing vinden.

Meg tudjuk oldani.

- Zou je dat kunnen herhalen?
- Zou u dat kunnen herhalen?
- Zouden jullie dat kunnen herhalen?

- Meg tudnád ismételni?
- Megismételné?

- Je had het kunnen doen.
- U had het kunnen doen.
- Jullie had het kunnen doen.

Megcsinálhattad volna.

- Kunnen we buiten wat praten?
- Kunnen we wat buiten praten?

Tudnánk kint beszélni egy kicsit?

- Ze kunnen je niet zien.
- Ze kunnen u niet zien.

Ők nem láthatnak téged.

- Zou je even kunnen wachten?
- Zou u even kunnen wachten?

Nem baj, ha várnotok kell néhány percet?

- De wortels kunnen worden geoogst.
- De wortelen kunnen worden geoogst.

A sárgarépákat fel lehet már szedni.

Dit kunnen we realiseren

Ez úgy valósítható meg,

Wat kunnen we doen?

Mit tehetünk tehát?

We kunnen dit, mensen.

Meg tudjuk csinálni!

We geleidelijk kunnen slagen.

és lassanként sikert érünk el.

Hoe kunnen we dit?

Hát ez meg hogy lehet?

...en kunnen ze verder.

indulnak meg ismét.

Eindelijk kunnen ze eten.

Végre lehet táplálkozni.

Kunnen alle vogels vliegen?

Minden madár tud repülni?

Kunnen we daarheen gaan?

- Átmehetnénk oda?
- Átmehetünk oda?

Waar kunnen we telefoneren?

- Hol telefonálhatunk?
- Hol tudunk telefonálni?

We kunnen misschien samenwerken.

Talán tudnánk együttműködni.

We kunnen erover praten.

Beszélhetünk róla.

We kunnen vanavond beginnen.

Ma este kezdhetjük.

Kunnen jullie ons helpen?

Tudnál nekünk segíteni?

Kunnen we daar vissen?

Tudunk itt horgászni?

We kunnen contant betalen.

Tudunk készpénzben fizetni.

Kunnen jullie me vergeven?

Meg tudtok nekem bocsátani?

Kunnen jullie het openen?

Ki tudjátok nyitni?

Jullie kunnen tv kijken

- Tévézhettek.
- Nézhetitek a tévét.

Struisvogels kunnen niet vliegen.

A struccok nem tudnak repülni.

Wanneer kunnen we eten?

Mikor ehetünk?

Kunnen we hier wonen?

Lakhatunk itt?

Dat ze erop uit kunnen gaan en de wereld kunnen veranderen.

Kiállhatnának, és meg tudnák változtatni a világot.

...om ons te kunnen overheersen en zo... ...van ons te kunnen stelen.

hogy uralkodjanak felettünk a politikájukkal, és így kifosszák a gazdaságunkat.

- Zou je contact met hem kunnen opnemen?
- Zou je hem kunnen contacteren?

Kapcsolatba tudnál lépni vele?

Ik heb eindelijk een plek kunnen vinden waar we alleen kunnen zijn.

Végre találtam egy helyet, ahol egyedül lehetünk.

- We kunnen dat aan de praat krijgen.
- We kunnen dat doen werken.

El tudjuk érni, hogy működjön.

We kunnen niet alles doen, maar we moeten doen wat we kunnen.

Nem tudunk mindent megtenni, de meg kell tennünk mindent, amit tudunk.

- Cheeta's kunnen niet in bomen klimmen.
- Jachtluipaarden kunnen niet in bomen klimmen.

A gepárdok nem tudnak fára mászni.

kunnen de microben erbij komen

lehetővé teszi, hogy a mikrobák aktívvá váljanak,

Ik had het kunnen weten,

Tudnom kellett volna,

Slechte dingen kunnen snel gebeuren,

Továbbá, a rossz dolgok gyorsan megtörténhetnek,

We kunnen hier nu zijn

azért lehetünk itt,

Wij kunnen het niet alleen.

mert ezt nem tudjuk megtenni egyedül.

Ze kunnen een jachtluipaard doden.

Meg tudja ölni a gepárdot,

De olifanten kunnen amper zien.

Az elefántok alig látnak.

Dat had Esther kunnen zijn.

Ez itt akár Eszter is lehetne.

Mensen kunnen niet eeuwig leven.

Az ember nem élhet örökké.

Kunnen jullie dat raadsel oplossen?

Meg tudod oldani ezt a rejtvényt?

Kunnen jullie het raadsel oplossen?

Meg tudjátok fejteni a rejtvényt?

Zwaben kunnen alles behalve Hoogduits.

A svábok mindenre képesek, kivéve a Hochdeutsch.

Zou je me kunnen helpen?

Tudnál segíteni?

Ze kunnen hun angst overwinnen.

Felül tudnak kerekedni a félelmükön.

Wanneer kunnen we elkaar weerzien?

- Mikor látjuk viszont egymást?
- Mikor fogjuk viszontlátni egymást?

Dit zou u kunnen interesseren.

- Ez talán érdekelhet téged.
- Ez talán érdekelni fog.
- Ez talán érdekelni fog téged.
- Ez talán érdekelheti önt.
- Ez talán érdekelni fogja.
- Ez talán érdekelni fogja önt.
- Ez talán érdekelhet titeket.
- Ez talán érdekelni fog titeket.
- Ez talán érdekelni fog benneteket.
- Ez talán érdekelheti önöket.
- Ez talán érdekelni fogja önöket.

Zij kunnen u niet tegenhouden.

- Nem tudnak megállítani téged.
- Ők képtelenek rá, hogy feltartóztassanak téged.

Beren kunnen in bomen klimmen.

A medvék tudnak fára mászni.

Zou je stil kunnen zijn?

Nyugton tudnál maradni?

Ik had het kunnen weten.

Tudhattam volna.

We kunnen geen melk drinken.

Nem ihatunk tejet.

Heksen kunnen op bezemstelen vliegen.

A boszorkányok söprűnyélen tudnak repülni.

We kunnen alleen maar afwachten.

Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az, hogy várakozunk.

Kunnen we dit later doen?

Nem csinálhatnánk ezt később?

Erectieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Az erekcióproblémának különféle okai lehetnek.

Samen kunnen we het doen!

Együtt képesek vagyunk rá.

We kunnen Tom niet vinden.

Nem tudjuk megtalálni Tomot.

Je zou me kunnen helpen.

Tudnál nekem segíteni.

We kunnen vandaag niet beginnen.

Ma nem tudunk kezdeni.

We kunnen een pizza bestellen.

Rendelhetünk egy pizzát.

We kunnen beter even wachten.

- Inkább várunk.
- Jobb lenne, ha várnánk.

Zou je dat kunnen herhalen?

- Meg tudnád ismételni?
- El tudnád ismételni?

We kunnen ons nergens verstoppen.

Nincs hová rejtőznünk.