Translation of "Nagels" in Japanese

0.008 sec.

Examples of using "Nagels" in a sentence and their japanese translations:

Bijt niet op je nagels.

- 爪を噛むのはよしなさい。
- つめを噛むんじゃない。

- Stop met bijten op je nagels.
- Stop met nagelbijten.

爪を噛むのはよしなさい。

Ze heeft de gewoonte om op haar nagels te bijten.

彼女は爪を噛む癖がある。

Ze zijn gemaakt van keratine, wat ook in menselijk haar en nagels zit...

成分は人の髪や爪と同じ ケラチンですが―