Translation of "Zijn" in Italian

0.032 sec.

Examples of using "Zijn" in a sentence and their italian translations:

Zijn schoenen zijn bruin.

Le sue scarpe sono marroni.

Zijn ogen zijn rood.

- I suoi occhi sono rossi.
- Ha gli occhi rossi.
- Lui ha gli occhi rossi.

Zijn ogen zijn blauw.

- I suoi occhi sono blu.
- I suoi occhi sono azzurri.

Zijn sokken zijn grijs.

Le sue calze sono grigie.

Zijn benen zijn lang.

Le sue gambe sono lunghe.

Wij zijn zijn zonen.

Noi siamo i suoi figli.

Zijn voorspellingen zijn uitgekomen.

Le sue previsioni si sono avverate.

- Zijn benen zijn glad.
- Haar benen zijn glad.

Le sue gambe sono liscie.

- Haar ogen zijn blauw.
- Zijn ogen zijn blauw.

- I suoi occhi sono blu.
- I suoi occhi sono azzurri.

- Ze zijn prachtig.
- Ze zijn schattig.
- Zij zijn schattig.
- Zij zijn prachtig.

- Sono belli.
- Loro sono belli.
- Sono belle.
- Loro sono belle.

- Ze zijn ongevaarlijk.
- Zij zijn ongevaarlijk.
- Ze zijn onschadelijk.
- Zij zijn onschadelijk.

- Sono innocui.
- Loro sono innocui.
- Sono innocue.
- Loro sono innocue.
- Sono inoffensivi.
- Loro sono inoffensivi.
- Sono inoffensive.
- Loro sono inoffensive.

- Het zijn zusters.
- Het zijn zussen.
- Ze zijn zusters.
- Zij zijn zusters.

- Sono sorelle.
- Loro sono sorelle.

- Ze zijn onvolwassen.
- Ze zijn immatuur.
- Zij zijn onvolwassen.
- Zij zijn immatuur.

- Sono immaturi.
- Sono immature.

Zijn antennes zijn zo gevoelig...

Le sue antenne sono così sensibili

Zijn kinderen zijn groot geworden.

I suoi figli sono cresciuti.

Zijn beide broers zijn leraren.

- Entrambi i suoi fratelli sono insegnanti.
- Entrambi i suoi fratelli sono professori.
- Entrambi i suoi fratelli sono docenti.

Zijn beide ouders zijn dood.

Entrambi i suoi genitori sono morti.

- Het zijn spionnen.
- Ze zijn spionnen.
- Zij zijn spionnen.

- Sono spie.
- Loro sono spie.

- Toms ogen zijn blauw.
- Tom zijn ogen zijn blauw.

Gli occhi di Tom sono blu.

- Slakken zijn traag.
- Slakken zijn sloom.
- Slakken zijn langzaam.

Le lumache sono lente.

- Zijn ogen zijn groter dan zijn maag.
- Je ogen zijn groter dan je maag.

L'occhio è più grande della pancia.

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

- Sono medici.
- Loro sono medici.
- Sono dottori.
- Loro sono dottori.

Zijn vader schijnt advokaat te zijn.

Sembra che suo padre sia avvocato.

- Daar zijn ze.
- Dat zijn ze.

- Eccoli.
- Eccole.

- Ze zijn vegetariërs.
- Zij zijn vegetariërs.

- Sono vegetariani.
- Loro sono vegetariani.

- We zijn beschikbaar!
- We zijn vrij!

- Siamo liberi!
- Siamo libere!

- Waar zijn we?
- Waar zijn wij?

Dove siamo?

- Dat zijn cadeaus.
- Dat zijn geschenken.

- Questi sono regali.
- Quelli sono dei regali.

We zijn zeker van zijn succes.

- Siamo sicuri del suo successo.
- Siamo sicure del suo successo.

- We zijn omsingeld.
- We zijn omringd.

- Siamo circondati.
- Siamo circondate.

- Ze zijn weg.
- Zij zijn weg.

- Sono andati.
- Loro sono andati.
- Sono andate.
- Loro sono andate.

- Ze zijn duur.
- Zij zijn duur.

- Sono costosi.
- Sono costose.

- Ze zijn klaar.
- Zij zijn klaar.

- Sono pronti.
- Loro sono pronti.
- Sono pronte.
- Loro sono pronte.

- Ze zijn vertrokken.
- Zij zijn vertrokken.

- Sono partiti.
- Loro sono partiti.
- Sono partite.
- Loro sono partite.

- Ze zijn veranderd.
- Zij zijn veranderd.

- Sono cambiati.
- Loro sono cambiati.
- Sono cambiate.
- Loro sono cambiate.

- Ze zijn onbevreesd.
- Zij zijn onbevreesd.

- Sono senza paura.
- Loro sono senza paura.
- Sono impavidi.
- Loro sono impavidi.
- Sono impavide.
- Loro sono impavide.

- Ze zijn fantastisch.
- Zij zijn fantastisch.

- Sono favolose.
- Loro sono favolose.
- Sono fantastici.
- Loro sono fantastici.
- Sono fantastiche.
- Loro sono fantastiche.
- Sono favolosi.
- Loro sono favolosi.

- Ze zijn uitgeput.
- Zij zijn uitgeput.

- Sono esausti.
- Loro sono esausti.
- Sono esauste.
- Loro sono esauste.

- Ze zijn uitstekend.
- Zij zijn uitstekend.

- Sono eccellenti.
- Loro sono eccellenti.

- Ze zijn kwaadaardig.
- Zij zijn kwaadaardig.

- Sono malvagi.
- Loro sono malvagi.
- Sono malvagie.
- Loro sono malvagie.

- Ze zijn overal.
- Zij zijn overal.

- Sono dappertutto.
- Loro sono dappertutto.

- Ze zijn vroeg.
- Zij zijn vroeg.

- Sono in anticipo.
- Loro sono in anticipo.

- Ze zijn beneden.
- Zij zijn beneden.

- Sono di sotto.
- Loro sono di sotto.
- Sono al piano di sotto.
- Loro sono al piano di sotto.

- Ze zijn anders.
- Zij zijn anders.

- Sono diversi.
- Loro sono diversi.
- Sono diverse.
- Loro sono diverse.

- Ze zijn stil.
- Zij zijn stil.

- Sono tranquilli.
- Loro sono tranquilli.
- Sono tranquille.
- Loro sono tranquille.

- Ze zijn aardig.
- Zij zijn aardig.

- Sono gentili.
- Loro sono gentili.

- Ze zijn nieuw.
- Zij zijn nieuw.

- Sono nuovi.
- Loro sono nuovi.
- Sono nuove.
- Loro sono nuove.

- Ze zijn laat.
- Zij zijn laat.

- Sono in ritardo.
- Loro sono in ritardo.

- Ze zijn kinderen.
- Zij zijn kinderen.

- Sono bambini.
- Loro sono bambini.

- Ze zijn geïnteresseerd.
- Zij zijn geïnteresseerd.

- Sono interessati.
- Loro sono interessati.
- Sono interessate.
- Loro sono interessate.

- Ze zijn geweldig.
- Zij zijn geweldig.

- Sono grandi.
- Loro sono grandi.

- Het zijn idioten.
- Het zijn dwazen.

- Sono folli.
- Loro sono folli.

- Ze zijn raar.
- Zij zijn raar.

- Sono strani.
- Loro sono strani.
- Sono strane.
- Loro sono strane.

- Ze zijn nutteloos.
- Zij zijn nutteloos.

- Sono inutili.
- Loro sono inutili.

- Ze zijn onvoorspelbaar.
- Zij zijn onvoorspelbaar.

- Sono imprevedibili.
- Loro sono imprevedibili.

- We zijn weerloos.
- Wij zijn weerloos.

- Siamo indifesi.
- Noi siamo indifesi.
- Siamo indifese.
- Noi siamo indifese.
- Siamo senza difese.
- Noi siamo senza difese.

- We zijn wanhopig.
- Wij zijn wanhopig.

- Siamo disperati.
- Noi siamo disperati.
- Siamo disperate.
- Noi siamo disperate.

- We zijn ervaren.
- Wij zijn ervaren.

- Abbiamo esperienza.
- Noi abbiamo esperienza.

- Wij zijn vriendinnen.
- Wij zijn vrienden.

- Siamo amici.
- Noi siamo amici.
- Siamo amiche.
- Noi siamo amiche.

- We zijn journalisten.
- Wij zijn journalisten.

- Siamo giornalisti.
- Noi siamo giornalisti.
- Siamo giornaliste.
- Noi siamo giornaliste.

- Wij zijn rijk.
- We zijn rijk.

Siamo ricchi.

- We zijn avontuurlijk.
- Wij zijn avontuurlijk.

- Siamo avventurosi.
- Noi siamo avventurosi.
- Siamo avventurose.
- Noi siamo avventurose.

- Ze zijn bang.
- Zij zijn bang.

- Sono spaventati.
- Loro sono spaventati.
- Sono spaventate.
- Loro sono spaventate.

- Ze zijn veilig.
- Zij zijn veilig.

- Sono al sicuro.
- Loro sono al sicuro.

- Ze zijn onbetrouwbaar.
- Zij zijn onbetrouwbaar.

- Sono inaffidabili.
- Loro sono inaffidabili.

- Zijn het criminelen?
- Zijn het misdadigers?

- Sono criminali?
- Loro sono criminali?
- Sono dei criminali?
- Loro sono dei criminali?

- Wij zijn tuiniers.
- Wij zijn tuinmannen.

- Siamo giardinieri.
- Noi siamo giardinieri.
- Siamo giardiniere.
- Noi siamo giardiniere.

- Het zijn broers.
- Zij zijn broers.

Sono fratelli.

- We zijn studenten.
- We zijn leerlingen.

Siamo studenti.

- We zijn er!
- We zijn hier.

Siamo qui!

- Wij zijn Hongaars.
- Wij zijn Hongaren.

- Siamo ungheresi.
- Noi siamo ungheresi.

- We zijn verloren.
- We zijn verdwaald.

- Ci siamo persi.
- Noi ci siamo persi.
- Ci siamo perse.
- Noi ci siamo perse.

- We zijn mannen.
- Wij zijn mannen.

- Siamo uomini.
- Noi siamo uomini.