Translation of "Zaten" in Japanese

0.012 sec.

Examples of using "Zaten" in a sentence and their japanese translations:

- We zaten recht tegenover leidinggevenden.
- We zaten recht tegenover directeuren.
- We zaten recht tegenover directieleden.

われわれは重役と向かい合って座った。

Zij zaten naast elkaar.

彼らは並んで座った。

Ze zaten naast elkaar.

彼らは並んで座った。

We zaten rondom het vuur.

私たちはいろりの周りに座りました。

Maar als ze naast me zaten,

でも 彼らが私の隣に座り

Ze zaten in de natuurlijke wereld.

‎彼らは自然の中に ‎溶け込んでいた

Er zaten veel boeken in die doos.

その箱には本がいっぱい入っていました。

Ze zaten om de tafel te kaarten.

彼らはテーブルの周りに座ってトランプをしていた。

Ze zaten op een bank in het park.

彼らは公園のベンチに座っていた。

Mijn vader en moeder zaten onder een boom.

父と母は木の下に座っていました。

We zaten op een bank in het park.

- 私たちは公園のベンチに座った。
- 我々は公園のベンチに座った。

In deze vijver zaten gewoonlijk heel wat kikkers.

この池には以前蛙がたくさんいたものだった。

We zaten in het midden van de kamer.

私たちはその部屋の中央に座った。

We zaten in een kring rond het vuur.

- 私たちは火の周りに円を描いて座った。
- 私たちは火の周りに円を作って座った。

Op een dag toen we in zijn kantoor zaten,

ある日 私達がオフィスで座っているとき

Ze zaten in de schaduw van die grote boom.

彼らはあの大きな木の陰に腰を下ろした。

- Zaten je oogleden aan elkaar geplakt toen je vanochtend wakker werd?
- Zaten uw oogleden aan elkaar geplakt toen uw vanochtend wakker werd?

今朝目が覚めたら、まぶたがくっついて開かなかったのですか?

- Waar waren jullie?
- Waar zaten jullie?
- Waar hebben jullie gezeten?

どこにいたの?

Je mag van geluk spreken dat we daar niet onder zaten.

真下にいなくて 幸運だっただけだ

Dit is mijn vriendin Rachel. We zaten op dezelfde middelbare school.

こちらは私の友達のレイチェルです。私たちは同じ高校に通っていました。

Het was puur toeval dat Mary en ik op dezelfde trein zaten.

メアリーと私が同じ汽車に乗り合わせたのは全くの偶然だった。

- In de koffer was niets op vuile kleren na.
- In de koffer zaten alleen vuile kleren.

スーツケースには汚れた服しか入ってなかった。

- De kinderen waren in de modder aan het spelen.
- De kinderen zaten in de modder te spelen.

子供たちは泥んこの中で遊んでいた。

- De dag daarna zaten we allen met een verschrikkelijke kater.
- De dag daarna hadden we allen een verschrikkelijke kater.

次の朝はみんなひどい二日酔いした。

- Dit is mijn vriendin Rachel. We zaten op dezelfde middelbare school.
- Dit is mijn vriendin Rachel. We gingen samen naar de middelbare school.

こちらは私の友達のレイチェルです。私たちは同じ高校に通っていました。