Translation of "Waar" in Japanese

0.037 sec.

Examples of using "Waar" in a sentence and their japanese translations:

Waar?

どこ?

- Waar woon je?
- Waar woont gij?
- Waar wonen jullie?
- Waar woont u?

- どこに住んでいますか。
- どちらにお住まいですか。

- Waar is hij?
- Waar zijn ze?
- Waar is het?
- Waar is ze?

- 彼はどこだ?
- 彼らはどこですか。

- Waar verblijf je?
- Waar verblijft u?
- Waar verblijven jullie?

- 今、どこにお泊りですか。
- どちらに御泊りですか。
- どちらにご滞在ですか?

- Waar woon je?
- Waar woont gij?
- Waar woont u?

- どこに住んでいますか。
- 君はどこに住んでいるのですか。
- 君の住まいはどこですか。
- どちらにお住まいですか。
- どこに住んでいるんですか。
- きみはどこに住んでいますか。
- どこにお住まいですか。
- お住まいはどちらですか。

- Waar waren jullie?
- Waar ben je geweest?
- Waar was je?
- Waar zijn jullie geweest?

- 今までどこに行っていたの?
- どこへ行っていたのですか。
- どこにいたの?
- どこ行ってたの?

- Waar waren jullie?
- Waar zaten jullie?
- Waar hebben jullie gezeten?

どこにいたの?

- Waar ben je?
- Waar zijt ge?

どこにいますか?

- Waar woont hij?
- Waar woont ie?

- 彼は何処に住んでいるのですか。
- 彼はどこに住んでいますか。
- 彼は何処に住んでいますか。

- Waar zijn we?
- Waar zijn wij?

我々はどこにいますか?

- Waar ben je?
- Waar is hij?

彼はどこだ?

- Waar is hij?
- Waar zit hij?

彼はどこだ?

- Waar woon je?
- Waar woont gij?

- どこに住んでいますか。
- 君はどこに住んでいるのですか。

- Waar ben je?
- Waar zijn jullie?

- どこにいますか?
- あなたはどこですか。
- どこにいるの?

- Waar waren jullie?
- Waar was je?

どこにいたの?

- Waar ga je heen?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- どこに行きますか?
- どちらに行くのですか。
- どちらが先に行くのですか。
- どこに行きますか。
- どことどこへ行く予定ですか。
- どこ行くの?
- どこへ行くの?

- Waar ging je heen?
- Waar ben je geweest?
- Waar was je heen gegaan?
- Waar zijn jullie geweest?
- Waar was je heen?
- Waar gingen jullie heen?
- Waar waren jullie heen?

- どこ行ってきたの?
- どちらにいらしてたんですか?
- どこ行ってたの?
- どこに行っていたのですか?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u heen?

- どこに行きますか?
- どちらに行くのですか。
- どちらが先に行くのですか。
- どこに行きますか。
- どことどこへ行く予定ですか。
- どこに行くの?
- あなたはどこに行くのですか?
- どこへ行くの。
- どこへ行きますか。
- どこ行くの?
- どちらへ行かれますか?

- Waar zit jouw kleindochter?
- Waar is jouw kleindochter?
- Waar is jouw kleindochtertje?
- Waar zit jouw kleindochtertje?
- Waar is uw kleindochter?

あなたの孫はどこ?

Echt waar.

本当にそう思います

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaat u naartoe?

- あなたは何処へ向かっているのですか。
- どちらへ行かれますか?

- Waar zijn je spullen?
- Waar zijn jouw spullen?
- Waar zijn uw spullen?
- Waar zijn jullie spullen?

君の持ち物はどこにあるのですか。

- Echt?
- Echt waar?
- Echt!?
- Is dat waar?

- 本当?
- 本当に?
- まじで?

- Waar speelt gij tennis?
- Waar tennissen jullie?

あなたはどこでテニスをしますか。

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar ga je naartoe?

- どこに行きますか?
- どこに行くの?
- あなたはどこに行くのですか?
- どこ行くの?
- どこへ行くの?

- Waar kom je vandaan?
- Waar komt u vandaan?
- Waar komen jullie vandaan?

- ご出身はどちらですか。
- 出身はどちらですか。
- 御出身はどちらですか。
- どちらのご出身ですか?
- ご出身はどこですか。

- Waar is jouw huis?
- Waar is uw huis?
- Waar is jullie huis?

- お宅はどちらですか?
- おたく、どこ住み?
- 家はどこ?

- Waar koop je groenten?
- Waar kopen jullie groenten?
- Waar koopt u groenten?

あなたは、どこで野菜を買っていますか?

- Waar is het toilet?
- Waar is de wc?
- Waar is de badkamer?

- 風呂場はどこですか。
- トイレはどこにあるのでしょうか。
- トイレはどこですか。
- お手洗いはどこですか。

- Waar wil je zitten?
- Waar willen jullie zitten?
- Waar wilt u zitten?

どこに座りたい?

- Waar hou je van?
- Waar houdt u van?
- Waar houden jullie van?

- 君は何が好きですか。
- 何がお好きですか。
- あなたは何が好きですか。

- Waar wil je heen?
- Waar willen jullie heen?
- Waar wilt u heen?

- 君は一体何を言おうとしているのか。
- 何をなさるつもりですか。
- なにが言いたいのですか。
- どうするつもりなのか。

- Waar is het inlichtingenloket?
- Waar is de informatiebalie?
- Waar is de infobalie?

案内所はどこにありますか。

- Waar woon je nu?
- Waar woont u nu?
- Waar woon je tegenwoordig?

- 今何処に住んでいますか。
- 現在はどちらにお住まいですか。
- 今、どこに住んでるの?

- Waar zijn uw paarden?
- Waar zijn jullie paarden?
- Waar zijn jouw paarden?

あなたの馬はどこ?

- Waar zijn jouw ooms?
- Waar zijn jullie ooms?
- Waar zijn uw ooms?

あなたのおじさんはどこ?

- Waar is het toilet?
- Waar is de plee?
- Waar is de wc?

トイレはどこですか。

- Waar is het toilet?
- Waar is de wc?

- トイレはどこですか。
- お手洗いはどこですか。

- Waar wacht je op?
- Waar wacht u op?

- 何を待っているんだ?
- 何を待ってるの?
- 何待ってるの?

- Waar woon je nu?
- Waar woont u nu?

- 今何処に住んでいますか。
- 今、どこに住んでるの?

- Waar ben je geboren?
- Waar bent u geboren?

あなたはどこで生まれましたか?

- Waar zijn je kleinkinderen?
- Waar zijn jouw kleinkinderen?

あなたの孫たちはどこ?

- Waar is jouw hond?
- Waar is je hond?

あなたの犬はどこですか。

- Waar woon je eigenlijk?
- Waar woont gij eigenlijk?

- ところで、君はどこに住んでいるの。
- ところで、お住まいはどちらですか。
- ところで、君はどこに住んでるの?

- Waar is je vader?
- Waar is jullie vader?

あなたのお父様はどこにいらっしゃいますか?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?

どこ行くの?

- Waar zit Tom verstopt?
- Waar verstopt Tom zich?

トムはどこに隠れてるんだ?

- Waar is de plee?
- Waar is de wc?

- トイレはどこにあるのでしょうか。
- トイレはどこですか。

- Waar koop je buskaartjes?
- Waar koopt men buskaartjes?

バスの切符はどこで買うんですか?

- Waar is je kamer?
- Waar is jullie kamer?

あなたの部屋はどこですか。

- Waar ging je heen?
- Waar ging je naartoe?

あなたはどこに行くところでしたか。

- Waar kom je vandaan?
- Waar komt u vandaan?

- ご出身はどちらですか。
- 出身はどちらですか。
- 御出身はどちらですか。
- 君の国はどこですか。
- どちらのご出身ですか?
- どこのご出身ですか。
- ご出身はどこですか。
- あなたは何処から来ましたか。
- あなたはどちらの出身ですか。

- Waar is de tandpasta?
- Waar is er tandpasta?

歯磨き粉はどこにありますか?

- Van waar kwamen ze?
- Waar kwamen ze vandaan?

彼らはどこから来たの。

- Waar is de wc?
- Waar is de badkamer?

風呂場はどこですか。

- Waar wilt ge naartoe?
- Waar wil je heen?

どこに行きたいですか。

- Waar ga je heen?
- Waar ga je naartoe?

どこに行きますか?

- Waar is jouw kleinzoon?
- Waar is uw kleinzoon?

あなたの孫はどこ?

- Waar gaan ze heen?
- Waar gaan ze naartoe?

どこ行くの?

- Weten jullie waar hij woont?
- Weet je waar hij woont?
- Weet je waar ze woont?
- Weet u waar hij woont?
- Weet u waar ze woont?

あなたは彼がどこに住んでいるか知っていますか。

- Weet gij waar hij woont?
- Weten jullie waar hij woont?
- Weet je waar hij woont?
- Weet jij waar hij woont?
- Weet u waar hij woont?

あなたは彼がどこに住んでいるか知っていますか。

- Waar heb je het over?
- Waar praat je over?
- Waar hebt u het over?

- 君は何の話をしているのですか。
- 何の話?
- 何の話ですか?

Herbebossing waar mogelijk,

可能な時にはいつでも森の復元に務め

Waar is hij?

どこだ?

Waar woont hij?

- 彼は何処に住んでいるのですか。
- 彼はどこに住んでいますか。
- 彼は何処に住んでいますか。

Waar is Jim?

ジムはどこ?

Waar woont gij?

- どちらにお住まいですか。
- どこに住んでいるんですか。
- きみはどこに住んでいますか。
- お住まいはどちらですか。

Waar woon je?

どこに住んでいますか。

Waar ben ik?

ここは何処ですか。

Waar werkt hij?

彼の勤め先はどこですか。

Het is waar.

これ本当さ!

Is het waar?

それ本当?

Waar is iedereen?

みんなはどこ?

Waar is Tom?

トムはどこ?

Waar zijn ze?

彼らはどこですか。