Translation of "Heet" in Turkish

0.008 sec.

Examples of using "Heet" in a sentence and their turkish translations:

Heet buiten?

Dışarısı sıcak mı?

En het is nog steeds heet. Heet.

Ve hâlâ çok sıcak. Çok sıcak.

- Ik heet Tanaka Itsjiro.
- Ik heet Ichiro Tanaka.

Benim adım Ichiro Tanaka.

- Hoe heet uw vriendin?
- Hoe heet je vriendin?

Kız arkadaşının adı ne?

- Het was heet gisteren.
- Gisteren was het heet.

Dün sıcaktı.

- Hoe heet deze vogel?
- Hoe heet die vogel?

- O kuşa ne denir?
- Şu kuşun adı ne?
- Bu kuşun adı ne?

Ik heet Dorje.

Benim adım Dorje.

Heet jij Tom?

Senin adın Tom mu?

Ik heet Luis.

Benim adım Luis.

Ik heet Jack.

Benim adım Jack.

Ik heet Andrea.

Benim adım Andrea.

Is het heet?

Sıcak mı?

Ik heet Sasha.

Benim adım Sasha'dır.

Hoe heet je?

- Adın ne?
- Adın nedir?
- İsmin ne?
- Senin adın nedir?
- Senin adın ne?

Ik heet John.

- Ben John'um.
- Bana John derler.

Hij heet Tom.

- Onun adı Tom.
- Adı Tom.

Ik heet Roberto.

Benim adım Roberto.

Hoe heet het?

Buna ne denir?

Ik heet Hashimoto.

Benim adım Hashimoto.

Ik heet Robin.

Benim adım Robin.

Ik heet Tom.

- Bana Tom derler.
- Tom derler bana.
- Tom derler adıma.

- Ik heet Ricardo, en jij?
- Ik heet Ricardo, en u?
- Ik heet Ricardo, en jullie?

Benim adım Ricardo, ya sen?

- Hoe heet u?
- Hoe heet je?
- Wat is je naam?

- Adın ne?
- Adın nedir?
- İsmin ne?
- Adınız nedir?
- Senin adın nedir?

-- dit heet formele meditatie --

Buna formal meditasyon denir.

Ik heet Stuart Duncan,

Benim adım Stuart Duncan.

Hij heet Bayesiaanse gevolgtrekking.

Bayesçi sonuç çıkarımı deniyor.

Hij heet Bob Osteen --

adı Bob Osteen

De baby heet Anshika.

Bebeğin ismi Anshika.

Het was heet gisteren.

- Dün sıcaktı.
- Dün hava sıcaktı.

Heet je broer Aleksej?

Erkek kardeşinin adı Alexei mi?

Ik wil heet water.

Ben sıcak su istiyorum.

De soep is heet.

Çorba çok sıcak.

Ik heet ook Tom.

Benim adım da Tom.

We hebben het heet.

Süperiz.

Vast water heet ijs.

Katı suya buz denir.

Hoe heet je vrouw?

- Karının adı ne?
- Karınızın adı ne?
- Karınızın ismi nedir?
- Karının ismi nedir?

Het water is heet.

Su sıcak.

De koffie is heet.

Bu kahve sıcak.

Die planeet heet Saturnus.

O gezegene Satürn adı verilir.

Hoe heet dit gerecht?

Bu yemeğe ne denir?

Mijn vader heet Tom.

Babamın adı Tom.

Deze thee is heet.

Bu çay çok sıcak.

Hoe heet je hotel?

Senin otelinin adı nedir?

Hoe heet de film?

Filmin adı ne?

Hoe heet uw zoon?

Oğlunun adı ne?

Hoe heet deze straat?

Bu caddenin adı nedir?

Toms echtgenote heet Maria.

Tom'un karısına Mary deniliyor.

Hoe heet uw vriend?

- Arkadaşının adı ne?
- Senin arkadaşının ismi ne?

Deze hond heet Ken.

Şu köpeğin adı Ken.

Toms vader heet Jean.

Tom'un babasının adı Jean.

Morgen wordt het heet.

Yarın hava sıcak olacak.

Dit metaal heet zink.

Bu metale çinko denir.

Hoe heet uw vriendin?

Senin arkadaşının ismi ne?

Hoe heet dat dier?

O hayvanın adı ne?

Het is heet vandaag.

Bugün hava ılık.

Hoe heet deze vogel?

Bu kuşun adı ne?

Ik heet Tanaka Itsjiro.

Benim adım Ichiro Tanaka.

Ik heet Wang Jiaming.

Benim adım Wang Jiaming.

Maria's echtgenoot heet Tom.

Mary'nin kocasının adı Tom'dur.

Hoe heet deze boom?

Bu ağaca ne denir?

Mijn hond heet Cookie.

Benim köpeğimin adı Cookie'dir.

- Het was heel heet deze middag.
- Het was vanmiddag erg heet.

Bu öğleden sonra hava sıcaktı.

- Wat is de naam van jouw vriend?
- Hoe heet je vriendje?
- Hoe heet uw vriendje?
- Hoe heet je vriend?

Erkek arkadaşının adı ne?

- Mag ik vragen hoe u heet?
- Mag ik vragen hoe je heet?

Ben adınızı sorabilir miyim?

- Het was heel heet.
- Het was heel warm.
- Het was erg heet.

Çok sıcaktı.

-- hij heet Geshe Kelsang Gyatso --

--adı Geshe Kelsang Gyatso--

Waarom is het zo heet?

Neden bu kadar sıcak?

De soep is te heet.

Çorba çok sıcak.

Ik weet hoe hij heet.

Onun adını biliyorum.

Dit liedje heet "Only You".

Bu şarkının ismi "Only You" dur.

De thee is kokend heet.

Çay sıcak kaynıyor.

Het is vandaag bijzonder heet.

Hava bugün özellikle çok sıcak.

Pardon, hoe heet deze plaats?

Affedersiniz, Bu yerin isme ne?

Hij heet Tom, niet John.

Onun adı Tom, John değil.

Ik heet Tamako, en jij?

Adım Tamako, ya senin adın...?

Mijn Duitse vriend heet Hans.

Alman arkadaşımın adı Hans.

Het is hier erg heet.

Hava burada çok sıcak.

Mijn Spaanse vriend heet Enrique.

İspanyol arkadaşımın adı Enrique.

Kom op, hoe heet ze?

Hadi, onun adı ne?

Kom op, hoe heet hij?

Hadi, onun ismi ne?

De nieuwe paus heet Franciscus.

Yeni Papaya Francis deniyor.