Translation of "Dankbaar" in Spanish

0.014 sec.

Examples of using "Dankbaar" in a sentence and their spanish translations:

Ik zou dankbaar zijn.

Estaría agradecido.

Jullie zouden dankbaar moeten zijn.

Deberías estar agradecido.

- Ik ben dankbaar voor je hulp.
- Ik ben je dankbaar voor je hulp.

Agradezco tu ayuda.

Je buren zullen je dankbaar zijn.

Sus vecinos lo agradecerán.

Ik vind het niet bepaald dankbaar.

lo encuentro increíblemente ingrato.

En ik ben jullie zo dankbaar.

Y estoy tan agradecida de Uds.

Hij was dankbaar voor uw hulp.

Él estaba agradecido por tu ayuda.

Ik ben dankbaar voor mijn vrienden.

Estoy agradecido por mis amigos.

Ik ben dankbaar voor mijn kinderen.

Estoy agradecido por mis hijos.

Ik ben dankbaar voor de uitnodiging.

Estoy muy agradecido por la invitación.

Wees dankbaar voor wat je hebt.

Aprecia lo que tienes.

Ben ik ongelooflijk dankbaar voor het leven,

estoy increíblemente agradecida por la vida,

Ik ben dankbaar dat er vakanties zijn.

Estoy agradecido por las vacaciones.

Ik dacht dat Tom dankbaar zou zijn.

Pensé que Tom estaría agradecido.

Ik ben zeer dankbaar voor jouw hulp.

- Estoy muy agradecido por tu ayuda.
- Estoy muy agradecido por su ayuda.
- Estoy muy agradecido por vuestra ayuda.

Ik ben je dankbaar voor je hulp.

Estoy agradecido por tu ayuda.

Ik ben dankbaar dat de technologie er is.

Estoy agradecido por la tecnología.

Wees mild in voorspoed en dankbaar in tegenspoed.

Sé generoso en la prosperidad y agradecido en la miseria.

En dat hij dankbaar was dat ze zoveel geduld had.

y que estaba muy agradecido por su paciencia.