Translation of "Alleen" in French

0.026 sec.

Examples of using "Alleen" in a sentence and their french translations:

- Zijt ge alleen?
- Ben je alleen?

- Es-tu seul ?
- Tu es seul ?

- Tom liep alleen.
- Tom wandelde alleen.

Tom a marché seul.

- Woon je alleen?
- Wonen jullie alleen?

- Vivez-vous seuls ?
- Vivez-vous seules ?
- Vivez-vous seul ?
- Vivez-vous seule ?
- Vis-tu seul ?
- Vis-tu seule ?
- Vous habitez seul ?

- Alleen maar blabla.
- Alleen maar geleuter.

Que du bla bla.

Kom alleen.

- Viens seul !
- Viens seule !
- Venez seul !
- Venez seuls !
- Venez seule !
- Venez seules !
- Viens seul.

Kom alleen!

Viens seul !

Ga alleen.

- Allez-y seul.
- Vas-y seul.

- Tom stierf alleen.
- Tom is alleen gestorven.

Tom est mort seul.

- Je werkt alleen.
- Je zult alleen werken.

Tu vas travailler seul.

- Laat me niet alleen!
- Laat mij niet alleen!

- Ne me laisse pas seul !
- Ne me laisse pas seule !
- Ne me laissez pas seule.
- Ne me laissez pas seul.

- Je staat er alleen voor.
- Je bent alleen.

- Tu es tout seul.
- Tu es seul.
- Tu te débrouilles.

- Ben je graag alleen?
- Bent u graag alleen?

- Aimez-vous être seul ?
- Aimes-tu être seul ?

- Hij is alleen, nietwaar?
- Hij is alleen, niet?

Il est seul, non?

We zijn alleen.

nous sommes seuls.

Hij was alleen.

Il était seul.

Alleen water, alstublieft.

Uniquement de l'eau, je vous prie.

Ze woont alleen.

Elle vit seule.

Wonen jullie alleen?

- Vivez-vous seuls ?
- Vivez-vous seules ?

Woon je alleen?

- Vis-tu seul ?
- Vis-tu seule ?

Ik wandelde alleen.

- J'ai cheminé seul.
- J'ai marché seul.

Hij woont alleen.

Il vit seul.

Laat mij alleen!

- Laisse-moi seule !
- Laisse-moi seul !

Tom at alleen.

- Tom mangeait seul.
- Tom mangea seul.

Ze kwam alleen.

Elle est venue seule.

Ik reis alleen.

- Je voyage seul.
- Je voyage seule.

Hij bleef alleen.

Il restait seul.

We zijn alleen.

- Nous sommes seuls.
- Nous sommes seules.

Ik ben alleen.

- Je suis seule.
- Je suis seul.

Tom is alleen.

- Tom est tout seul.
- Tom est seul.

Tom zat alleen.

Tom était assis seul.

Ik was alleen.

- J'étais seule.
- J'étais seul.
- Je me trouvais seul.
- Je me trouvais seule.

Ik eet alleen.

- Je mange seul.
- Je mange seule.

Is Tom alleen?

Tom est-il seul ?

Ik werk alleen.

- Je travaille seul.
- Je travaille seule.

Tom werkt alleen.

Tom travaille seul.

Ik woon alleen.

- Je vis seul.
- J'habite seul.

We waren alleen.

- Nous étions seuls.
- Nous étions seules.

Zijn we alleen?

- Sommes-nous seuls ?
- Sommes-nous seules ?

Zij werkt alleen.

Elle travaille seule.

Niet alleen dat!

Pas que !

Laat hem alleen.

Laissez-le seul.

Zij zijn alleen.

- Elles sont seules.
- Ils sont seuls.

Was je alleen?

Étais-tu seul ?

Tom was alleen.

Tom était seul.

Ben je alleen?

- Es-tu seul ?
- Tu es seul ?
- Es-tu seule ?

Hij is alleen.

Il est seul.

Zijt ge alleen?

- Tu es seul ?
- Es-tu seule ?
- Êtes-vous seul ?
- Êtes-vous seule ?
- Es-tu esseulé ?

Ik kwam alleen.

- Je suis venu seul.
- Je suis venue seule.

Ik at alleen.

- Je mangeais seul.
- Je mangeais seule.

Ik reisde alleen.

- Je voyageai seul.
- J'ai voyagé seul.

Ik woonde alleen.

Je vivais seul.

Tom ontbeet alleen.

- Tom prenait son petit déjeuner seul.
- Tom prenait seulement son petit déjeuner.