Translation of "Toch" in Russian

0.008 sec.

Examples of using "Toch" in a sentence and their russian translations:

Toch?

Правда?

Deprimerend, toch?

Удручающе, не так ли?

Toch bedankt.

- В любом случае спасибо.
- Всё равно спасибо.

Ja, toch?

Да, и?

- Waar was je toch?
- Waar waart ge toch?

- Где же ты был?
- И где ты был?
- Ну и где ты был?
- Ну и где ты была?

Hou toch op!

- Да хватит уже!
- Да перестань наконец!
- Да прекрати наконец!

Mooi weer, toch?

Замечательная погода, правда?

- Niet?
- Toch?
- Klopt?

Верно?

Kom toch binnen!

- Входите уже.
- Ну же, входите.

Ga toch weg!

Проваливай!

- Niet?
- Ja, toch?

Нет?

- Echt?
- Ja, toch?

- Ась?
- Да?

- We zullen het toch opeten.
- We zullen haar toch opeten.
- We zullen hem toch opeten.

Мы его всё равно съедим.

- Je hebt me toch gezien?
- U heeft me toch gezien?
- Jullie hebben me toch gezien?

- Ты же меня видел?
- Вы же меня видели?

Jij kan toch typen?

- Ты печатать-то умеешь?
- Вы печатать-то умеете?

- Ironisch, toch?
- Ironisch, nietwaar?

Иронично, да?

Waar was je toch?

Где же ты был?

Tom is getrouwd, toch?

Том женат, нет?

Tom is kaal, toch?

Том лысый, не правда ли?

Tom spreekt Frans, toch?

- Том говорит по-французски, не так ли?
- Том говорит по-французски, не правда ли?
- Том ведь говорит по-французски?

Frans is moeilijk, toch?

- Французский сложный, не так ли?
- Французский сложный, не правда ли?

Jullie zijn studenten, toch?

Вы студенты, да?

Ik zei toch sorry.

Я же сказал «извини».

Hij is dokter, toch?

Он врач, не так ли?

Je begrijpt dat toch?

Ты это понимаешь, не так ли?

Waar waart ge toch?

И где ты был?

Jullie zijn Duitsers, toch?

Вы немцы, да?

- Toch bedankt!
- Althans bedankt!

- В любом случае спасибо.
- Всё равно спасибо.

- Ik zei het je toch.
- Ik heb het je toch gezegd.

- Ведь я вам говорил!
- А я тебе говорил!
- Я же тебе говорил!
- А я вам говорил!
- Я же вам говорил!

- Dat heb ik je toch gezegd!
- Ik zei het je toch!

А я тебе говорил!

- Wat zijn jullie toch een vlegels!
- Wat zijn jullie toch een bengels!
- Wat zijn jullie toch een belhamels!

Какие вы безобразники!

- Wat zijn jullie toch een bengels!
- Wat zijn jullie toch een belhamels!

Какие вы безобразники!

- We zitten in hetzelfde team, toch?
- We zitten toch in hetzelfde team?

- Мы в одной команде, так?
- Мы ведь в одной команде?

Want het zijn toch maar:

потому что они всего лишь

En toch geloof ik oprecht

И всё же я твёрдо верю в то,

Toch was ik niet tevreden.

Но я был недоволен.

Komt ons goed uit, toch?

Отличная новость, правда?

En toch beweer ik hier:

А я стою тут на сцене перед вами

En toch deden ze het.

Знали, но всё равно вышли на протест.

U bent toch geen spion?

- Ты ведь не шпион, нет?
- Ты ведь не шпион, так?
- Вы ведь не шпион, так?
- Ты ведь не шпионка, так?
- Вы ведь не шпионка, так?
- Ты ведь не шпионка, да?
- Вы ведь не шпионка, да?
- Ты ведь не шпион, да?
- Вы ведь не шпион, да?

Wat was ik toch dom!

Как же я был глуп!

De president wil vrede, toch?

Президент хочет мира, правда?

Hij is niet hier, toch?

- Его тут нет, не так ли?
- Его здесь нет, не так ли?
- Его тут нет, не правда ли?
- Его здесь нет, не правда ли?

Ga toch iemand anders kussen!

Иди поцелуй кого-нибудь другого.

We gaan allemaal toch dood.

Мы всё равно все умрём.

Tom is toch op school?

Том ведь в школе?

Uiteindelijk had hij toch gelijk.

Всё-таки он был прав.

Zij houdt van sinaasappels, toch?

Она же любит апельсины?

Ge kunt toch dansen, ja?

Вы ведь умеете танцевать?

Hoe dom is hij toch!

Какой же он тупой!!!

Ik stoor toch niet, wel?

Я тебе не мешаю, нет?

Je hebt toch geen hoogtevrees?

Так ты высоты не боишься, нет?

Jij komt uit Beijing, toch?

Ты из Пекина, не так ли?

Wat ben ik toch gelukkig!

Как я счастлив!

Tom heeft toch een baan?

У Тома ведь есть работа?

Dat is toch niet eerlijk?

- Разве это честно?
- Разве так честно?

Hou daar toch mee op.

- Перестань!
- Прекрати это!
- Прекратите это!
- Перестаньте.

Dat is toch niet nodig?

Конечно, это не нужно.

Zeg toch minstens "Dank u".

- Как минимум, я говорю "спасибо".
- По крайней мере, я говорю "спасибо".

Toch hou ik van je.

- Я тебя всё равно люблю.
- Я тебя всё-таки люблю.

Bedankt, maar toch liever niet.

Спасибо, не надо.

U heeft een auto, toch?

У Вас есть машина, не правда ли?

Maar dat weet ik toch.

- Это-то я знаю.
- Уж это я знаю.

Ze zijn niet gekomen toch?

Они не пришли, что ли?

Ik ben toch geen baby!

Я уже не ребёнок!

Ik hou toch van je!

Я всё равно тебя люблю!

Dit is van mij, toch?

- Это моё, верно?
- Это ведь моё?

Tom is een tandarts, toch?

- Том ведь зубной врач?
- Том ведь стоматолог?

Je gaat dat toch doen?

- Ты ведь это сделаешь?
- Вы ведь это сделаете?
- Ты же это сделаешь?
- Вы же это сделаете?

Ik zei het je toch!

- А я тебе говорил!
- Я же тебе говорил!
- А я вам говорил!
- Я же вам говорил!

Hoe snel werkt Tom toch!

Как же быстро Том работает!

- Je weet toch hoe hij heet, niet?
- Jullie weten toch hoe hij heet, niet?
- U weet toch hoe hij heet, niet?

- Вы ведь знаете, как его зовут?
- Ты ведь знаешь, как его зовут?
- Вам ведь известно его имя?
- Тебе ведь известно его имя?

Nu het toch over eten gaat:

Кстати об этом:

Maar toch domineert het ons leven.

Но он по-прежнему руководит нашей жизнью.

Toch is de schemerzone vrijwel onontdekt.

Однако сумеречная зона практически не изучена.

Het is toch een beetje hachelijk.

Все еще выглядит сомнительно.

Jij kan niet zwemmen, of toch?

Ты не умеешь плавать, не так ли?