Translation of "Nietwaar" in Spanish

0.012 sec.

Examples of using "Nietwaar" in a sentence and their spanish translations:

- Geweldig, hè?
- Verbazingwekkend, nietwaar?
- Fantastisch, nietwaar?

Sorprendente, ¿verdad?

Vreemd, nietwaar?

Curioso, ¿no?

Mooi weer, nietwaar?

Bonito el tiempo, ¿no?

Je liegt, nietwaar?

Estás mintiendo, ¿cierto?

- Je komt uit Boston, nietwaar?
- U komt uit Boston, nietwaar?
- Jullie komen uit Boston, nietwaar?

Eres de Boston, ¿verdad?

Bill gaat winnen, nietwaar?

Bill va a ganar, ¿no cierto?

- Ironisch, toch?
- Ironisch, nietwaar?

Irónico, ¿verdad?

U bent Tom, nietwaar?

- Debes de ser Tom.
- Usted debe de ser Tom.

Je mijdt me, nietwaar?

Me están evitando, ¿no es cierto?

U kunt het, nietwaar?

- Puedes hacerlo, ¿no?
- Puedes hacerlo, ¿verdad?
- Podéis hacerlo, ¿verdad?

Je speelt piano, nietwaar?

Tocas el piano, ¿no?

Kerst komt eraan, nietwaar?

- La Navidad será pronto, ¿no es así?
- La navidad es luego, ¿cierto?

Dat is goed, nietwaar?

Qué bueno, ¿no es así?

Je kan dansen, nietwaar?

Puedes bailar, ¿verdad?

Jij verstopt iets, nietwaar?

Debes estar escondiendo algo.

Tom is naïef, nietwaar?

Tomás es ingenuo, ¿no es verdad?

Je bent moe, nietwaar?

Estás cansado, ¿verdad?

Je was jaloers, nietwaar?

¿Estabas celoso, no?

Je mist hem, nietwaar?

Lo extrañas, ¿no?

Ziet iedereen dat? Gaaf, nietwaar?

¿Todos lo ven? Es genial, ¿no?

Je houdt van regen, nietwaar?

Te gusta la lluvia, ¿verdad?

Engels is heel moeilijk, nietwaar?

El inglés es muy difícil, ¿verdad?

Vandaag ben je druk, nietwaar?

Hoy estás ocupado, ¿verdad?

Ge woont in Tokio, nietwaar?

Vives en Tokio, ¿no?

Dit was jouw idee, nietwaar?

Esta fue tu idea, ¿no?

Jane speelde geen tennis, nietwaar?

Jane no jugó tenis, ¿cierto?

Ge hebt een hond, nietwaar?

Tienes perro, ¿no?

Tom praat relatief snel, nietwaar?

Tom habla relativamente rápido.

- Wel, de nacht is nog lang, nietwaar?
- Goed, de avond is nog jong nietwaar?

Bueno, la noche es joven, ¿no es cierto?

Dat is een ongelofelijke afstand, nietwaar?

Es una distancia increíble, ¿no es así?

Hij vertrekt morgen naar Peru, nietwaar?

¿Él partirá mañana a Perú, o no?

Je houdt niet van chokolade, nietwaar?

No te gusta el chocolate, ¿verdad?

Kort gezegd, ge haat mij, nietwaar?

En pocas palabras, me odias, ¿no es así?

U bent de nieuwe chef, nietwaar?

Usted es el nuevo jefe, ¿no es verdad?

Ge houdt van klassieke muziek, nietwaar?

Te gusta la música clásica, ¿no?

Mary is een verschrikkelijke leugenaarster, nietwaar?

Mary es una mentirosa terrible, ¿verdad?

Jullie willen een Franse film zien, nietwaar?

Quieres ver una película francesa, ¿verdad?

Nou, de nacht is erg lang, nietwaar?

Bueno, la noche es muy larga, ¿no?

Morgen hebben we huiswerk voor Engels, nietwaar?

- ¿Teníamos deberes para la clase de inglés de mañana?
- ¿Había deberes para el inglés de mañana?

Ik ben paranoïde aan het doen, nietwaar?

¿Estoy siendo paranoico, no es así?

- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

Estás cansado, ¿verdad?

Je staat op het punt te gaan, nietwaar?

¿Estás a punto de irte, verdad?

De Kerstman is eigenlijk gewoon jouw vader, nietwaar?

- ¿De verdad es mi papá Santa Claus?
- ¿Es cierto que Santa Claus es mi papá?

Je bent afgevallen, nietwaar? Eet je wel voldoende?

Oye, ¿no estás más delgado? ¿Estás comiendo bien?

Je geeft het niet zo gemakkelijk op, nietwaar?

No te rindes tan fácil, ¿verdad?

- Ge kunt toch dansen, ja?
- Je kan dansen, nietwaar?

Puedes bailar, ¿verdad?

Je wilt niet meer betalen dan strikt noodzakelijk, nietwaar?

No quieres pagar más de lo estrictamente necesario, ¿verdad?

Tom is nu een boek aan het schrijven, nietwaar?

Tom está escribiendo un libro, ¿no?

Je hebt de hond bevolen te gaan zitten, nietwaar?

Le ordenaste al perro que se sentara, ¿no?

En zie je? Het voelt, alsof het ergens op kan slaan, nietwaar?

¿Ven? Parece que tiene sentido, ¿no?

- Je bent vast moe.
- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

- Estás cansado, ¿verdad?
- Está cansado, ¿no es así?
- Estáis cansados, ¿verdad?