Translation of "Zijn" in Portuguese

0.009 sec.

Examples of using "Zijn" in a sentence and their portuguese translations:

Zijn ogen zijn blauw.

- Os olhos dele são azuis.
- Seus olhos são azuis.

Zijn schoenen zijn bruin.

- Seus sapatos são marrons.
- Os sapatos dele são marrons.

Zijn benen zijn lang.

- As pernas dele são longas.
- Suas pernas são longas.

Programmeertalen zijn zijn hobby.

- Linguagens de programação são o passatempo dele.
- Linguagens de programação são seu passatempo.

Zijn voorspellingen zijn uitgekomen.

Suas predições tornaram-se realidade.

We zijn zijn kinderen.

Somos os filhos dele.

Zijn sokken zijn grijs.

Suas meias são cinza.

- Zijn beide ouders zijn dood.
- Zijn ouders zijn beiden al overleden.

Ambos os seus pais estão mortos.

- Haar ogen zijn blauw.
- Zijn ogen zijn blauw.

Os olhos dele são azuis.

- Ze zijn ongevaarlijk.
- Zij zijn ongevaarlijk.
- Ze zijn onschadelijk.
- Zij zijn onschadelijk.

- Eles são inofensivos.
- Elas são inofensivas.

- Ze zijn onvolwassen.
- Ze zijn immatuur.
- Zij zijn onvolwassen.
- Zij zijn immatuur.

Eles são imaturos.

- Het zijn zusters.
- Het zijn zussen.
- Ze zijn zusters.
- Zij zijn zusters.

- São irmãs.
- Elas são irmãs.

Zijn antennes zijn zo gevoelig...

Tem antenas tão sensíveis

Zijn foto's zijn erg bekend.

As fotos dele são bem famosas.

Zijn beide ouders zijn dood.

Tanto a mãe como o pai dele estão mortos.

Zijn kinderen zijn groot geworden.

Seus filhos cresceram.

Zijn ouders zijn heel conservatief.

- Seus pais são muito conservadores.
- Os pais dele são muito conservadores.

- Het zijn spionnen.
- Ze zijn spionnen.
- Zij zijn spionnen.

- Eles são espiões.
- Elas são espiãs.

- Deze zijn uitstekend.
- Ze zijn uitstekend.
- Zij zijn uitstekend.

- Estes são ótimos.
- Estas são ótimas.
- Estes são excelentes.
- Estas são excelentes.

- Toms ogen zijn blauw.
- Tom zijn ogen zijn blauw.

Os olhos de Tom são azuis.

Dat moet zijn grootste zorg zijn.

Acho que deve ser a maior preocupação dele.

- Daar zijn ze.
- Dat zijn ze.

Aí vêm eles.

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

- Elas são médicas.
- Eles são médicos.

- We zijn beschikbaar!
- We zijn vrij!

- Estamos livres!
- Somos livres!

- Dat zijn cadeaus.
- Dat zijn geschenken.

Esses são presentes.

- Ze zijn binnen.
- Zij zijn binnen.

Eles estão dentro.

- Zij zijn zangers.
- Zij zijn zangeressen.

- Eles são cantores.
- São cantoras.

- Waar zijn we?
- Waar zijn wij?

Onde estamos?

- Ze zijn weg.
- Zij zijn weg.

- Elas foram embora.
- Eles foram embora.
- Eles se foram.
- Elas se foram.

- Ze zijn duur.
- Zij zijn duur.

Eles são caros.

- Ze zijn klaar.
- Zij zijn klaar.

Eles estão prontos.

- We zijn wanhopig.
- Wij zijn wanhopig.

- Estamos desesperados.
- Nós estamos desesperados.

- Wij zijn vriendinnen.
- Wij zijn vrienden.

- Somos amigos.
- Nós somos amigas.
- Somos amigas.

- We zijn journalisten.
- Wij zijn journalisten.

- Nós somos jornalistas.
- Somos jornalistas.

- We zijn weerloos.
- Wij zijn weerloos.

- Não temos defesa.
- Nós estamos indefesos.

- Ze zijn raar.
- Zij zijn raar.

Eles são estranhos.

- Ze zijn nutteloos.
- Zij zijn nutteloos.

Eles são inúteis.

- Ze zijn onvoorspelbaar.
- Zij zijn onvoorspelbaar.

Eles são imprevisíveis.

- Ze zijn stil.
- Zij zijn stil.

- Eles estão quietos.
- Eles estão em silêncio.
- Estão calados.
- Estão caladas.

- Ze zijn nieuw.
- Zij zijn nieuw.

Eles são novos.

- Ze zijn laat.
- Zij zijn laat.

Eles estão atrasados.

- Ze zijn kinderen.
- Zij zijn kinderen.

- São crianças.
- Eles são crianças.
- Elas são crianças.

- Het zijn idioten.
- Het zijn dwazen.

- São idiotas.
- São tolos.

- Ze zijn uitgeput.
- Zij zijn uitgeput.

Eles estão exaustos.

- Ze zijn kwaadaardig.
- Zij zijn kwaadaardig.

- Eles são maus.
- Elas são más.

- Ze zijn vroeg.
- Zij zijn vroeg.

- Eles estão adiantados.
- Elas estão adiantadas.

- Ze zijn beneden.
- Zij zijn beneden.

Eles estão lá embaixo.

- Ze zijn anders.
- Zij zijn anders.

- Eles são diferentes.
- Elas são diferentes.

- Ze zijn onbetrouwbaar.
- Zij zijn onbetrouwbaar.

Eles não são confiáveis.

- Ze zijn bang.
- Zij zijn bang.

Eles estão com medo.

- Ze zijn veilig.
- Zij zijn veilig.

Eles estão seguros.

- We zijn studenten.
- We zijn leerlingen.

Nós somos estudantes.

- Het zijn Russen.
- Zij zijn Russisch.

- Eles são russos.
- Elas são russas.

- We zijn mannen.
- Wij zijn mannen.

- Somos homens.
- Nós somos homens.

- Het zijn broers.
- Zij zijn broers.

Eles são irmãos.

- We zijn er!
- We zijn hier.

- Estamos aqui!
- Nós estamos aqui.

- Wij zijn Hongaars.
- Wij zijn Hongaren.

Nós somos húngaros.

- We zijn verloren.
- We zijn verdwaald.

- Estamos perdidos.
- Estamos perdidas.

- Het zijn broers.
- Zij zijn zusters.

- São irmãs.
- Elas são irmãs.

- Wij zijn rijk.
- We zijn rijk.

- Nós somos ricos.
- Nós somos ricas.

- Wij zijn tuiniers.
- Wij zijn tuinmannen.

Somos jardineiros.

- Zijn ze weg?
- Zijn ze weggegaan?

- Eles se foram?
- Elas se foram?
- Eles foram embora?
- Elas foram embora?

- Vrouwen zijn individuen.
- Vrouwen zijn personen.

Mulher é gente.

- Ze zijn vegetariërs.
- Zij zijn vegetariërs.

- Eles são vegetarianos.
- Elas são vegetarianas.

Hoe oud zou zijn vader zijn?

Quantos anos seu pai deve ter?

- Egels zijn alleseters.
- Egels zijn omnivoren.

Os ouriços são onívoros.

- We zijn er.
- We zijn hier.

Nós estamos aqui.

- We zijn getrouwd.
- Wij zijn getrouwd.

Estamos casados.

...zijn ontvangen.

... foram ouvidos.

Zijn overblijfselen.

os restos mortais dele,