Translation of "Benen" in Hungarian

0.008 sec.

Examples of using "Benen" in a sentence and their hungarian translations:

Zijn benen zijn lang.

Hosszú lábai vannak.

Hij heeft lange benen.

- Hosszú lábai vannak.
- Hosszúak a lábai.

Beide benen onder de knie

mindkét lábamat térdből,

Ik scheer mijn benen niet.

Nem borotválom a lábaimat.

Tom brak zijn beide benen.

Tom eltörte mindkét lábát.

Zwemmen maakt je benen sterker.

Az úszás erősíti a lábakat.

Mijn benen doen nog steeds pijn.

- Fájnak még a lábaim.
- Még mindig fáj a lábam.

Ze heeft lange armen en benen.

Hosszú kezei és lábai vannak.

Ik heb mijn beide benen gebroken.

Eltörtem mindkét karom.

Door een dwaas hoofd lijden de benen.

Feledékeny ember kétszer jár.

Zwellen je benen alleen 's avonds op?

A lábszárai csak este duzzadnak meg?

Tom staat met beide benen op de grond.

Tom szobafogságban van.

Hoe heb je die blauwe plekken op je benen opgelopen?

Hogyan szerezted azokat a zúzódásokat a lábadon?

Er doet een verhaal de ronde dat een duiker zijn benen had verloren

Beszélik, hogy egy búvár úgy vesztette el a lábát,