Translation of "Wil" in Russian

0.008 sec.

Examples of using "Wil" in a sentence and their russian translations:

- Wil je weg?
- Wil je gaan?

Ты хочешь уйти?

- Ik wil huilen!
- Ik wil huilen.

- Плакать хочется!
- Мне хочется плакать!

- Ik wil gerechtigheid.
- Ik wil rechtvaardigheid.

Я хочу справедливости.

- Ik wil chocolade!
- Ik wil chocola!

Я хочу шоколада!

- Hij wil geld.
- Zij wil geld.

Он хочет деньги.

- Hij wil komen.
- Zij wil komen.

Он хочет прийти.

- Ik wil bekennen.
- Ik wil biechten.

- Я хочу сознаться.
- Я хочу признаться.

- Wil je fruitsap?
- Wil je een vruchtensap?

- Хочешь фруктового сока?
- Хотите фруктового сока?

- Ik wil water.
- Ik wil wat water.

Я хочу воды.

- Hij wil een echtscheiding.
- Hij wil scheiden.

Он хочет развестись.

- Ik wil ze hebben.
- Ik wil ze.

- Я их хочу.
- Я хочу их.

- Wil je het weten?
- Wil je weten?

- Хочешь знать?
- Хотите знать?

- Ik wil details.
- Ik wil nadere informatie.

- Я хочу подробности.
- Я хочу подробностей.

- Ik wil wat sinaasappelsap.
- Ik wil sinaasappelsap.

Я хочу апельсинового сока.

- Wil je wat thee?
- Wil je thee?

- Чаю хочешь?
- Хочешь чаю?
- Хотите чаю?
- Чаю хотите?

- Wil je praten?
- Wil je iets zeggen?

Хочешь поговорить?

- Ik wil haar vergeten.
- Ik wil hem vergeten.
- Ik wil het vergeten.

- Я хочу её забыть.
- Я хочу забыть об этом.
- Я хочу его забыть.
- Я хочу это забыть.

- Ik wil u terugzien.
- Ik wil je weer zien.
- Ik wil u weer zien.
- Ik wil jullie weer zien.
- Ik wil je terugzien.

- Хочу вновь увидеть тебя.
- Хочу вновь с вами увидеться.

- Ik wil je mening.
- Ik wil jullie mening.

- Я хочу узнать твоё мнение.
- Мне нужно твоё мнение.
- Мне нужно ваше мнение.

- Dat wil ik niet.
- Ik wil dat niet.

- Я не хочу этого.
- Я этого не хочу!

- Ik wil daarheen gaan.
- Ik wil daarnaartoe gaan.

- Я хочу туда пойти.
- Я хочу туда съездить.
- Я хочу туда поехать.
- Я хочу туда сходить.

- Ik wil uw mening.
- Ik wil je mening.

- Мне нужно твоё мнение.
- Мне нужно ваше мнение.

- Tom wil chirurg worden.
- Thomas wil chirurg worden.

Том хочет стать хирургом.

- Ik wil hem vergeten.
- Ik wil het vergeten.

Я больше не хочу ничего об этом слышать.

- Ik wil Frans onderrichten.
- Ik wil Frans onderwijzen.

Я хочу преподавать французский.

- Ik wil koffie.
- Ik wil een kop koffie.

- Мне, пожалуйста, кофе.
- Я хочу кофе.

- Wil je wat salade?
- Wil je wat sla?

- Ты хочешь салат?
- Хочешь салат?
- Салат хочешь?

- Ik wil jullie bezoeken.
- Ik wil u bezoeken.

Я хочу вас навестить.

Ik wil best weggaan als jij dat wil.

Я уйду, если ты хочешь.

- Ik wil u terugzien.
- Ik wil je weer zien.
- Ik wil u weer zien.
- Ik wil jullie weer zien.
- Ik wil je nog eens zien.
- Ik wil je terugzien.

- Хочу вновь увидеть тебя.
- Хочу вновь с вами увидеться.

- Wil je iets drinken?
- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

- Не хотите ли чего-нибудь выпить?
- Ты бы хотела что-нибудь выпить?

Ik wil dansen.

- Я хочу танцевать.
- Я хочу потанцевать.

Wil je weg?

- Ты хочешь уйти?
- Хочешь уйти?

Ik wil water.

Я хочу воды.

Ik wil jou.

Я хочу тебя.

Ik wil leven.

Я хочу жить.

Tom wil dansen.

Том хочет танцевать.

Tom wil deze.

- Том хочет этот.
- Том хочет эту.
- Том хочет это.

Ik wil het.

Я этого хочу.

Ik wil niets.

Я ничего не хочу.

Wil je eten?

- Хотите есть?
- Хочешь есть?
- Ты хочешь есть?
- Вы хотите есть?

Zij wil dansen.

- Она хочет танцевать.
- Ей хочется танцевать.

Ik wil bellen...

Мне надо позвонить...

Wil je eerst?

- Хочешь идти первым?
- Хочешь пойти первым?

Ik wil weggaan.

Я хочу уйти.

Tom wil aandacht.

Том хочет внимания.

Wil je iets?

- Хочешь чего-нибудь?
- Чего-нибудь хочешь?

Ik wil afvallen.

- Я хочу похудеть.
- Я хочу сбросить вес.

Ik wil helpen.

Я хочу помочь.

Niemand wil daarheen.

- Никто не хочет идти туда.
- Никто не хочет туда идти.
- Никто не хочет туда ехать.

Wat je wil.

- Как вам нравится.
- Как угодно.

Wat wil zij?

Чего она хочет?

Tom wil spelen.

- Том хочет играть.
- Том хочет поиграть.

Tom wil helpen.

Том хочет помочь.

Hoeveel wil je?

- Сколько Вы хотите?
- Сколько ты хочешь?

Ik wil dromen.

Я хочу помечтать.

Ik wil blijven.

Я хочу остаться.

Wil je wijn?

Хочешь вина?

Ik wil wraak.

- Я хочу мести.
- Я хочу отомстить!

Ik wil gaan.

- Я хочу уйти.
- Я хочу пойти.
- Я хочу поехать.

Zij wil komen.

Она хочет прийти.

Ik wil Maria.

Я хочу Мэри.

Ik wil feiten.

Мне нужны факты.

Wie wil het?

- Кто хочет?
- Кто этого хочет?

Ik wil sterven.

Я хочу умереть.

Ik wil winnen.

- Я хочу выиграть.
- Я хочу победить.

Ik wil details.

- Мне нужны детали.
- Мне нужны подробности.

Ik wil spelen.

- Я хочу играть.
- Я хочу поиграть.

Tom wil dit.

Том хочет этого.

Ik wil kinderen.

Я хочу детей.

Tom wil geld.

Том хочет денег.

Wie wil gaan?

- Кто хочет пойти?
- Кто хочет поехать?

Tom wil advies.

Том хочет совета.

Ik wil bekennen.

- Я хочу сознаться.
- Я хочу признаться.

Wil je spelen?

- Хочешь поиграть?
- Хотите поиграть?

Wil je lezen?

- Ты хочешь почитать?
- Хочешь почитать?
- Хотите почитать?

Wil Tom komen?

- Том хочет прийти?
- Том хочет приехать?

Iedereen wil iets.

- Все чего-нибудь хотят.
- Все чего-то хотят.
- Каждый чего-нибудь хочет.

Wat wil je?

- Чего ты хочешь?
- Чего тебе надо?
- Тебе чего?
- Чего тебе?

Wil je slapen?

Хочешь спать?

Ik wil werken.

Я хочу работать.

Wil je koffie?

- Хочешь кофе?
- Кофе хочешь?
- Кофе хотите?
- Хотите кофе?

Ik wil eten.

- Я хочу есть.
- Я хочу поесть.

Hij wil pindakaas.

Он хочет арахисового масла.

Ik wil deze.

Я хочу эти.

Niemand wil sterven.

Никто не хочет умирать.

Iedereen wil geld.

Все хотят денег.