Translation of "Waren" in Japanese

0.089 sec.

Examples of using "Waren" in a sentence and their japanese translations:

- Ze waren bezig.
- Ze waren druk.

彼らは忙しかった。

- Alle studenten waren daar.
- Alle studenten waren aanwezig.

学生全員が出席した。

- Iedereen was stil.
- Ze waren allemaal stil.
- Zij waren allemaal stil.
- Ze waren allen stil.
- Zij waren allen stil.

みんな黙っていた。

- Ze waren bang voor je.
- Zij waren bang voor je.
- Ze waren bang voor u.
- Zij waren bang voor u.
- Ze waren bang voor jullie.
- Zij waren bang voor jullie.

彼らはあなたを怖がっていた。

We waren verrast.

驚いたものです

Voorraden waren goedkoop.

物資は安いものでした

Waar waren jullie?

どこにいたの?

Waren jullie uitgenodigd?

招待された?

- Er waren daar acht kiezelstenen.
- Er waren daar acht kiezels.

そこに八つの小石があった。

De leefomstandigheden waren bar.

生物を取り巻く環境は 過酷なものでした

We waren zeer enthousiast.

とてもワクワクしました

Er waren 60 dictaturen,

独裁国家の数は60

Door Napoleon waren opgesteld .

1804 年に

Er waren 1200 dragers…

ポーターは1200人いて…

Zijn ouders waren landbouwers.

彼の両親はお百姓でした。

We waren in levensgevaar.

- 私達は命の危険にさらされていた。
- 私たちは命を失う危険が有った。
- 私たちは命を失うおそれがあった。
- 私たちは生命を失う危険があった。
- 私たちは生命の危険を失うおそれがあった。

Haar wangen waren rood.

彼女のほおは赤かった。

Waar waren we gebleven?

どこまで話しましたか。

Toms laarzen waren modderig.

トムの長靴は泥だらけだった。

We waren allemaal moe.

- 私たちは全員疲れていた。
- 私たちはみんな疲れていた。

Veertig mensen waren aanwezig.

40人が出席していた。

Er waren twee taarten.

ケーキが2つあった。

Toen waren we jonger.

あの頃の我々はもっと若かった。

Ze waren al getrouwd.

彼らは既に結婚していた。

De resultaten waren negatief.

結果は望ましいものではなかった。

Alle leden waren aanwezig.

会員は全員出席した。

Er waren twee onthoudingen.

棄権が二票あった。

Mijn schoolcijfers waren gemiddeld.

学校の成績は普通でしたよ。

Alle kabinetsleden waren aanwezig.

閣僚はみんな出席していた。

De stoelverbindingen waren los.

いすの継ぎ目はぐらぐらしていた。

Zijn ogen waren rood.

彼の目は赤かった。

We waren erg moe.

私たちはとても疲れていた。

Twee stoelen waren vrij.

椅子が二つ空いていた。

- Minstens 100 mensen waren aanwezig.
- Er waren minstens 100 mensen aanwezig.

少なくとも100人の人が出席した。

- Veel steden waren vernietigd door bommen.
- Veel steden waren door bommen vernietigd.

多くの都市が爆弾によって破壊された。

Omdat medicijnen te duur waren.

あまりにも薬が高かったからです

Er waren geen bloeiende planten,

花を咲かせる植物はなく

Nog niet voldoende verontrustend waren,

それでもまだ不安を かきたてられないなら

Het waren er echt honderden.

文字通り何百通もありました

Sommige voorbereidingen waren minder zweverig.

準備の中には つまらないものもあります

En sommige waren erg persoonlijk.

そのうちのいくつかは とても個人的なものです

Mijn bloedwaarden waren weer normaal,

血球数が正常に戻ると

Onzeker waren over hun rol.

はその役割を確信できませんでした。

Die verrast en verheugd waren

驚きや喜びの声を挙げてくれました

En er waren geen tekenen.

共に兆候は全くありませんでした

Waarom waren er geen beperkingen?

なぜ何の制限も ないのでしょうか?

Al hun inspanningen waren tevergeefs.

彼らの努力はみんな無駄だった。

De Inca's waren religieuze mensen.

インカ人は信心深い民族だった。

De verkeerslichten waren allemaal rood.

信号は全部赤だった。

Alle spelers waren in positie.

選手達はみな位置についていた。

De meeste gasten waren buitenlanders.

大部分の客は外国人だった。

Minstens 100 mensen waren aanwezig.

- 少なくとも100人は出席していた。
- 少なくとも100人の人が出席した。

Er waren geen wolken vandaag.

今日は雲がなかった。

De resultaten waren als volgt.

結果は次の通りだった。

Al onze inspanningen waren zinloos.

我々の努力はすべてむだだった。

Gisterenavond waren er vijf branden.

ゆうべは火事が5件あった。

Jouw vragen waren te direct.

君の質問は直接的すぎた。

Er waren duizenden mensen aanwezig.

何千もの人々がそこにいた。

Enkele studenten waren achter gelaten.

2、3人の生徒が取り残された。

Ze waren gisteren niet thuis.

彼女たちは昨日家にいなかった。

De kinderen waren erg stil.

子供たちはやけに静かだった。

Al onze pogingen waren tevergeefs.

私たちの試みはすべて無駄だった。

We waren gisteren niet thuis.

私達は昨日家にいなかった。

Niet alle studenten waren aanwezig.

すべての学生が出席したわけではなかった。

Zij waren geboren in Thailand.

彼らはタイで生まれた。

- Wiskunde en Engels waren mijn lievelingsvakken.
- Wiskunde en Engels waren mijn favoriete vakken.

数学と英語は私の大好きな教科でした。

- Ze waren jong toen ze trouwden.
- Zij zijn getrouwd toen ze nog jong waren.

彼らは若くして結婚した。

- We waren allemaal aanwezig bij de bijeenkomst.
- We waren allemaal aanwezig bij de vergadering.

- 私たちは皆会に出席していた。
- 私たちはみな会議に出席していた。

- Hoeveel mensen waren aanwezig bij de bijeenkomst?
- Hoeveel mensen waren aanwezig bij de vergadering?

- 会議には何人出席しましたか。
- 何人の人が会議に出席していましたか。
- 会議に出席したのは何名ですか?

waren genen geassocieerd met je immuunsysteem,

免疫機能と関わりのある 遺伝子でした

Ze waren samen afgestudeerd van Juilliard

2人は共にジュリアードを卒業し

Ze waren erg aardig voor me.

彼らは私に大変親切だった。

Ze waren allemaal als clown verkleed.

彼らはみな道化師みたいなかっこうをしていた。

Veel studenten waren afwezig van school.

大勢の生徒が学校を欠席した。

Enkele meisjes waren aan het tennissen.

数人の少女がテニスをしていた。

- Iedereen was aanwezig.
- Allen waren aanwezig.

全員が出席していた。

Velen waren het eens met Mason.

多くの人たちがメーソンに同意した。

Toen waren er nog geen radio's.

その当時はラジオと言うものが無かった。

Ze waren moe van het wachten.

彼らは待つことに飽きがきていた。

Zij waren schoolkinderen in die tijd.

彼らはそのころ小学生でした。

Ze waren tevreden met het resultaat.

彼らはその結果に満足した。

We waren verrast door dat nieuws.

私たちはそのニュースに驚いています。