Translation of "Aas" in Finnish

0.007 sec.

Examples of using "Aas" in a sentence and their finnish translations:

Ik heb ruiten aas.

Minulla on ruutuässä.

Maar haar ongelooflijke zintuigen richten zich op één taak. Aas zoeken.

Mutta sen uskomattomat aistit ovat keskittyneet vain yhteen tehtävään. Haaskan etsintään.