Translation of "Gaat" in Spanish

0.026 sec.

Examples of using "Gaat" in a sentence and their spanish translations:

- Waarover gaat het?
- Waar gaat het over?

- ¿De qué trata?
- ¿De qué va?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

- ¿Qué tal te va?
- ¿Cómo estás?
- ¿Cómo te va?

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

Puede que llueva.

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?

¿Cómo estás?

- Wat gaat het kosten?
- Hoeveel gaat het kosten?

- ¿Cuánto va a costar?
- ¿Cuánto costará esto?

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

- Esta tarde va a llover.
- Esta noche va a llover.

- Het gaat sneeuwen vandaag.
- Het gaat vandaag sneeuwen.

Va a nevar hoy.

- Het gaat mij goed.
- Mij gaat het goed.

Estoy bien.

Dit gaat eromheen.

Miren, esto va alrededor.

Dit gaat daarop.

Esto va allí.

Daar gaat hij.

Bien, aquí va.

Hoe gaat het?

¿Cómo anda?

Iedereen gaat dood.

Todo el mundo muere.

Gaat u heen?

- ¿Te vas?
- ¿Vosotros vais?

Je gaat studeren.

Tú estudiarás.

Tom gaat vooruit.

Tom está haciendo progresos.

Het gaat geweldig!

¡Todo va bien!

Het gaat regenen.

Está a punto de llover.

Het gaat ontploffen.

¡Eso va a explotar!

Wie gaat ernaartoe?

¿Quién va allí?

Maria gaat langzaam.

- María camina despacio.
- María anda despacio.

Het gaat prima.

Me va genial.

Gaat u zitten.

- Siéntese, por favor.
- Siéntense, por favor.
- Sentaos, por favor.

Het gaat sneeuwen.

Va a nevar.

Hoe gaat ie?

- ¿Qué tal?
- ¿Cómo va?

De deurbel gaat.

Suena el timbre.

Gaat het regenen?

- ¿Va a llover?
- ¿Lloverá?

Gaat u ook?

¿Ustedes van también?

"Het gaat niet om liefdadigheid. Het gaat om delen!"

"No se trata de caridad. Se trata de solidaridad"

- Het gaat mij goed.
- Het gaat goed met mij.

- Estoy bien.
- Soy bueno.

- Gaat het goed met jullie?
- Gaat het goed met je?
- Gaat het goed met u?

¿Estás bien?

- Het gaat mij goed.
- Het gaat goed met mij.
- Mij gaat het goed.
- Ik ben in orde.
- Het gaat goed met me.

Me siento bien.

- Het gaat mij goed.
- Het gaat goed met mij.
- Mij gaat het goed.
- Ik ben oké.

Estoy bien.

- De zon gaat weldra onder.
- De zon gaat zo onder.

Pronto se pone el sol.

- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

¿Cómo está usted?

- Dat gaat je niks aan.
- Dat gaat je niets aan.

- ¡No es cosa tuya!
- Esto no es asunto tuyo.
- No es de tu incumbencia.

- Hij gaat naar de kleuterschool.
- Hij gaat naar de peuterspeelzaal.

Él va al jardín infantil.

- Hé, hoe gaat het met je?
- Hoi, hoe gaat het?

- Hola, ¿qué tal?
- Hola, ¿cómo estás?

- Naar waar gaat deze trein?
- Waar gaat deze trein naartoe?

¿Adónde va este tren?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe maak je het?
- Hoe is het ermee?
- Hoe gaat het met jullie?

- ¿Qué tal te va?
- ¿Cómo estás?
- ¿Qué tal?
- ¿Cómo te va?
- ¿Cómo va?
- ¿Cómo está usted?
- ¿Cómo están ustedes?
- ¿Cómo estáis?

Het gaat over kijken

sino trata sobre mirar

Het gaat als volgt.

Y es así:

gaat er niets veranderen.

no va a cambiar nada,

Dat gaat niet werken.

Eso no va a funcionar.

De zon gaat onder.

El sol está bajando.

Onze strijd gaat door...

Nuestra lucha continuará

Dit gaat bliksemsnel gaan.

Esto va a ser realmente rápido.

Plicht gaat voor alles.

El deber antes que todo.

Soms gaat alles fout.

A veces todo va mal.

Het gaat sneeuwen vandaag.

Va a nevar hoy.

Mijn zus gaat trouwen.

Mi hermana se va a casar.

Waar gaat het over?

¿De qué trata?

Morgen gaat het sneeuwen.

Mañana va a nevar.

Bill gaat winnen, nietwaar?

Bill va a ganar, ¿no cierto?

Zij gaat naar Brussel.

Ella va a Bruselas.

Gaat u zitten, mijnheer!

Siéntese, señor.

Gaat het vanavond sneeuwen?

¿Va a nevar hoy por la noche?

Het gaat over kosten.

Es una cuestión financiera.

Het leven gaat verder.

La vida continúa.

Wat gaat er niet?

¿Qué anda mal?

Morgen gaat het regenen.

- Mañana va a llover.
- Va a llover mañana.

Wie gaat me helpen?

- ¿Quién me va a ayudar?
- ¿Quién me ayudará?