Translation of "Alleen" in French

0.008 sec.

Examples of using "Alleen" in a sentence and their french translations:

- Tom liep alleen.
- Tom wandelde alleen.

Tom a marché seul.

- Woon je alleen?
- Wonen jullie alleen?

- Vivez-vous seuls ?
- Vivez-vous seules ?
- Vivez-vous seul ?
- Vivez-vous seule ?
- Vis-tu seul ?
- Vis-tu seule ?
- Vous habitez seul ?

- Zijt ge alleen?
- Ben je alleen?

- Es-tu seul ?
- Tu es seul ?
- Es-tu seule ?
- Êtes-vous seul ?
- Êtes-vous seule ?
- Es-tu tout seul ?

- Alleen maar blabla.
- Alleen maar geleuter.

Que du bla bla.

Kom alleen.

- Viens seul !
- Viens seule !
- Venez seul !
- Venez seuls !
- Venez seule !
- Venez seules !
- Viens seul.

Kom alleen!

Venez seule !

Ga alleen.

- Allez-y seul.
- Vas-y seul.

- Tom stierf alleen.
- Tom is alleen gestorven.

Tom est mort seul.

- Je werkt alleen.
- Je zult alleen werken.

Tu vas travailler seul.

- Laat me niet alleen!
- Laat mij niet alleen!

- Ne me laisse pas seul !
- Ne me laisse pas seule !
- Ne me laissez pas seule.
- Ne me laissez pas seul.

- Ben je graag alleen?
- Bent u graag alleen?

- Aimez-vous être seul ?
- Aimes-tu être seul ?

- Je staat er alleen voor.
- Je bent alleen.

- Tu es tout seul.
- Tu es seul.
- Tu te débrouilles.

- Hij is alleen, nietwaar?
- Hij is alleen, niet?

Il est seul, non?

We zijn alleen.

nous sommes seuls.

Alleen water, alstublieft.

Uniquement de l'eau, je vous prie.

Hij was alleen.

Il était seul.

Ik wandelde alleen.

- J'ai cheminé seul.
- J'ai marché seul.

Ze kwam alleen.

Elle est venue seule.

Laat mij alleen!

Laissez-moi en paix !

Tom at alleen.

- Tom mangeait seul.
- Tom mangea seul.

Ik reis alleen.

- Je voyage seul.
- Je voyage seule.

Ze woont alleen.

Elle vit seule.

Hij bleef alleen.

Il restait seul.

We zijn alleen.

- Nous sommes seuls.
- Nous sommes seules.

Tom is alleen.

- Tom est tout seul.
- Tom est seul.

Ik ben alleen.

- Je suis seule.
- Je suis seul.

Zij werkt alleen.

Elle travaille seule.

Zijt ge alleen?

Tu es seul ?

Ben je alleen?

- Es-tu seul ?
- Tu es seul ?
- Es-tu seule ?

Hij is alleen.

Il est seul.

Woon je alleen?

- Vivez-vous seul ?
- Vivez-vous seule ?
- Vis-tu seul ?
- Vis-tu seule ?

Niet alleen dat!

Pas que !

Ik werk alleen.

Je travaille seule.

Laat hem alleen.

Laissez-le seul.

Ik was alleen.

- J'étais seule.
- J'étais seul.
- Je me trouvais seul.
- Je me trouvais seule.

Tom zat alleen.

Tom était assis seul.

Tom werkt alleen.

Tom travaille seul.

We waren alleen.

- Nous étions seuls.
- Nous étions seules.

Is Tom alleen?

Tom est-il seul ?

Zijn we alleen?

- Sommes-nous seuls ?
- Sommes-nous seules ?

Ik eet alleen.

- Je mange seul.
- Je mange seule.

Ik woon alleen.

- Je vis seul.
- J'habite seul.

Zij zijn alleen.

- Elles sont seules.
- Ils sont seuls.

Was je alleen?

Étais-tu seul ?

Wonen jullie alleen?

- Vivez-vous seuls ?
- Vivez-vous seules ?

Hij woont alleen.

Il vit seul.

Tom was alleen.

Tom était seul.

Ik at alleen.

- Je mangeais seul.
- Je mangeais seule.

Ik kwam alleen.

- Je suis venu seul.
- Je suis venue seule.

Ik reisde alleen.

- Je voyageai seul.
- J'ai voyagé seul.

Ik woonde alleen.

Je vivais seul.

Tom ontbeet alleen.

- Tom prenait son petit déjeuner seul.
- Tom prenait seulement son petit déjeuner.