Translation of "Teruggaan" in Russian

0.039 sec.

Examples of using "Teruggaan" in a sentence and their russian translations:

Laten we teruggaan.

Давайте вернёмся.

Ik moet teruggaan.

- Мне надо возвращаться.
- Мне надо идти обратно.

Ik wil niet teruggaan.

Я не хочу возвращаться.

Laten we daar teruggaan.

- Давай ещё раз сходим.
- Давайте ещё раз сходим.
- Давай ещё раз съездим.
- Давайте ещё раз съездим.
- Пойдём ещё раз.
- Поедем ещё раз.
- Поехали ещё раз.

Moeten we een paar eeuwen teruggaan.

я обращусь к прошлым столетиям.

Laten we samen teruggaan naar Japan.

Давай вернёмся в Японию вместе.

- Ik moet terug.
- Ik moet teruggaan.

- Мне нужно возвращаться.
- Мне нужно идти назад.
- Мне нужно идти обратно.
- Мне нужно вернуться.

Laten we teruggaan en andere aanwijzingen zoeken.

Давайте вернемся и поищем другие подсказки.

Ik kan daar niet alleen naar teruggaan.

- Мне нельзя возвращаться туда одному.
- Мне нельзя возвращаться туда одной.
- Я не могу возвращаться туда один.
- Я не могу возвращаться туда одна.

Laten we teruggaan naar het eerste moment van het universum --

Вернёмся к моменту рождения Вселенной,

Moeten we teruggaan voor andere manieren... ...om de beschaving te vinden?

Может, нам вернуться назад и найти другие пути к цивилизации?

Maar wacht even, laten we eens teruggaan naar die R-naught nummers.

Но постойте, давайте вернемся к тем значениям коэффициента R-0.

Moeten we graven? Of moeten we teruggaan voor water om 'm eruit te spoelen?

Так нам копать? Или вернуться и использовать воду, чтобы выманить его?

- Laten we terugkeren en nog wat bijnemen.
- Laten we teruggaan en nog wat bijkopen.

Давай вернёмся и возьмём ещё.

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

Я не хочу возвращаться.

Ik had het opgegeven en wilde teruggaan naar de kust. Iets deed me een beetje naar links gaan.

Прекратив попытки, я поплыл обратно к берегу. Мне пришлось слегка отклониться влево.

- Ik wil dat jullie zeggen dat jullie niet teruggaan naar Boston.
- Ik wil dat je zegt dat je niet naar Boston teruggaat.

Я хочу, чтобы ты сказала, что не возвращаешься в Бостон.