Translation of "Weggaan" in Japanese

0.012 sec.

Examples of using "Weggaan" in a sentence and their japanese translations:

Je kunt nu beter weggaan.

出かけた方がいい。

U kunt maar beter weggaan.

出かけた方がいい。

Waarom wil je vandaag weggaan?

なぜ今日出発したいのですか。

Sluit de deur bij het weggaan.

去る時はドアを閉めてください。

- Moet ik weg?
- Moet ik weggaan?

行かなければなりませんか。

In april zal hij uit Japan weggaan.

彼は4月に日本を離れる。

- Moet ik gaan?
- Moet ik weg?
- Moet ik weggaan?

行かなければなりませんか。

Ik kan niet weggaan, en dat wil ik ook niet.

私は行けないし、行きたいとも思わない。

Je kan beter niet weggaan, nadat het donker geworden is.

暗くなってからは行かないほうがいいよ。

Ze vroeg of we niet beter wat vroeger zouden weggaan.

彼女は私たちがもっと早く出発したらどうかといった。

Ik heb een hardnekkige hoest, hij wil maar niet weggaan.

しつこいせきが出て、なかなか治りません。

Ge moogt weggaan, op voorwaarde dat ge tegen vijf uur terug zijt.

5時までにもどるなら行ってもいいよ。

- Sluit de deur bij het weggaan.
- Doe de deur dicht als je weggaat.
- Sluit de deur wanneer je vertrekt.

去る時はドアを閉めてください。

- Je mag na het eten niet naar buiten.
- Je mag na het avondeten niet naar buiten.
- Je kunt niet weggaan na het eten.

夕食後は外出してはいけません。